Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Raport de activitate 2020ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

ART. 58
(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare până la sfârşitul lunii iunie a anului în curs.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin informaţii privind:
a) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare;
b) modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ş.a.;
c) evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare: reducerea plăţilor restante, profit ş.a.;
d) politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare şi costurile sau avantajele acestora;
e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi şi preocupările de înlăturare şi prevenire a acestora;
f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorităţii publice tutelare.

Pentru a putea descarcă arhiva acestora apasati linkurile aferente:

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2024
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.41203200 1721660439