Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Luncavița
Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița
25-26 Aprilie - tratamente cu insecticide la culturile de orz si rapita
ANUNȚ pentru ocuparea pozitiei de Director General in cadrul SC Utilitati Publice Luncavita SRL
Atentie actiuni de evaluare a speciilor de animale strict protejate
ISU Tulcea - Anunt Sanctiuni Incendieri
ANUNȚ pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general gradul I - 2023
Anunt important 1 Martie 2023 Miercurea alarmelor
ANUNȚ Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. - 5 pozitii
09 Septembrie
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 38 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea” Consiliul Local al Comunei Luncavița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2008 legal constituită; Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncavița precum și Raportul compartimentului de specialitate din
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 38


Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu,
comuna Luncavița, județul Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncavița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2008 legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncavița precum și Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”
Având în vedere Avizul Comisiei de avizare tehnica lucrari publice a Consiliului Local al comunei Luncavița
In baza dispozitiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2007privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36, alin.4, litera „d”, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Hotărăște:


Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „ îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea” cu indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va realiza din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin intermediul Instrumentelor structurale si din fonduri ale bugetului local.
Art. 6. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local al Comunei Luncavița din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți.


Anexa nr.1 la HCL nr........./25.04.2008PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală 3,773.6578 mii lei inclusiv TVA;
(în prețuri - 3.6560 lei = 1 EURO din data de 25.02.2008),
din care:
- construcții-montaj (C+M) 3,233.1229 mii lei inclusiv TVA;

Eșalonarea investiției (INV/C+M):
- anul I 195 / 0 mii lei inclusiv TVA ;
- anul II 3,678.82 / 2,928.39 mii lei inclusiv TVA

Durata de realizare (luni);
Durata estimata a investitiei este de 24 de luni din care alocata lucrarilor este de 11 luni.

Capacități (în unități fizice și valorice);

Pentru Luncavița:
Retea de distributie:
- Conducte din PEHD, DN 63x3.6 mm ml 6.537
- Conducte din PEHD, DN 75x4.3 mm ml 5.793
- Conducte din PEHD, Dn 90x5.1 mm ml 927
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 474
- Conducte din PEHD, DN 125x7.1mm ml 857
- Conducte din PEHD, Dn 140x8.0 mm ml 476

Aductiune:
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 5930
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 1746

Rezervor de inmagazinare V=200mc buc. 1
Put H=60 m buc. 1

Pentru Rachelu:
Retea de distributie:
- Conducte din PEHD, DN 63x3.6 mm ml 2.414
- Conducte din PEHD, DN 75x4.3 mm ml 1.508
- Conducte din PEHD, Dn 90x5.1 mm ml 524
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 300
- Conducte din PEHD, DN 125x7.1mm ml 16


Aductiune:
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 274
- Put H=70 m buc. 1
Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. – Nu este cazul.
Publicat la 01 Aprilie 2009 | 4311 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2023 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR