Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Construire şi dotare atelier şcoală şi spaţii tehnologice în localitatea Luncaviţa, judeţul Tulcea

Proiect: CONSTRUIRE ŞI DOTARE ATELIER ŞCOALĂ ŞI SPAŢII TEHNOLOGICE ÎN LOCALITATEA LUNCAVIŢA, JUDEŢUL TULCEAAnunț de presă

Data 08.11.2019Lansarea proiectului „CONSTRUIRE ŞI DOTARE ATELIER ŞCOALĂ ŞI SPAŢII TEHNOLOGICE ÎN LOCALITATEA LUNCAVIŢA, JUDEŢUL TULCEA”
COMUNA LUNCAVIŢA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Construire şi dotare atelier şcoală şi spaţii tehnologice în Localitatea Luncaviţa, Judeţul Tulcea” cod MySMIS 123371, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.2 - Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea unui atelier şcoală pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională a elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Simion Leonescu, liceu cu profil agricol.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Realizarea unui corp nou al Liceului Tehnologic “Simion Leonescu” situat în Comuna Luncavița, Str. Meşteşugarului, Nr. 16, cu o suprafaţă construită de 194 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 391 mp, cât şi adaptarea la noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educaţionale aplicabile;
- Dotarea atelierului şi a laboratoarelor de informatică şi de agroturism cu mobilier adecvat;
- Asigurarea facilităţilor necesare pentru programe de sprijin pentru tinerii şi adulţii care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie ori care nu deţin o calificare profesională;
- Îmbunătăţirea accesului la IT prin achiziţia de echipamente informatice performante.

Rezultatele proiectului: Construcţia va avea următoarele funcţiuni:
- Parter: atelier, cabinet psihologie/logopedie, sală materiale didactice, 3 grupuri sanitare, depozit şi debara materiale curăţenie, centrală termică, hol, coridor şi casa scării;
- Etaj: laborator agroturism, laborator CDI, depozit CDI, cancelarie, depozit laborator, 2 grupuri sanitare, hol şi casa scării.

Valoarea totală a proiectului este de 2.175.684,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 1.849.331.40 lei.

Durata proiectului este de 54 luni: respectiv de la data 17.10.2016 până la data 31.03.2021.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: primar@comunaluncavita.ro, persoană de contact: Marian Ilie - Manager de proiect, Telefon: 0744506822.

Descărcaţi acest document aici.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.11279500 1685861960