Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Despre Luncaviţa

CJSU Tulcea > Hotararare de institutire masuri pentru diminuarea impactului riscului imbolnavirii cu SARS CoV 2Comitetul Judetean pentru Sltuatii de Urgenta Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judetului
Tulcea nr. 204/27.04.2020, cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta extraordinara in ziua
de 08.01.2021.

Luand in considerare adresa Directiei de Sanatate Publica a Judetului Tulcea nr. 361/07.01.2021,
comunicata Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea, referitoare la analiza incidentei
inregistrata la nivelul judetului Tulcea,

HOTARASTE:

Art.1 Pe fondul inregistrarii unei rate de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de
imbolnavire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori, la nivelul unitatii administrativ teritoriale
Luncavita, incepand cu data de 08.01.2021, ora 00.00, pana la data de 21.01.2021, ora 24.00 se
instituie urmatoarele masurl pentru diminuarea impactului riscului, conform documentului atasat.

Descărcați Hotarararea nr. 4/08.01.2021 de institutire masuri pentru diminuarea impactului riscului imbolnavirii cu SARS CoV 2.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.52582000 1632167962