Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

2019ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

ART. 51
(1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:
a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;
f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
#B
(2) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani.

În această secțiune puteţi consulta situaţia financiara a sc Utilităti Publice Luncavița srl.


Descărcaţi Situații financiare pentru Semestrul 1 - 2019.

 • Situaţii financiare pentru semestrul II 2019


 • Raport de activitate pentru semestrul II - 2019

 • Pentru a putea deschide arhivele atașate, puteți să descărcaţi gratuit arhivorul WinRar apăsând aici.

  Daca aveti sugestii si reclamaţii in legatură cu proiectele propuse nu ezitaţi să trimiteţi un mesaj la primaria@comunaluncavita.ro

  Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
  Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
  Security check 0.88176500 1679363201