Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CERERILE PENTRU AJUTORUL DE MINIMIS ALBINEIN PERIOADA 19-26.11.2021 SE DEPUN CERERILE PENTRU AJUTORUL DE MINIMIS ALBINE

CEREREA VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
1. Copie BI/CI solicitant
2. Copie BI/CI administrator/reprezentant legal
3. Copie a atestatului de producător din care rezultă valabilitatea la data depunerii cererii –PENTRU PERSOANELE FIZICE
4. Împuternicire/Procură notarială, dacă este cazul
5. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea
6. Dovadă cont activ bancar sau trezorerie in cazul societatilor comerciale
7. Copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,

CEREREA INSOTITA DE DOCUMENTE SE POATE TRANSMITE PE ADRESA: minimis.tulcea@apia.org.ro

PE FIECARE DOCUMENT SE VA SCRIE „CONFORM CU ORIGINALUL „ SI SE VA SEMNA

LIPSA UNUI DOCUMENT OBLIGATORIU CONDUCE LA NEINREGISTRAREA CERERII DE PLATA

BENEFICIARII TREBUIE SĂ DEȚINĂ COD UNIC DE ÎNREGISTRARE (ID DE FERMIER) ATRIBUIT DE CĂTRE APIA PE FORMA DE ORGANIZARE PE CARE VA DEPUNE CEREREA DE SPRIJIN
Descarcă aici CERERE
pentru ajutor de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021
Descarcă aici Comunicat de presa privind acordarea Schemei de Ajutor
Descarcă aici Hotararea GuvernuluiToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2024
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.66957200 1721657347