Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

2019IMPOZITE ȘI TAXE PENTRU PERSOANE FIZICE
ÎN ANUL 2019 ÎN COMUNA LUNCAVIȚA

 

 

Pentru plata integrală a impozitelor pentru întregul an, până la data de 31 martie, separate pentru fiecare categorie în parte, clădiri, terenuri și mijloace de transport, precum și a taxei de habitat, se acordă o reducere de 10%, dacă sumele sunt mai mari de 50 Lei.

 

Impozit de plata pentru Persoane Fizice – 2019

LUNCAVIȚA

 

 

 

Denumire

impozit

zona

 

Suprafață

Categorie de folosință

 

Lei

Impozit/taxă clădire rezidențială

 

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau

din orice material nesupus unui tratament termic / cu instalații de apă canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

 

A

B

C

D

 

110 mp

110 mp

110 mp

110 mp

 

24/36

23/34

21/33

21/31

Clădire cu cadre de beton armat sau cu pereții exteriori din orice alte

materiale rezultate  în urma unui tratament termic / cu instalații de apă canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

 

A

B

C

D

110 mp

110 mp

110 mp

110 mp

72/120

69//114

65//110

62//103

 

A

0,04 ha - curți construcții

53

 

 

0,12 ha - arabil

6

 

 

0,07 ha - vie

5

Impozit/taxă teren intravilan

B

0,04 ha - curți construcții

43

0,12 ha - arabil

4

 

 

0,07 ha - vie

5

 

C

0,04 ha - curți construcții

32

 

 

0,12 ha - arabil

3

 

 

0,07 ha - vie

3

 

D

0,04 ha - curți construcții

21

 

 

0,12 ha - arabil

3

 

 

0,07 ha - vie

2

 

 

 

 

Impozit /taxă teren extravilan

  A

1 ha – arabil

57

 

0,2 ha - vie

13

  B

1 ha - arabil

55

 

0,2 ha - vie

12

  C

1 ha - arabil

53

 

0,2 ha - vie

12

  D

1 ha - arabil

47

 

 

0,2 ha - vie

10

 

 

Impozit / taxă pe clădirile nerezidențiale LUNCAVIȚA/RACHELU

1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii care poate fi:

  1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referință.
  2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
  4. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.
  5. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
  6. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor punctului 1, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform procedurii de calcul prezentată la Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale.

 

Impozit - Persoane Fizice pentru anul 2019

RACHELU

 

 

 

Denumire

impozit

zona

 

Suprafață

Categorie de folosință

 

Lei

Impozit/taxă clădire rezidențială

 

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau

din orice material nesupus unui tratament termic / cu instalații de apă

canalizare ,electrice și încălzire (condiții cumulative)

 

A

B

C

D

 

110 mp

110 mp

110 mp

110 mp

 

23/34

22/33

21/31

20/29

Clădire cu cadre de beton armat sau cu pereții exteriori din orice alte

materiale rezultate  în urma unui tratament termic / cu instalații de apă canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

 

A

B

C

D

110 mp

110 mp

110 mp

110 mp

69/114

65/109

56/103

53/98

 

A

0,04 ha - curți construcții

53

 

 

0,12 ha - arabil

5

 

 

0,07 ha - vie

5

Impozit/taxă teren intravilan

B

0,04 ha - curți construcții

43

0,12 ha - arabil

4

 

 

0,07 ha - vie

4

 

C

0,04 ha - curți construcții

32

 

 

0,12 ha - arabil

3

 

 

0,07 ha - vie

3

 

D

0,04 ha - curți construcții

21

 

 

0,12 ha - arabil

3

 

 

0,07 ha - vie

2

 

 

 

 

Impozit /taxă teren extravilan

  A

1 ha - arabil

55

 

0,2 ha - vie

12

  B

1 ha - arabil

53

 

0,2 ha - vie

12

  C

1 ha - arabil

50

 

0,2 ha - vie

11

  D

1 ha - arabil

48

 

 

0,2 ha - vie

10

 

Impozitul pe mijloc de transport

Tipul mijlocului de transport

Intervale de plată

Lei/an

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600cm3 inclusiv

32 - 64

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601cm3 și 2000 cm3 inclusiv

144 - 180

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001cm3 și 2600 cm3 inclusiv

720 - 936

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601cm3 și 3000 cm3 inclusiv

1873 - 2160

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

Începând de la 4351 lei

Autovehicule încadrate ca autoutilitare cu masa de până la 12 tone inclusiv

270 - 420

Tractoare înregistrate cu capacitate cilindrică evidențiată < 4800 cm3

21 - 72

Tractoare înregistrate cu capacitate cilindrică evidențiată  > 4800 cm3

Începând de la 72 lei

Tractoare fără capacitate cilindrică neevidențiată

150

Mopeduri înregistrate

34

Căruțe

10

 

CONCESIUNE - LUNCAVIȚA

Contracte de concesiune

Suprafață

 

Taxă teren extravilan

Lei/an

Taxă concesiune

Lei/an

Total

Lei/an

Încheiate până in anul 2009 inclusiv

32 euro/ha/an

0,5 ha

29

75

104

Încheiate din anul 2010 inclusiv

50 euro/ha/an

0,5 ha

29

117

146

 

CONCESIUNE - RACHELU

Contracte de concesiune

Suprafață

 

Taxă teren extravilan

Lei/an

Taxă concesiune

Lei/an

Total

Lei/an

Încheiate până in anul 2009 inclusiv

32 euro/ha/an

0,5 ha

28

75

103

Încheiate din anul 2010 inclusiv

50 euro/ha/an

0,5 ha

28

117

145

 

TAXA HABITAT

1 persoană/gospodărie

48 Lei/an

2 persoane/gospodărie

96 Lei/an

3 persoane/gospodărie

144 Lei/ an

4 persoane/gospodărie

192 Lei/an

 

 

Impozitele se pot plăti și în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

În acest caz nu se mai acordă reducerea de 10%.

 


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2024
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.75001600 1708635873