Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 39 Privind instrumentarea proiectului integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea” Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2008, legal constituită; Văzând Nota de Fundamentare a domnului I
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 39


Privind instrumentarea proiectului integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de
25.04.2008, legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Ștefan in calitate de primar al comunei. Luncavița, județul Tulcea privind necesitatea si oportunitate proiectului integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea” precum și Raportul compartimentului de specialitate a Consiliului Local, prin care se propune depunerea documentatiei necesare obtinerii unei finantari nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322 –Renovarea si dezvoltarea satelor;
In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;
Tinand cont de cerintele impuse solicitantilor pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322 –Renovarea si dezvoltarea satelor, incluse in Ghidul solicitantului;
în temeiul dispozitiilor art. 36, alin(1), alin. (2), litera „b”, alin.(4) literele „e” si „f” si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Hotărăște:

Art. 1. Realizarea proiectului integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”, este de stricta necesitate pentru dezvoltarea durabila a comunei Luncavița, județul Tulcea
Art. 2. Consiliul local al comunei Luncavița, confirma urmatoarele declaratii:
a) Numarul de beneficiari ai proiectului este de 4750 locuitori
b)Proiectul integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”se incadreaza in Planul urbanistic general al comunei si Planul de Amenajare a Teritoriului al judetului Tulcea;
c)Proiectul face parte din strategia de dezvoltare locala aprobata de consiliul local al comunei Luncavița prin Hotărârea nr.7/30.01.2008, privind planul de dezvoltare durabilă a Comunei Luncavița.
d) Realizarea investitiei de alimentare cu apa și extindere de canalizare este cuprinsa in Master Planul judetului Tulcea in sectorul apa potabila si apa uzata, dar nu va fi finantata din POS de mediu;
e)Consiliul local al comunei Luncavița nu a beneficiat si nu beneficiaza in prezent de finantare nerambursabila din alte programe de finantare pentru realizarea investitiei integrate „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”
Art.3 In situatia in care proiectul va obtine finantare prin PNDR, Masura 322, Consiliul local al comunei Luncavița se angajeaza:
a)Sa prevada in bugetul local sumele necesare pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli eligibile necesare efectuarii platilor inaintea rambursarii acestora din fondurile FEADR, pe perioada de realizare a investitiei;
c)Sa suporte cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;
Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesați pentru ducerea la indeplinire.

Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local al Comunei Luncavița din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți


Publicat la 01 Aprilie 2009 | 5399 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR