Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 08 Privind aprobarea investițiilor pentru anul 2008 ale unității administrative comuna Luncavița Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008 Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local; în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată HOT
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 08


Privind aprobarea investițiilor pentru anul 2008 ale unității administrative comuna Luncavița

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008

Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă investițiilor pentru anul 2008 ale unității administrative comuna Luncavița,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.


Anexa 1
1. Construire Sediu Primaria Luncavița
2. Achizitie Autoturism Primarie
3. Reparatie Capitala Scoala si Gradinita Rachelu
4. Reparatie Capitala Atelier Scoala Luncavița
5. Reparatie Capitala Scoala Luncavița, corp A si corp B
6. Utilitati Gradinita Luncavița
7. Constructie Sala de Sport
8. Extindere de canalizare si modernizare drum communal
9. Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si modernizare drum comunal
10. Achizitie Autobasculanta in sistem leasing
11. Reparatii Capitale si Reabilitare drumuri comunale
12. Reparatie si Modernizare Parcare
13. Construire Drum Comunal de Centura
14. Reparatie Capitala Biserica Luncavița
15. Reparatie Capitala Biserica Rachelu
16. Gestionarea selective a deseurilor
17. Infiintare Centru Informare Mediu
18. Impadurire Versanti Impotriva Inundatiilor Luncavița
19. Impadurire Versanti Impotriva Inundatiilor Rachelu
20. Construire spatiu medical, farmacie Luncavița
21. Construire spatiu medical, farmacie Rachelu
22. Reconstructia ecologica a zonei indiguite I.C.Bratianu-Isaccea
23. Reabilitare si Modernizare Teren Sport Luncavița
24. Construire Teren Sport Rachelu
25. Construire Piata inchisa Luncavița
26. Construire Piata deschisa Rachelu
27. Aductiune Gaz-Metan Comuna Luncavița, satele Luncavița si Rachelu
28. Reparatie Capitala si Extindere Camin Cultural
29. Construire Cimitir Luncavița
30. Extindere Cimitir Rachelu
31. Reactualizare Plan Cadastral Extravilan Luncavița si Rachelu
32. Reactualizare Plan Cadastral Intravilan Luncavița si Rachelu
33. Reactualizare Plan Urbanistic General Luncavița si Rachelu
34. Construire Amenajare Ecvestra-Turism
35. Construire Parc Centrale Eoliene
36. Lucrari agricole domeniul public al Comunei Luncavița, sat Rachelu
37. Imprimarea elementelor de folclor local in colaborarea cu Ansamblul Baladele Deltei Tulcea
38. Infiintare crescatorie si fabrica de peste in Comuna Luncavița
39. Decolmatarea canalelor de desecare in Comuna Luncavița
40. Amenajarea digurilor de protectie in Comuna Luncavița
41. Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitatea Luncavița
42. Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitatea Rachelu
43. Intretinerea si pavarea santurilor adiacente DN22 si DJ222A
44. Realizarea foraj apa Luncavița
45. Realizarea foraj apa RacheluCelelalte aspecte ale acestei propuneri, vor fi discutate de Consiliul Local Luncavița, respectand normele legale.


Initiator:
Primar,
Prof. Stefan Ilie


Nota
S.F.= Studiu de Fezabilitate
P.T.+ Proiect TehnicPublicat la 01 Aprilie 2009 | 5908 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR