Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Tracker



plateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

3. Mediul Instituțional Local include:download/3mil.htm
Tipărește

Despre Luncaviţa

3. Mediul Instituțional Local


3mil

MEDIUL INSTITUȚIONAL LOCAL

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

 

Organigrama  Comunei Luncavița cuprinde un total de 31 organizate în:

-          2 posturi demnitari aleși, primar viceprimar

-          Secretarul comunei

-          Biroul buget contabilitate cu 6 posturi din care unul funcționar public de conducere

-          13 compartimente de specialitate: stare civilă, asistență socială, cadastru și agricultură, registru agricol, asistență comunitară, cultură, administrativ auxiliar, urbanism, voluntar pentru situații de urgență, achiziții publice, economia bazată pe cunoaștere

 

Din totalul posturilor, 12 sunt funcții publice, 17 sunt funcții contractuale. Formarea profesională a aparatului de specialitate al primarului Comunei Luncavița este conform cerințelor actuale astfel încât 11 funcționari publici sunt absolvenți ai studiilor superioare de specialitate, unul deține studii medii, iar dintre cei contractuali, cinci au studii superioare iar 12 studii medii.

 

În Comuna Luncavița, în anul 2011 s-a alocat prin bugetul local suma de 2041 mii lei, reprezentând un procent de  35% din total buget, pentru finanțarea următoarelor investiții:

Alimentare cu apă în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea.”, investiție finanțată în proporție de  80% din subvenții de la bugetul de stat, în baza HG 577/1997 dar și din surse proprii (20%). Această investiție va fi finalizată până la sfârșitul anului 2011, având ca rezultat extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă astfel încât sistemul de alimentare cu apă să fie funcțional 24 de ore din 24, toți cetățenii să aibă acces la apa potabilă, creându-se o stare de confort printre locuitorii satului.

 

Împădurirea terenurilor degradate prin eroziune, Valea Puțu Popii, localitatea Luncavița, jud. Tulcea, proiect ce se derulează pe o perioadă de 5 ani, perioada 2007-2012 și a cărui rezultat se va concretiza în  împădurirea unei suprafețe de 21 de hectare de teren degradat de pe versanții Văii Puțu Popii cu specii de arbori caracteristice zonei, înțelenire și stabilizarea terenului. Acest proiect este finanțat în proporție de 60% de Agenția Fondului pentru Mediu, diferența fiind asigurată din bugetul local.

 

Modernizare teren fotbal din localitatea Luncavița, investiție ce se derulează în baza OUG 7/2006 și are ca scop dotarea terenului de fotbal al localității cu tribune pentru spectatori, vestiare, fosă septică, împrejmuire, parcare, instalație de nocturnă, etc. Astfel va crește interesul copiilor și tinerilor comunei Luncavița și a localităților învecinate pentru practicarea organizată a sportului și a participării la competiții fotbalistice.

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei

Dotarea comunei cu autobasculantă și buldoescavator pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor comunei, precum și pentru întreținerea drumurilor comunale (achiziționate în sistem leasing).  Contractul pentru buldoescavator a fost finalizat în cursul anului 2011, utilajul intrând astfel în proprietatea comunei, iar contractul de leasing pentru autobasculantă va fi în derulare până în anul 2014).

Construire Sală de  Sport Școlară pentru elevii Școlii de Arte și Meserii ”Simion  Leonescu” din  Luncavița, Județul Tulcea, aflat în faza de proiectare tehnică.

Construire Sală de Sport  școlară cu nivel de practică sportivă competițională locală, teren de handbal și 150 de locuri pentru spectatori  în Comuna Luncavița, jud. Tulcea, Investiția este aprobată și  licitată de CNI în decembrie 2009 și adjudecată de SC Cyclon SA Brăila în februarie 2010. Perioada de realizare este iulie 2011 – februarie 2012, din bugetul local al comunei urmând a se suporta cheltuielile de studii geo-topo, organizare șantier, racorduri la utilități, estimate la 224 mii lei.

 

Modernizare atelier școlar pentru practică lucrător în agroturism în loc. Rachelu, com. Luncavița

Reparație și modernizare dispensar în Comuna Luncavița, Jud. Tulcea, în vederea înființării centrului de permanență medicală.

Proiecte depuse pentru obținerea de finanțare:

 

Reabilitare Școala cu clasele I-VIII, corp B Luncavița, Județul Tulcea, derulată prin programul de reabilitare a infrastructurii școlare (PRIS) –  component Vc, Ministerul Educației și Cercetării

Extinderea reţelei  publice de apă uzată în localitatea  Luncaviţa, comuna  Luncaviţa, județul Tulcea, un important proiect susținut și finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu,

Parc energetic solar – fotovoltaic pentru producerea de energie electrică din surse  regenerabile, în folosul comunității din Luncavița jud. Tulcea (Cod SMIS: Adresa O.I.E nr.630351/30.04.2010 /21161 Depus la Ministerul Economiei în cadrul POS CCE Axa 4 - Creșterea Competitivității Economice),

 

Îmbunătăţirea infrastructurii  agricole prin modernizarea drumurilor de exploataţie în Comuna Luncaviţa judeţul Tulcea, proiect depus la Ministerul Agriculturii, în cadrul PNDR, măsura 125.

Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Luncavița, Județul Tulcea, proiect depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului conform OUG 105/2010, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Proiectul a obținut finanțare și de află în faza de  licitație la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru atribuirea contractului de execuție.

 

Sistem de canalizare și stație de epurare Rachelu, Comuna Luncavița, Jud. Tulcea, proiect depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului conform OUG 105/2010, pentru  aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii, finanțare locală pentru derularea proiectului în cuantum de 177,548 mii lei.

 

Modernizare alimentare cu apă Rachelu, Comuna Luncavița, Jud. Tulcea, proiect depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului conform OUG 105/2010, pentru  aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii.

 

Dotări  așezământ cultural (Cămin Cultural) – în localitatea Luncavița, Jud. Tulcea, depus în cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu nr. 1152/11.03.2011 și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu nr. 2201/29.03.2011 SESIUNEA 14.04.2011-13.05.2011

 

Înființarea Centrului  Local de Informare Turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Luncavița,  județul Tulcea, proiect depus la Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit pe măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”.

 

De asemenea, Consiliul Local Luncavița a aprobat prin Hotărârea nr.1/29.01.2010 următoarele obiective de investiții, care au întocmite studii de fezabilitate și se vor implementa în funcție de sursele financiare disponibile (proprii sau atrase): Construire bază sportivă multifuncțională Rachelu; Sistem de gestionare selectivă a deșeurilor în Comuna Luncavița, județ Tulcea; Înființare, construire ”AFTER SCHOOL”  Luncavița, jud. Tulcea; Piața agroalimentară Rachelu.

 

 

 

INSTITUȚII PUBLICE, BĂNCI, SERVICII PUBLICE LOCALE

 

Școala de Arte și Meserii Luncavița  a obținut acreditare pentru transformarea din 2011 în GRUP ȘCOLAR SIMION LEONESCU  LUNCAVIȚA, fiind aprobate doua clase de liceu cu profilul agro – turism. Această acreditare va permite o nouă deschidere a procesului de învățământ local spre noi preocupări și locuri de muncă. De asemenea , se va permite accesul la educație a unor categorii defavorizate din punct de vedere material. Fiind la început de drum, GRUPUL ȘCOLAR SIMION LEONESCU  are nevoie de sprijin material și profesional pentru asigurarea unor dotări specifice profilului astfel încât să contribuie la formarea unor tineri profesioniști , lucrători în pensiuni agro – turistice.

Biblioteca comunală funcționează în cadrul Căminului cultural al Comunei Luncavița și este un așezământ cultural dotat conform cerințelor actuale. Astfel, pe lângă fondul de carte variat, biblioteca dispune de programul Biblionet care asigură accesul la fondul de carte electronic. În aceste condiții cititorul cu cele mai exigente cerințe poate să găsească informația necesară.

 

Căminul cultural al comunei Luncavița este situat în centrul localității și a beneficiat de un proiect de reabilitare a structurii , fiind un spațiu modern care este destinat activităților extra-școlare ale elevilor și activităților cultural – artistice locale. Căminul cultural nu este încă dotat cu echipament specific de sonorizare și nu este amenajat fonic, de aceea o prioritate pentru viitor o constituie dotarea tehnică a acestuia.

Serviciile publice  sunt asigurate în comună prin mai multe modalități:

 

Asistența medicală din comună este asigurată în cadrul dispensarului uman din localitate care funcționează din acest an ca și centru de permanență. Funcționează și două cabinete de medicină de familie, un cabinet de stomatologie și o farmacie în program normal,  alături de centrul de permanență. Spațiul aferent clădirii dispensar are nevoie de reabilitare pentru a răspunde utilității actuale a acestuia.        Asistența veterinară este asigurată doar la nivelul de tehnician veterinar existând pe raza comunei și un punct farmaceutic veterinar.

Salubritatea comunei este asigurată de o companie privată care gestionează serviciul delegat al comunei.

 

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare este gestionat de SC UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA SRL societate  a cărui acționar unic este comuna Luncavița.

Siguranța locuitorilor este asigurată de postul local de poliție care are doi angajați. Aceștia colaborează cu compartimentul de pază comunală gestionat de Comuna Luncavița (SVSU).

În comuna Luncavița funcționează, de  asemenea, un oficiu poștal, o agenție CEK Bank și un bancomat BCR.

 

 

ONG-URI LOCALE

 

În Comuna Luncavița au fost înființate și funcționează trei ONG-uri locale:

Asociația Natura Zâmbește, a luat fiinţă în anul 2006 la iniţiativa unui grup de tineri prieteni din Comuna Luncaviţa, având ca scop protecţia mediului înconjurător în regiunea Dobrogea (judeţele Tulcea şi Constanţa). Obiectivele asociaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele: păstrarea unui mediu înconjurător curat şi sănătos; curăţenia în mediul rural; gestionarea durabilă a terenurilor în concordanţă cu folosinţa acestora şi prevenirea şi combaterea degradării terenurilor prin eroziune, sărăturare, înmlăştinare, poluare, etc.; reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate; conservarea peisajului natural; conservarea diversităţii biologice; combaterea secetei şi prevenirea fenomenelor de deşertificare; formarea unei educaţii ecologică în rândul populaţiei rurale.

 

Din 2006 și până în prezent asociația a desfășurat activități în parteneriat cu Școala de Arte și Meserii Luncavița constând în acțiuni de ecologizare prin parcul comunei, prin Parcul National Munții Macinului (PNMM), sfaturi și ore de dirigenție.

 

De asemenea, Asociația Natura Zâmbește a obținut finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu pentru proiectul ”Conştientizare publică şi educaţie ecologică privind ocrotirea speciilor protejate în PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI”, proiect ce a derulat un buget de 78.300 lei din care contributie proprie 7.830 lei (contract de parteneriat cu Consiliul local Comuna Luncavita)  si 3.600 lei de la PNMM. În cadrul acestui proiect au fost desfășurate acțiuni cuprinzând mai multe teme, de la editare de broșuri, bannere, panouri și afișe informative, până la o serie de seminarii desfășurate în școlile din jurul PNMM (Şcoala de Arte şi Meserii Simion Leonescu Luncaviţa, Şcoala cu clase I-VIII Văcăreni, Şcoala cu clase I-VIII Jijila,Şcoala cu clase I-VIII "Gheorghe Banea" Măcin, Liceul Teoretic "Gheorghe Murgoci" Măcin, Şcoala de Arte şi Meserii Greci, Şcoala de Arte şi Meserii Cerna, Şcoala cu clase I-VIII Horia, Şcoala cu clase I-VIII Hamcearca). Proiectul a fost încheiat cu acțiuni de identificare a speciilor protejate din parc, pe teren, cu ajutorul echipamentelor  de specialitate achiziționate (gps, binoclu, laptop, camera foto, camera video), și acțiuni de ecologizare în zone des frecventate de turiști la care au participat copii din scolile menționate mai sus.

 

Printre obiectivele pe termen scurt/mediu se numără luarea în custodie a unei Arii protejate (din judet) pentru a o putea administra și depune proiecte în acest sens, înființarea de filiale ale asociației în comuna Jijila, Greci, Turcoaia și Horia și nu numai.

Asociația Viața Zâmbește, asociație cu scop umanitar, înființată în anul 2008, are ca activitate principală identificarea şi ajutarea  persoanelor aflate în dificultate, a copiilor și bătrânilor bolnavi, aflaţi în situaţie socială precară, în scopul ocrotirii sănătăţii şi susţinerii intereselor lor educative, culturale, integrare sociala. În anul 2011, asociația va susține parteneriatul cu ONG-urile din Marea Britanie Mustard Seed Relief Mision si Baby Aid, care acordă cadouri-pom de iarnă tuturor elevilor școlilor din Comuna Luncavița și va achiziționa cadouri specifice sărbătorilor, sprijinind astfel rolul umanitar al asociației; de asemenea, va organiza activități, în nume propriu sau în parteneriat cu alte organizații din comună cu ocazia evenimentelor din Calendarul Evenimentelor Culturale din Comuna Luncavița, cu scopul de a facilita participarea categoriilor sociale defavorizate, copii, persoanele cu dizabilități, bătrânii, alte categorii. În cadrul acestor evenimente și nu numai, asociația organizează și acțiuni de primire, masă invitați și participanți, transport, acțiuni de protocol și altele.  Tot în acest an, Asociația Viața Zâmbește va participa la lucrările de întreținere a Bisericilor din comună, finanțând din fonduri proprii o parte din aceste lucrări.

 

Asociația Sportivă Partizanul Luncavița, înființată în anul 2008, are ca activitate principală practicarea educației fizice și a sportului (fotbal, handbal, tenis, etc.), în toate formele sale, de către jucători, indiferent de statutul lor (amator sau profesionist), precum și pentru activități cultural educative. Începând cu anul 2011, pe o perioadă de 5 ani, se va derula parteneriatul dintre Comuna LUNCAVIȚA, ASOCIAȚIA PARTIZANUL LUNCAVIȚA și INSTITUTUL DE CERCETĂRI  ECO - MUZEALE din Tulcea (ICEM), în vederea susținerii cercetărilor științifice din cadrul Șantierului Arheologic Cetățuia din Luncavița. În luna octombrie a fiecărui an, sub patronajul sportului, alături de producătorii agricoli și de autoritățile locale, Asociația Partizanul Luncavița organizează o competiție fotbalistică la care participă locuitorii în vârstă de peste 40 de ani din Luncavița, Rachelu, Văcăreni, Jijila, Măcin, Grindu, IC Brătianu, Isaccea și Niculițel. Timp de o săptămână competitorii de întrec pe stadionul Comunei Luncavița. Sunt acordate diplome, cupe, medalii, iar festivitatea se încheie cu o masă tradițională la care participă peste 300 de persoane și unde cântă formații locale. Alte acțiuni întreprinse cu ajutorul acestei asociații: organizare sărbători de iarnă, participarea la organizarea evenimentelor din Calendarul Evenimentelor Culturale din Comuna Luncavița, cu scopul de a încuraja acțiunile sportive și culturale ale comunității conform statutului asociației în cadrul respectivelor evenimente, și nu numai.

 

Consiliul Local al Comunei Luncavița sprijină financiar și logistic aceste asociații, fiind interesat în mod deosebit de proiectele pe care acestea le desfășoară pe termen scurt, mediu și lung.        În anul 2011, Consiliul Local Luncavița a decis să aloce din bugetul comunei suma de 50 000 lei pentru fiecare asociație, pentru sprijinirea în realizarea de proiecte care să privească dezvoltarea oricăror forme ale infrastructurii, regăsite în nevoile cetățenilor din Comuna Luncavița. Pe lângă acest sprijin financiar, autoritățile administrative pun la dispoziția ONG-urilor spații pentru sedii în cadrul Casei de Cultură Luncavița, mijloace de întreținere, suport tehnic etc.

 

Începând cu anul 2010, Filiala Județeană Tulcea a Asociației Comunelor din România, entitate de utilitate publică, își are sediul în Comuna Luncavița, realizând din 2011, activitatea de audit public intern prin cooperare la comunele din județul Tulcea. Însă nu numai activitatea de audit public se poate realiza  prin această asociație. Activităţile prin cooperare, interne, se pot realiza aproape la orice nivel al administraţiei publice locale - urbanism, mediu, poliţie locală, pază comunală etc., reducând costurile şi eliminând bariere birocratice specifice sistemului bugetar. Filiala Județeană Tulcea a Asociației Comunelor din România oferă astfel posibilitatea autorităților locale din județul Tulcea de a coopera în vederea îndeplinirii atribuțiilor, cu respectarea legislației românești, care nu permite angajarea de personal și vizează reducerea cheltuielilor de funcționare la nivelul instituțiilor publice.

 

Comuna Luncavița este membră a Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea și a Asociației Comunelor din România, derulând prin aceste organizații proiecte cu o importanță deosebită pentru comunitatea locală.

 

INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ

 

Transport

Comuna Luncavița este străbătută de drumuri care constituie căile de acces în celelalte localități, la proprietățile fiecărui cetățean, la instituțiile din comună. Drumurile sunt clasificate astfel:

-  drumuri comunale: 39 km

-  județene în localitate: 13 km

-  european/național: 10 km

Starea drumurilor ce străbat teritoriul administrativ al comunei Luncavița este următoarea:

      23 km în stare bună asfaltat – drumul județean și drumul european/național care traversează comuna Luncavița;

      7,8  km stare proastă necesită reparare, acestea fiind din pământ;

      13 km - drum județean modernizat de Consiliul Județean Tulcea prin programe cu finanțare nerambursabil㠖 Drumul județean DJ 222A;

      31,2 km – drumuri comunale  pietruite care necesită întreținere și modernizare;

      3,76 km de drum comunal va fi modernizat prin asfaltare ca urmare a finanțării proiectului ”Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Luncavița, Județul Tulcea”, proiect depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului conform OUG 105/2010, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Proiectul a obținut finanțare și se află în faza de  licitație pentru atribuirea contractului de execuție.

 

 

 

Alimentare cu energie electrică

Energia electrică este asigurată de operatorul regional SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA  iar  iluminatul public din comuna Luncavița funcționează și este întreținut prin contract de servicii de operatori economici autorizați.

Iluminatul public necesită  extindere ca urmare a solicitărilor cetățenilor.

 

Sistemul de alimentare cu apă

Comuna Luncavița beneficiază de apă potabilă din surse subterane din 11 noiembrie 1911.

În urma accesării fondurilor nerambursabile externe, Comuna Luncavița a implementat în anul 2004 un proiect pentru alimentare cu apă pentru cele 2 localități, urmând ca fiecare gospodărie să se poată racorda la rețea. Ca urmare a înființării serviciului public de alimentare cu apă în vara anului 2007 și aflat în gestiunea directă a autorităților locale, fiecare gospodărie a fost racordată și contorizată în ordinea solicitărilor înregistrate. În prezent este înregistrat un procent de 100%  de contorizare  din numărul racordărilor din comuna Luncavița. Urmare a verificărilor  și controalelor în sistem nu se cunosc pierderi în sistem, acesta funcționând în condiții eficiente.

Necesită extindere rețeaua de alimentare?

În iulie 2009, în baza HG 577/1997 a fost finanțată investiția ”Alimentare cu apă în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, Județul Tulcea”, investiție ce reprezintă o extindere a sistemului de alimentare cu apă din localitatea Luncavița și care va fi finalizată la sfârșitul anului 2011.

Capacitatea zilnică de furnizare a apei este de 389,94 mc.

Calitatea apei furnizate populației este influențată, potrivit analizelor efectuate de DSP Tulcea – Igiena Mediului, de valorile depășite a parametrilor chimici nitriți și nitrați.

Autoritatea locală, pentru soluționarea problemelor privitoare la calitatea apei are în vederea identificarea unor noi puțuri de apă, efectuarea de studii etc.

Sistemul de alimentare cu apă este gestionat în prezent de societatea  SC UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA SRL ca urmare a reorganizării serviciului public, serviciu care se afla anterior  în gestiunea directă a autorităților  locale.

 

Necesită extindere rețeaua de alimentare sau mărirea volumului de apa furnizat?

Ca urmare a înregistrării unui consum ridicat de apă în localitatea Rachelu se impune necesitatea  extinderii rețelei de alimentare cu apă. Astfel că potrivit OUG 105/2010 a fost depus la sediul  Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului proiectul ”Modernizare alimentare cu apă Rachelu, Comuna Luncavița, Județul Tulcea”.

 

Există posibilitatea de forare de noi puțuri?

Ca urmare a studiilor de fezabilitate realizate pentru cele două localități există posibilitatea de forare de noi puțuri în vederea extinderii și modernizării rețelei de alimentare cu apă.

 

Sistemul de canalizare si stație de epurare

Sistemul de canalizare și stație de epurare este funcționabil încă din anul 2008. Sistemul de canalizare existent oferă posibilitatea de racordare a unui procent de 40% din numărul cetățenilor din comună; în prezent  fiind racordate doar 70 de gospodării.

În vederea satisfacerii nevoilor populației cu privire la evacuarea apelor menajere, Comuna Luncavița a luat măsurile necesare și are în fază de evaluare 2 proiecte pentru canalizare – modernizare, extindere atât pentru localitatea Rachelu cât și pentru localitatea Luncavița.

Energie termică - nu este cazul .

Alimentare cu gaze – nu este cazul, însă există oportunitate prin investitori privați și fonduri nerambursabile

 

Gestionarea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor este realizată în cadrul serviciului public de salubrizare al comunei  Luncavița, serviciu care a fost concesionat pe o perioadă de 5 ani operatorului economic SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA.

Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul comunei Luncavița au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului și la structura tarifară . Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului și  să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale.

Serviciul de salubrizare presupune 3 activități principale:

-  precolectarea deșeurilor

-  colectarea deșeurilor

-  transport deșeurilor

Precolectarea se realizează de către beneficiarii serviciului în pungi/saci de plastic, europubele, containere, puse la dispoziţie de către Primăria Comunei Luncavița.

Deşeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curţi şi grădini, se transportă în vederea reciclării prin compostare la un sistem amenajat de autoritatea administraţiei publice locale de fiecare persoană care produce astfel de deșeuri.

 

Autoritatea administraţiei publice locale instituie taxe speciale – taxa de habitat, în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contract şi obligaţia acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceştia.

 

Colectarea deşeurilor se realizează de operatorul serviciului de salubrizare - concesionar, săptămânal programul fiind  stabilit de autoritatea administraţiei publice locale împreună cu operatorul economic, în funcţie de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare.

 

Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.

 

În baza analizelor efectuate de autoritatea locală, cheltuielile pentru serviciul de salubrizare depășesc puterea financiară a cetățenilor astfel că acest fapt ar putea duce fără discuții și la scăderea eficienței serviciului.

În prezent, serviciul satisface cerințele cetățenilor în proporție de 70% dat fiind faptul că autoritatea locală nu dispune de resurse financiare în vederea suplimentării numărului de containere, recipiente pentru precolectare.

Comuna Luncavița are întocmit un  studiu de fezabilitate și se caută oportunități de finanțare din surse de la bugetul de stat, din fonduri nerambursabile.

Exista oportunitatea de intrare in funcțiune a managementului integrat al deșeurilor respectiv de gestionare directă prin accesare fonduri respectiv de înființare a unei asociații intercomunitare ceea ce ar determina funcționarea serviciului cu cheltuieli mai scăzute.

 

Tehnologia informației si comunicațiilor

Sistemul informațional – informatic al Comunei Luncavița constă în: 30 desktop-uri în rețea locală cu conexiune BroadBand la internet, 10 unități multifuncționale (copiator, imprimantă, scanner), 2 videoproiectoare, 2 linii de telefonie cu fax, aparat digital foto, un Punct de Acces Public  la Informație cu 12 desktop-uri în rețea cu conexiune internet ADSL .

Obiectivul general al Proiectului Economia Bazata pe Cunoaştere este facilitarea participării comunităţilor dezavantajate din punctul de vedere al accesului la informaţie la societatea bazată pe cunoaştere. EBC este un proiect inovativ, creativ, un model care va putea fi extins la alte comunităţi din România şi din lume. Se poate spune că acest proiect este un proiect unic finanţat de Banca Mondială, care se adresează în particular unui procent de aproximativ 20% din populaţia mediului rural şi mic urban.

 

Pe baza proiectelor depuse de primării, din 3000 de localităţi rurale sau mic urbane (sub 30.000 de locuitori) au fost selectate 255, printre care si comunitatea Luncaviţa, jud. Tulcea. Acestea au fost dotate cu Internet şi computere în cele patru puncte ale RECL (Reţeaua Electronică a Comunităţii Locale) create: PAPI (Punctul de Acces Public la Informaţie), şcoala, primărie şi bibliotecă.

PAPI Luncaviţa reprezintă un loc special dotat, pentru uzul publicului, cu computere şi Internet oferite de proiect dar şi cu dotări ce au fost adăugate în timp de către Comuna Luncaviţa (ecran videoproiector electronic, plasmă, cameră video, cablu tv, internet wirelees, centrală termică, aer condiţionat). Comunitatea locală a pus la dispoziţie sediul şi l-a amenajat conform condiţiilor impuse prin „Dosarul de solicitare”. Spaţiul alocat este situat în centrul Comunei, în sediul nou al Casei de Cultură Rurală, spaţiu reabilitat prin finanţare europeană.

 

PAPI Luncaviţa se adresează populaţiei din mediul rural, cetăţeni ai comunei Luncaviţa dar şi a comunelor învecinate care nu oferă astfel de servicii, turiştilor, şi oferă cadrul modern pentru desfăşurarea activităţilor legate de tehnologia informaţiei, de instruire în domeniul TIC, precum şi de consultanţă pe teme de interes pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri zonal.

În cadrul PAPI Luncaviţa sunt asigurate următoarele categorii de servicii:

 

      Servicii de informare şi comunicare directă şi prin Internet

·         servicii de comunicare gratuită cu persoane din alte localităţi dar mai ales din străinătate;

·         servicii de utilizare calculator şi navigare pe Internet;

·         informaţii despre locuri unde pot fi găsite diverse produse şi care este nivelul de preţ;

 

      Servicii de informare şi instruire pe diverse domenii

·         informaţii despre locuri de muncă vacante;

·         informaţii despre taxe şi impozite;

·         cursuri în diverse domenii oferite de furnizori acreditaţi;

·         informaţii turistice, ghiduri de călătorii, trasee de vacanţă;

·         antreprenoriat

 

      Activităţi educaţionale, culturale şi de informare

·         sprijin acordat primăriei şi şcolii în redactarea unor cereri de finanţare.

·         activităţi de voluntariat

·         material didactic prin internet

·         susţinere de activitaţi artististice-tradiţionale

 

      Servicii de bază:

·         Copiere

·         Multiplicare

·         Redactare

·         Scanare

 

      Servicii adresate sectorului economic

·         informaţii despre preţuri la cumpărarea sau vânzarea de produselor agricole

·         sprijin şi îndrumare în realizare pagini web, pentru promovarea serviciilor micilor întreprinzători din zonă

·         informaţii privind acordarea subvenţiilor

·         informaţii despre lansarea de proiecte din fonduri europene pentru agricultură şi nu numai

·         informaţii despre legi, acte normative, obligaţii de plată etc.

·         promovare produse economice prin intermediu site-ului comunităţii locale www.comunaluncavita.ro

·         servicii de consultanţă

·         informaţii surse de finanţare

 

Deschiderea centrului PAPI Luncaviţa, a adus o serie de beneficii membrilor comunităţii şi administraţiei locale:

ü      Acces gratuit la servicii de comunicaţii moderne (poştă electronică, massenger, telefonie prin Internet);

ü      Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii, reducerea decalajului digital, îmbunătăţirea şi modernizarea procesului educaţional pentru membrii comunităţii;

ü      Acces gratuit la servicii de imprimare, scanare, copiere şi servicii de tehnoredactare documente, CV-uri, materiale educative;

ü      Înfiinţări societăţi comerciale şi ong-uri ce au ca membri fondatori şi Consiliul Local;

ü      Asistenţă gratuită în folosirea calculatorului, Internetului, în promovarea web a activităţilor de natură comercială ale întreprinzătorilor locali, precum şi asistenţă hard-soft.

ü      Scrie de cereri finanţare/proiecte, implementare;

ü      Plus de imagine a comunităţii şi publicitate a serviciilor ce pot fi găsite în comunitate;

ü      Locuri de muncă;

ü      Parteneriate publice şi private.

 



Publicat la 05 Noiembrie 2012 | 5564 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR