Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 01 Privind aprobarea bugetului Comunei Luncavița pe anul 2008 Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008 în conformitate cu Legea nr.486/2006 privind legea bugetului pe anul 2007; Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local; în temeiul art. 36/alin.1 și alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 2
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 01


Privind aprobarea bugetului Comunei Luncavița pe anul 2008


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
în conformitate cu Legea nr.486/2006 privind legea bugetului pe anul 2007;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin.1 și alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă bugetul comunei Luncavița pentru anul 2008, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.


ANEXA BUGET
BUGETUL COMUNEI LUNCAVITA 2008

638(din TVA) + 632 (din Imp./Venit) + 629(Venit. Proprii) + 892 (Invat.) + 370 (Asist. Sociala) + 100 (fond rulment)= 3.261

I. AUTORITATI EXECUTIVE (51.02) -total- 720
1. Personal 560
2. Materiale: 70
a.)Cheltuieli materiale curente (tel, rechizite, incalzire,etc) 70
3. Contractul colectiv de munca: 80
4. Capital 10
a.) Reactualizare Plan Urbanistic General 1
b.) Construire sediu Primaria Luncavița 1
c.) Investitii 8

II. ALTE SERVICII PUBLICE (54.02) -total- 73
1. Personal pompieri 63
2. Materiale: 5
a.) Cheltuieli materiale intretinere 5

III. INVATAMANT (65.02) -total- 1057
1. Personal 892
2. Materiale (tel, rechizite, incalzire,etc) 70
3. Burse 5
4. Tichete 40
5. Capital: 50
a.) Reparatie Capitala Sc. Rachelu 2
b.) Reparatie Capitala Atelier Scoala 2
c.) Dotari Scoala Luncavița 6
d.) Utilitati Gradinita Luncavița 40

IV. CULTURA (67.02) -total- 450
1. Personal 15
2. Materiale biblioteca 1
3. Capital: 434
a.) Reparatie Capitala si Extindere Camin Cultural 400
b.) Reparatie Capitala Biserica Luncavița 1
c.) Reparatie Capitala Biserica Rachelu 1
d.) Modernizare Teren Sport Luncavița 1
e.) Construire Teren Sport Rachelu 1
f.) Sustinere Activitati Culturale (Boboteaza, S. Teilor, Craciun, etc) 30


V. ASISTENTA SOCIALA (68.02) - total- 440
1. Asistenti personali 370
2. Ajutoare sociale 70

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (70.02)-total- 50
1. Materiale: 50
a.) Iluminat public 50

VII.MEDIU (74.02) total 431
1.Materiale (intretinere curatenie, 4 pers. AJOFM, etc) 55
2. Capital: 376
a.) Canalizare si Statie Epurare 80
b.) Rate Buldoexcavator 50
c.) Gestionarea Deseurilor 1
d.) Centru Informare-Mediu 1
e.) Impadurire impotriva inundatiilor 90
f.) Reconstructia ecologica a zonei indiguite I.C. Br.-Isaccea 1
g.) Infiintare Parc Centrale Eoliene 1
h.) Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi 122
i.) Modernizare sistem de alimentare cu apa si drum comunal 15
j.) Extindere de canalizare si modernizare drum comunal

VIII. STRAZI - DRUMURI – PODURI (84.08) -total- 40
1. Materiale (reparatii curente drumuri, santuri, poduri si podete):38
2. Capital: 2
a.) Reparatie si Modernizare Parcare 1
b.) Reparatie Piata 1


SERVICIUL AUTOFINANTAT
-ALIMENTARE CU APA-

ALIMENTARE CU APA-total-107
1. Personal 47
2. Materiale


Publicat la 01 Aprilie 2009 | 7113 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR