Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Tipareste
Asociatia „NATURA ZÂMBEŞTE”

Asociatia „NATURA ZÂMBEŞTE”

- ORGANIZAŢIE NEGUVERNAMENTALĂ -


Asociaţia NATURA ZÂMBEŞTE a luat fiinţă în anul 2006 la iniţiativa unui grup de tineri din Comuna Luncaviţa, Judeţul Tulcea, având ca scop protecţia mediului înconjurător în regiunea Dobrogea (judeţele Tulcea şi Constanţa). Sediul social al asociaţiei este în localitatea Luncaviţa, judeţul Tulcea.

Obiectivele asociaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:
- păstrarea unui mediu înconjurător curat şi sănătos;
- curăţenia în mediul rural;
- gestionarea durabilă a terenurilor în concordanţă cu folosinţa acestora şi prevenirea şi combaterea degradării terenurilor prin eroziune, sărăturare, înmlăştinare, poluare, etc.;
- reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate;
- conservarea peisajului natural;
- conservarea diversităţii biologice;
- combaterea secetei şi prevenirea fenomenelor de deşertificare;
- formarea unei educaţii ecologică în rândul populaţiei rurale.

Conducerea asociaţiei este asigurată de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul Director condus de un preşedinte.

Componenţa Consiliului Director, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul sunt aleşi prin vot secret, în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei. La Adunarea generală a asociaţilor care a avut loc în 2006 au fost desemnate organele de conducere ale asociaţiei după cum urmează:
Preşedinte: Ilie Marian
Vicepreşedinte Petcu Costel
Secretar Babuşcă Camelia
Membru Alecu Sorin
Membru Grigore Alina Livia
Administrarea asociaţiei se face printr-un director executiv şi un director adjunct, desemnaţi de către Consiliul Director.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.77436500 1631973983