Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 11 Privind aprobarea Planului de Pază al Comunei Luncavița Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008 în temeiul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local; în temeiul art. 36/alin. 1 șialin. 6, lit. a, punc
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 11


Privind aprobarea Planului de Pază al Comunei Luncavița


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
în temeiul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 șialin. 6, lit. a, punctul 7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă Planul de Pază al Comunei Luncavița, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
AVIZAT

PLANUL DE PAZA AL COMUNEI LUNCAVITA JUDETUL TULCEA
I. SITUATIA OPERATIVA

Comuna Luncavița jud Tulcea are in componeta sa satul Rachelu avand impreuna un numar de 4758 locuitori , ambele localitati fiind traversate de DE 87.La partea de vest si sud comuna se invecineaza cu padurea Ocolul silvic Macin, accesul efectuandu-se pe DJ 222 A, care face legatura intre localittile Luncavița si Nifon so drumuri forestiere, la est se invecineaza cu fluvial Dunarea iar in partea de nord cu terenul arabil comuna Vacareni.

Pe raza comunei Luncavița (care se intinde pe o suprafata de 347,44 Ha intravilan si 11738,83ha extravilan) exista urmatoarele obiective principale:Primaria,Oficiul PTTR,un cabinet medical,un camin cultural,3 Biserici(2 crestin ortodoxe,1 baptista), 3 cimitire, 2 Scoli Generale, 2 Gradinite, 1 Post de Politie si 34 societati comerciale din care 7 au profil agricol.

Majoritatea locuitorilor sunt stabili avand ca ocupatie de baza agricultura si cresterea animalelor, pescuitul.

In ultimii ani pe raza comunei Luncavița s-au comis o infractiune de omor, furturi din societati comerciale din locuinte si de pe camp ultimul gen de infractiuni detinand ponderea.


II. DISPOZITRIVUL DE PAZA

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local Luncavița nr.3 din 31.01.2007 si legea 333 din 2003 privind apararea avutului public si privat precum si mentinerea unui climat de siguranta al cetatenilor comunei s-a hotarat ca paza bunurilor publice si ale cetatenilor sa se faca cu un numar de 6 paznici organizati in 3 poatrule, respective 2 in localitatea Luncavița si 1 in satul Rachelu, acestia fiind angajati ai Primariei iar deinstruirea si planificarea pe itinerariile de deplasare ocupanduse lucratorii postului de olitie local.

La intrarea in serviciu, paznicii vor fi instruiti cu privire la atributiile ce le revin, itinerariu precum si modul de actiune in diferite situatii.


CONSEMNUL PATRULII:

• La intrare in serviciu membrii patrulei verifica modul cum sunt asigurate obiectivele de pe itinerariu stabilit, urmaresc persoanele straine de localitate care nu-si justifica prezenta, si acelora care circula la ore tarzii, noteaza vehiculele si autovehiculele care circula in perimetrul de patrulare;
• Informeaza de indata cu neregulile constatate lucratorii postului de politie, primarul si viceprimarul comunei;


MODUL DE ACTIUNE AL PAZNICILOR IN DIFERITE SITUATII, LEGATURA SI COOPERAREA CU ALTE FORTE

• In caz de incendii, inundatii sau alte calamitati
- Alarmeaza de indata cetatenii din zona afectata, informeaza urgent telephonic primarul comunei si lucratorii postului de politie local;
- Actioneaza pentru salvare de personae, de bunuri si asigura paza bunurilor salvate ce sunt pretabile a fi sustrase;
• In cazul comiterii unor infractiuni sau accidente de circulatii;
- opreste si identifica autorul dupa caz;
- aduce la cunostinta prin cel mai rapid mijloc lucratorii postului de politie;
- asigura paza locului faptei, a autorului si ia masuri de salvare a victimelor;
- nu permite cetatenilor sa intre in campul acctiunii pana la sosirea lucratorilor de politie;
- paznicii tin legatura intre ei si cu politistul de serviciu telephonic;
- in cazuri deosebite(inundatii, incendii, explozii) alarmeaza intreaga populatie folosind clopotul de la Biserica.III. DISPOZITII FINALE

• Serviciul de paza se executa pe timpul noptii, asigurandu-se instrucatjul la intrarea in serviciu de catre lucratortii postului de politie;
• Paznicii vor fi controlati cu privire la modul in care isi indeplinesc atributiile de serviciu de catre lucratorii postului de politie, primarul comunei, si imputernicitii acestuia;
• Paznicii vor fi dotati de catre Primaria Luncavița cu echipamentul necesar executarii pazei;


Prezentul plan de paza a fost intocmit de catre Primarul comunei Prof. ILIE STEFAN cu sprijinul de specialitate al Sefului postului de politie Luncavița Ag.Sef. Pr Pol. NEDELCU IONELPrimar
Prof. ILIE STEFANPublicat la 01 Aprilie 2009 | 6192 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR