Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Planul Antidrog Local 2013-2016 PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEȚENE ANTIDROG TULCEA 2013-2016 PARTEA I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI Obiectiv:Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum
Tipărește

Agenția Națională Antidrog

Planul Antidrog Local 2013-2016


Planul Antidrog Local 2013-2016
PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEȚENE ANTIDROG TULCEA
2013-2016


PARTEA I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI
Obiectiv:Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de identificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socială.SECȚIUNEA A1: Prevenirea în școală
Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Termen de finalizare

Responsabili

1. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizarea populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber

1.1. Implementarea unui proiect de formare în domeniul adicțiilor destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar

Minim 1 proiect de formare


 • Număr de cursuri de formare organizate

 • Număr de participanți la formare

 • Aria de acoperire a proiectului

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Casa Corpului Didactic Tulcea

1.2. Organizarea la nivel local a unor seminarii/conferințe cu tema „Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar”.

Minim 1 seminar/conferință anuale


 • Număr de seminarii/conferințe organizate

 • Număr de participanți

 • Număr de materiale informative realizate

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Tulcea

- Casa Corpului Didactic Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

1.3. Implementarea la nivel local a unui proiect, de intervenție timpurie în mediul preșcolar, prin creșterea influenței factorilor de protecție și scăderea influentei factorilor de risc.

Minim 1 proiect de intervenție timpurie în mediul preșcolar


 • Aria de acoperiere a proiectului

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr beneficiari indirecți

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Servicii publice deconcentrate

1.4. Implementarea unui proiect local de educație nonformală, în vederea dezvoltării personalității de tip asertiv și a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte și responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, proiecte adresat elevilor de gimnaziu.

Minim 1 proiect de educație nonformală adresate elevilor de gimnaziu


 • Aria de acoperiere a proiectului

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de parteneriate încheiate

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Servicii publice deconcentrate

1.5. Dezvoltarea la nivel local a unui proiect de informare, educare, conștientizare cu privire la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar

Minim 1 proiect de informare, educare, conștientizare


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea

- Poliția Locală Tulcea

1.6. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, bazate pe principiile educației între egali în învățământul preuniversitar.

Minim 1 proiect


 • Număr sesiuni formare organizate

 • Număr de elevi formați

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea

- Societatea civilă

1.7. Implementarea unui proiect orientat pe activități de petrecere a timpului liber (culturale, artistice și sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresat elevilor din învățământul preuniversitar

Minim 1 proiect


 • Număr de activități organizate

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

 • Număr materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea

- Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea

- Direcția de Sănătate Publică Tulcea

- societatea civilă

2. Creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a populației școlare în vederea evitării transformării consumului experimental și ocazional în consum regulat, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber

2.1. Implementarea, în rândul populației școlare, a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive.

Minim o campanie de prevenire a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariții TV/articole presă scrisă

Decembrie 2014

Decembrie 2014

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.2. Implementarea la nivel local, în rândul populației școlare, a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de canabis.

Minim o campanie de prevenire a consumului de canabis


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariții TV/articole presă scrisă

Decembrie 2015

Decembrie 2015

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.3. Implementarea în rândul populației școlare a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) în funcție de rezultatele studiului ESPAD din 2015.

O campanie națională de prevenire în funcție de rezultatele studiului ESPAD


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariții TV/articole presă scrisă

Decembrie 2016

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.4. Implementarea unui proiect de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinți dependenți de tutun, alcool și droguri, elevi din familii cu statut socio - economic scăzut, elevi cu risc de abandon școlar, elevi cu comportament deviant etc).

Minim 1 proiect


 • Număr de activități organizate

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

 • Număr materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea

- Direcția de Sănătate Publică Tulcea

- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea

- autoritățile administrației publice locale

- societatea civilă

2.5. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire selectivă, cu o componentă indicată a consumului de droguri adresat elevilor din învățământul preuniversitar, aflați la debutul consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive

Minim 1 proiect de prevenire indicată a consumului de droguri


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale informative distribuite

 • Număr de parteneriate

 • Număr sesiuni/întâlniri

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea

- Direcția de Sănătate Publică Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- societatea civilă

Publicat la 27 Noiembrie 2015 | 29817 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR