Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Tipareste
Lansarea proiectului: Ecosistem digital interconectat si integrat în cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna Luncavita

Lansarea proiectului: Ecosistem digital interconectat si integrat în cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna LuncavitaU.A.T. Comuna Luncavița, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna Luncavița”, cod SMIS 154757, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.475.420,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1.445.911,60 lei (98%).
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 29.508,40 lei (2%).

Obiectivul general al proiectului este:
Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Luncavița în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat.
2. Îmbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă.

Rezultatele proiectului sunt:
Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni.
Rezultat proiect: 1 Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea.

Durata de implementare a proiectului: 16 luni, respectiv martie 2022- iulie 2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:
Manager proiect: dl. Marian ILIE, tel. 0240541201/0744506822, email: primaria@comunaluncavita.roToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.36277900 1685445123