Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Anunț de interes public Nr.7823 din 02.10.2019 FOARTE IMPORTANT! ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI LUNCAVIȚA Comuna Luncavița, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea nr.10102/01.10.2019, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru toate imobilele private sau publice din teritoriul administrativ pentru o perioada de 60 de zile în care toate persoanele interesa
Tipărește

Intabularea gratuită a tuturor imobilelor în cartea funciară

Anunț de interes public


Anunț de interes public
Nr.7823 din 02.10.2019

FOARTE IMPORTANT!

ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI LUNCAVIȚA
Comuna Luncavița, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea nr.10102/01.10.2019, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru toate imobilele private sau publice din teritoriul administrativ pentru o perioada de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Data de început a afișării: 07.10.2019

Data de sfârșit a afișării: 05.12.2019

Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Sala de ședințe a Consiliului Local Luncavița din cadrul Căminului Cultural, Str. Drumul Teilor, nr. 92.Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Luncavița și pe site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-un ANCPI la adrese www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei Luncavița, la adresa www.comunaluncavita.ro
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC 07 Martie 2017Adresat cetățenilor Comunei Luncavița, din localitățile Luncavița și Rachelu, precum și celor care dețin proprietăți în teritoriul administrativ, dar au domiciliul în altă parte

Sunteți invitați miercuri, 15 martie 2017, ora 14:00, la Ședință publică în Sala de sport a Comunei Luncavița, pentru campania de informare privind programul de înscriere gratuită în cartea funciară (intabulare) a tuturor suprafețelor și clădirilor deținute în proprietate de persoanele fizice, sau juridice.

Vor fi discutate modalitățile de lucru, programul, documentele care trebuie depuse și toate celelalte detalii, pentru ca această importantă investiție să fie realizată cât mai bine, în folosul tuturor cetățenilor. Se vor putea pune întrebări și se vor oferi răspunsuri.

Programul se numește „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în Comuna Luncavița” și va fi realizat de SC Ramboll South East Europe SRL. Pentru realizarea cu succes a acestui proiect este nevoie de o colaborare cât mai eficientă cu toți cetățenii și cu autoritățile locale.

Vă așteptăm așadar miercuri, 15 martie 2017, ora 14:00, la Sala de sport „Teohare COCA-COZMA” a Comunei Luncavița.

Cetățenii din tabelele de mai jos sunt invitați să participe la măsurătorile din teren la data menționată. Facem precizarea că listele prezentate mai pot suferi modificări și actualizări, datorită schimburilor de proprietăți. Prin urmare, cetățenii implicați se pot adresa compartimentelor primăriei Comunei Luncavița, respectiv registrul agricol, secretariat și urbanism pentru a obține informații.

Vă rugăm să înștiințați și alte persoane care au interes în zonele menționate!


Ștefan ILIE
Primarul Comunei Luncavița
Județul Tulcea


Actualizare

Actualizare


Cetățenii din tabelele de mai jos sunt invitați să participe la măsurătorile din teren la data menționată. Facem precizarea că listele prezentate mai pot suferi modificări și actualizări, datorită schimburilor de proprietăți. Prin urmare, cetățenii implicați se pot adresa compartimentelor primăriei Comunei Luncavița, respectiv registrul agricol, secretariat și urbanism pentru a obține informații.

Vă rugăm să înștiințați și alte persoane care au interes în zonele menționate!

Ștefan ILIE
Primarul Comunei Luncavița
Județul Tulcea
ActualizareActualizare

Actualizare

Actualizare


ActualizareActualizare


ActualizareActualizare

Actualizare
ActualizareNR. CRT.

SUPRAFAȚA

CATEGORIE

NUME

NUMAR TITLU

DATA INTERVIULUI LA TEREN

1

2000

A - ARABIL

SURDU GHEORGHE
SURDU ZAMFIR
NICHIFOR ECATERINA
SURDU EUGEN

63372

13.09.2017

2

5000

A - ARABIL

BUNGHETU NECULAI

63346

13.09.2017

3

5000

A - ARABIL

BUNGHEȚU NICOLAE

59567

13.09.2017

4

2500

A - ARABIL

BOGDAN MARIN

60597

13.09.2017

5

4800

A - ARABIL

MANȚU PETRACHE

59554

13.09.2017

6

5000

A - ARABIL

IGNAT MARIA

63323

13.09.2017

7

7000

A - ARABIL

CRISTACHE MIȚA

65557

13.09.2017

8

5000

A - ARABIL

HARALAMBIE VASILE

60614

13.09.2017

9

5000

V - VII

RADU MARIN

59590

13.09.2017

10

3000

A - ARABIL

SOLOMON GHERGHINA

59562

13.09.2017

11

5000

A - ARABIL

SOLOMON GHEORGHE

60635

13.09.2017

12

5000

A - ARABIL

SOLOMON NIȚĂ

60634

13.09.2017

13

15000

A - ARABIL

TRIFAN ANGHELINA

59511

13.09.2017

14

20000

A - ARABIL

ION PARASCHIVA

100479

13.09.2017

15

10000

A - ARABIL

ALEXANDRU MITRACHE
ALEXANDRU CONSTANTIN

78235

13.09.2017

16

3200

A - ARABIL

HURDUZA CONSTANTIN

88779

13.09.2017

17

10000

A - ARABIL

TRIFAN ANDREI

89088

13.09.2017

18

10000

A - ARABIL

GHERGHEVICI CRISTINA
BULGARU DOMNICA
IONITĂ SANDU
STERGĂNEL MARIA

102279

13.09.2017

19

10000

A - ARABIL

IONIȚĂ LENUȚA
HAGIU MARIA
MARINA SMARANDA
IONIȚĂ GHEORGHE
BONCAN MARGARETA

106423

13.09.2017

20

12500

A - ARABIL

BOGDAN EUGENIA

102452

13.09.2017

21

5000

A - ARABIL

GHERGHIȘAN GHEORGHE

31569

13.09.2017

22

7500

A - ARABIL

CHIRACU NĂSTASE

63984

13.09.2017

23

20000

A - ARABIL

NICHIFOR PARASCHIVA
IONIȚĂ STELIANA
ILIE VASILE
COSTIN ELISABETA
ILIE GHEORGHE

98790

13.09.2017

24

35000

A - ARABIL

CHIRILĂ DUMITRU
CHIRILĂ IORDAN
MIRON PETRICĂ
PANAIT CONSTANTIN

89102

13.09.2017

25

5000

A - ARABIL

CHIRU MARIA

89109

13.09.2017

26

5000

A - ARABIL

ION PARASCHIVA

100479

13.09.2017

27

5000

A - ARABIL

CĂLIN DĂNILĂ

31608

13.09.2017

28

5000

A - ARABIL

GURĂU ION

65866

13.09.2017

29

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU CONSTANTIN
ALEXANDRU MITRACHE

78235

13.09.2017

30

30000

A - ARABIL

RUSU ARGENTINA
TIBRIN MARIOARA
BORTUN IOANA

89090

13.09.2017

31

4500

A - ARABIL

DAMIAN ION

89091

13.09.2017

32

4000

A - ARABIL

BOGDAN NECULINA

89103

13.09.2017

33

5000

A - ARABIL

BOGDAN ION

89195

13.09.2017

34

7500

A - ARABIL

PILAF MARIN

89444

13.09.2017

35

10000

A - ARABIL

CHIVU DOCHIȚA

89857

13.09.2017

36

5000

A - ARABIL

PILAF MARIN

89444

13.09.2017

37

3000

A - ARABIL

PILAF PETRACHE

89862

13.09.2017

38

5000

A - ARABIL

CHILIANU ANETA

89108

13.09.2017

39

5000

A - ARABIL

LUPOAIE SANDU

31604

13.09.2017

40

5000

A - ARABIL

MIHAIL NECULINA

31607

13.09.2017

41

5000

A - ARABIL

CĂLIN DĂNILĂ

31608

13.09.2017

42

5000

A - ARABIL

CîRJAN DUMITRU

55516

13.09.2017

43

10000

A - ARABIL

CĂLIN MARIOARĂ

31510

13.09.2017

44

2500

A - ARABIL

IONIȚĂ IVANA

99672

13.09.2017

45

5000

A - ARABIL

ESANU DUMITRU

99675

13.09.2017

46

30000

A - ARABIL

MELINTE TRANDAFIR

100486

13.09.2017

47

5000

A - ARABIL

CĂPĂȚÂNĂ NICULAI

91342

13.09.2017

48

10000

A - ARABIL

STOIAN VIRGINIA

102627

13.09.2017

49

7500

A - ARABIL

GHEORGHE ION
ROTARU GHERGHINA
CĂPĂȚîNĂ DOMNICA

87807

13.09.2017

50

7500

A - ARABIL

ROTARU GHERGHINA
GHEORGHE ION
CĂPĂȚîNĂ DOMNICA

87807

13.09.2017

51

7500

A - ARABIL

HURDUZA ION

87891

13.09.2017

52

30000

A - ARABIL

DUMITRU GHEORGHE

88799

13.09.2017

53

7500

A - ARABIL

DUMITRU GHEORGHE

88799

13.09.2017

54

7500

A - ARABIL

DUMITRU GHEORGHE

88799

13.09.2017

55

5000

A - ARABIL

RADU PETRANA

89179

13.09.2017

56

5000

A - ARABIL

RADU MARIA

89250

13.09.2017

57

15000

A - ARABIL

CHIRU PINA

89255

13.09.2017

58

10000

A - ARABIL

MANOLE GHEORGHE

89310

13.09.2017

59

7500

A - ARABIL

MUNTEANU ION

89314

13.09.2017

60

15000

A - ARABIL

ȘUERICĂ TUDORA

89315

13.09.2017

61

20000

A - ARABIL

MIHĂILESCU DUMITRACHE

89319

13.09.2017

62

11000

A - ARABIL

ȘERBU MARIA

89323

13.09.2017

63

10000

A - ARABIL

COBANU VETA
IONIȚĂ MARIN
IONIȚĂ CONSTANTIN

89865

13.09.2017

64

7500

A - ARABIL

CĂLIN DUMITRU

91074

13.09.2017

65

10000

A - ARABIL

IONIȚĂ IVANA

90697

13.09.2017

66

5000

A - ARABIL

IVAN VIRGIL
IVAN NICOLAE
CĂLIN TUDORA
IVAN ION
IVAN PETRANA

89176

13.09.2017

67

15000

A - ARABIL

ȘUERICĂ TUDORA

89315

13.09.2017

68

10500

A - ARABIL

BONCAN MARGARETA
HAGIU MARIA
IONIȚĂ GHEORGHE
MARINA SMARANDA
IONIȚĂ LENUȚA

106423

13.09.2017

69

1500

A - ARABIL

BUNGHETU GHEORGHE

86559

13.09.2017

70

3000

A - ARABIL

DAMIAN ION

89091

13.09.2017

71

3000

A - ARABIL

DAMIAN IORDANA

89254

13.09.2017

72

5000

A - ARABIL

CĂPĂȚÂNĂ NICULAI

91342

13.09.2017

73

10000

A - ARABIL

ESANU DUMITRU

99675

13.09.2017

74

5000

A - ARABIL

ION PARASCHIVA

100479

13.09.2017

75

5000

A - ARABIL

PUIA TĂNASE

103253

13.09.2017

76

5000

A - ARABIL

CHIRU ION

21275

13.09.2017

77

20000

A - ARABIL

CHIRACU RADIȚA
CHIRACU ENACHE
CHIRACU GHEORGHE
CHIRACU VELICA

21315

13.09.2017

78

10000

A - ARABIL

SARĂU MARIA

31578

13.09.2017

79

10000

A - ARABIL

CĂLIN DĂNILĂ

31608

13.09.2017

80

10000

A - ARABIL

GĂRVĂNEANU VASILE

59911

13.09.2017

81

10000

A - ARABIL

ANTOHI MILTIADE

61425

13.09.2017

82

5700

A - ARABIL

NICHIFOR GENICA

89104

13.09.2017

83

12000

A - ARABIL

NICHIFOR ZAMFIR

89105

13.09.2017

84

21000

A - ARABIL

PANAIT VASILE

89866

13.09.2017

85

5000

A - ARABIL

MIHAI CONSTANTIN

97652

13.09.2017

86

10000

A - ARABIL

ESANU DUMITRU

99675

13.09.2017

87

10000

A - ARABIL

ESANU DUMITRU

99675

13.09.2017

88

7500

A - ARABIL

PILAF ION

87804

13.09.2017

89

5000

A - ARABIL

BOGDAN TRANDAFIR

87558

13.09.2017

90

5000

A - ARABIL

IGNAT MARIA

88377

13.09.2017

91

15000

A - ARABIL

MELINTE IORDAN

88991

13.09.2017

92

6000

A - ARABIL

IVAN ROZETA
BUNGHETU ANDREI
BOUROȘ GHERGHINA
BUNGHETU MIHAI

89177

13.09.2017

93

10000

A - ARABIL

CHIRU RADA

81892

13.09.2017

94

5000

A - ARABIL

CĂLIN TUDORA
IVAN NICOLAE
IVAN PETRANA
IVAN VIRGIL
IVAN ION

89176

13.09.2017

95

10000

A - ARABIL

CHIRU RADA

91797

13.09.2017

96

3500

A - ARABIL

HURDUZA ION

87891

13.09.2017

97

3000

A - ARABIL

ȘUERICA TRAIAN

88046

13.09.2017

98

4000

A - ARABIL

BUNGHETU MIHAI
IVAN ROZETA
BUNGHETU ANDREI
BOUROȘ GHERGHINA

89177

13.09.2017

99

7500

A - ARABIL

CĂLIN DUMITRU

91074

13.09.2017

100

10000

A - ARABIL

SUERICĂ TUDORA

71056

13.09.2017

101

10000

A - ARABIL

PILAF MARIN

89444

13.09.2017

102

10000

A - ARABIL

LUNGU SANDA

91073

13.09.2017

103

5000

A - ARABIL

CHILIANU ANETA

89108

13.09.2017

104

15000

A - ARABIL

CHIRILĂ SANDU

89440

13.09.2017

105

5000

A - ARABIL

HURDUZA CONSTANTIN

91181

13.09.2017

106

5000

A - ARABIL

IONIȚĂ ION

89252

13.09.2017

107

10000

A - ARABIL

NICHIFOR SANDU

89311

13.09.2017

108

5000

A - ARABIL

ȘUERICĂ CONSTANTIN

89317

13.09.2017

109

10000

A - ARABIL

HAGIU MARIA
IONIȚĂ GHEORGHE
IONIȚĂ LENUȚA
MARINA SMARANDA
BONCAN MARGARETA

106423

13.09.2017

110

20000

A - ARABIL

NICHIFOR PARASCHIVA
COSTIN ELISABETA
IONIȚĂ STELIANA
ILIE VASILE
ILIE GHEORGHE

98790

13.09.2017

111

10000

A - ARABIL

ILIE GHEORGHE
NICHIFOR PARASCHIVA
COSTIN ELISABETA
IONIȚĂ STELIANA
ILIE VASILE

98790

13.09.2017

112

2500

A - ARABIL

MARINA SMARANDA
BONCAN MARGARETA
IONIȚĂ GHEORGHE
IONIȚĂ LENUȚA
HAGIU MARIA

106423

13.09.2017

113

5000

A - ARABIL

BUNGHETU STEFAN

103737

13.09.2017

114

10000

A - ARABIL

MIHAI CONSTANTIN

97652

13.09.2017

115

10000

A - ARABIL

CĂLIN MARIOARA

101519

13.09.2017

116

10000

V - VII

NICULIȚĂ CHIȚA

37975

13.09.2017

117

5500

A - ARABIL

FURCILĂ CONSTANTIN
IORGA ELENA
CHIRACU ELIZA
MARINESCU FLORICA

78230

13.09.2017

118

30000

A - ARABIL

CHIRACU LUIZA

87805

13.09.2017

119

15000

A - ARABIL

MANȚU ANICA

59552

13.09.2017

120

12000

A - ARABIL

CANDACHIA LENUȚA
AGIU MALIA
MARIA SMARANDA
IONIȚĂ GHEORGHE
BONCAN MARGARETA

61474

13.09.2017

121

2000

A - ARABIL

SURDU ERMOGEN

63326

13.09.2017

122

2000

A - ARABIL

SURDU GHEORGHE

60595

13.09.2017

123

5000

A - ARABIL

MIHAIL IOANA

59558

13.09.2017

124

5000

A - ARABIL

CHIRU PAMINONTE

59581

13.09.2017

125

30000

A - ARABIL

BUNEA SERGIU

95342/1

13.09.2017

126

10000

A - ARABIL

ȘOPU CONSTANTIN

65846

13.09.2017

127

12000

A - ARABIL

SîRGHI ȘTEFAN
SîRGHI ANGHEL
ZIMUC NICULINA
SîRGHI MARIA
ȘTEFAN CONSTANȚA

81557

13.09.2017

128

2500

A - ARABIL

DONCIU STERICA

81582

13.09.2017

129

6200

A - ARABIL

SîRGHI MARIN

85299

13.09.2017

130

3750

A - ARABIL

ȘTERGAR MARIN

87552

13.09.2017

131

7500

A - ARABIL

BîZU ION

91078

13.09.2017

132

10000

A - ARABIL

NICHIFOR GHEORGHE

91183

13.09.2017

133

5000

A - ARABIL

NICHIFOR GHEORGHE

91183

13.09.2017

134

20000

A - ARABIL

CHIRILĂ MARGHIOALA

101522

13.09.2017

135

5000

A - ARABIL

CORBUȘ ION

100487

13.09.2017

136

5000

A - ARABIL

ONCEANU ALEXANDRU

65022

13.09.2017

137

2500

A - ARABIL

CĂLIN DUMITRU

91074

13.09.2017

138

3000

A - ARABIL

TOMOANU PETRE

100553

13.09.2017

139

4230

A - ARABIL

ISTRATE TRAIAN

104137

13.09.2017

140

10000

A - ARABIL

DUCA PETRANA

21248

13.09.2017

141

17500

A - ARABIL

IORGA STOIAN
DINU MARIOARA
IORGA DUMITRU
IORGA MĂNDIȚA

21301

13.09.2017

142

15000

A - ARABIL

TEODORESCU STEFAN
IFROSA MARGARETA
TEODORESCU GHEORGHE
TEODORESCU MIRCEA

21306

13.09.2017

143

30000

A - ARABIL

BUJOREANU MIRCEA

21309

13.09.2017

144

17500

A - ARABIL

IONIȚĂ STANCA

31371

13.09.2017

145

3500

A - ARABIL

STOICA MARIA
BERECHET VASILE

31379

13.09.2017

146

25000

A - ARABIL

LAZĂR ION
NASTASE IOANA
MALCEA IOANA
LAZĂR PANAIT
LAZĂR NECULAI
CHIRACU ANICA
LAZĂR VASILE

31556

13.09.2017

147

2500

A - ARABIL

NICULIȚĂ ALEXANDRU
MITACHE PANAIT

59947

13.09.2017

148

6600

A - ARABIL

STOICA IVAN

61435

13.09.2017

149

10000

A - ARABIL

ROPOTAN MARIOARA

61442

13.09.2017

150

10000

A - ARABIL

BABUȘCĂ MARINACHE

61444

13.09.2017

151

2000

A - ARABIL

ALEXANDRESCU PARASCHIVA

62035

13.09.2017

152

2000

A - ARABIL

STAN PARASCHIVA
SIMION ION
ENOAIE CAMELIA
SIMION VASILE
BĂHĂCEANU GEORGETA

62042

13.09.2017

153

2000

A - ARABIL

ILIE VASILICA

63129

13.09.2017

154

5000

A - ARABIL

OLTEANU PINA

63983

13.09.2017

155

10000

A - ARABIL

CHIRACU NĂSTASE

63984

13.09.2017

156

5000

A - ARABIL

SARĂU IVRAN

63990

13.09.2017

157

5000

A - ARABIL

COSTEANU MELANIA

63994

13.09.2017

158

40000

A - ARABIL

BĂLAN DUMITRA

65019

13.09.2017

159

6131

A - ARABIL

MIHAIL ELISABETA

65852

13.09.2017

160

4131

A - ARABIL

MIHAIL ELISABETA

66832

13.09.2017

161

2500

A - ARABIL

SARĂU CONSTANTIN

74080

13.09.2017

162

15000

A - ARABIL

NECULIȚĂ CRISTACHE

78232

13.09.2017

163

5000

A - ARABIL

MITACHE CHIRACU

78252

13.09.2017

164

3300

A - ARABIL

GREBENCEA GHEORGHE

81555

13.09.2017

165

7500

A - ARABIL

GREBENCEA GHEORGHE

81555

13.09.2017

166

15000

A - ARABIL

ENE ION
ȘERBAN ILEANA
NICOLAE OLGA
ENE VIORICA
BUDESCU TUDORA
ENE VASILE
SPIRIDON IOANA
CIOCRAC SAFTA
ȚĂRANU MARIA

81564

13.09.2017

167

3000

A - ARABIL

NEAGU CONSTANȚA
SARĂU CONSTANTIN
SARĂU NICOLAE
SARĂU IORDAN
DUDUȚĂ VARVARA
SARĂU GHEORGHE
GĂSITU TINCA

81622

13.09.2017

168

10000

A - ARABIL

BAROMESCU TUDORA

81632

13.09.2017

169

2000

A - ARABIL

ILIE VASILICA

81818

13.09.2017

170

4000

A - ARABIL

TĂMOANU PETRICĂ

85612

13.09.2017

171

6474

A - ARABIL

TĂMOUANU DUMITRU

86438

13.09.2017

172

700

A - ARABIL

STAN DUMITRU

86440

13.09.2017

173

2500

A - ARABIL

ZAMFIR TUDOR

87809

13.09.2017

174

600

A - ARABIL

DORAN IORDACHE

87893

13.09.2017

175

6000

A - ARABIL

CHIRACU CONSTANTIN
CHIRACU SANDU
CHIRACU ALEXANDRU
CHIRACU ANDREI

88486

13.09.2017

176

3000

A - ARABIL

TĂMOANU PETRICĂ

89031

13.09.2017

177

10000

A - ARABIL

CHIRU MARIA

89109

13.09.2017

178

2500

A - ARABIL

VASILE FLORICA
CRISTACHE IOANA
MANOLACHE ANICA
ONOFREI GEORGETA

89150

13.09.2017

179

2500

A - ARABIL

BUDESCU TUDORA
ENE ION
ȘERBAN ILEANA
SPIRIDON IOANA
ȚĂRANU MARIA
ENE VASILE
ENE VIORICA
CIOCRAC SAFTA
IOVE OLGA

89257

13.09.2017

180

2500

A - ARABIL

SPIRIDON GHEORGHE

89270

13.09.2017

181

6474

A - ARABIL

TĂMOANU DUMITRU

90201

13.09.2017

182

2790

A - ARABIL

MIHALACHE PANAIT
MIHALACHE GHEORGHE

90542

13.09.2017

183

2500

A - ARABIL

COSTEANU GHEORGHE

91097

13.09.2017

184

2000

A - ARABIL

IORGA NICOLAE

91119

13.09.2017

185

2000

A - ARABIL

PĂVĂLACHE ION

91132

13.09.2017

186

12500

A - ARABIL

DRĂGOIU ANETA
IONETE ANGELA-EUGENIA
ACSENTE VIRGIL

91152

13.09.2017

187

5150

A - ARABIL

BRîNZILĂ ȘTEFANA
ANTOHI HRISTACHE
ANTOHI ILEANA
ANTOHI CATINCA
ANTOHE MARCELA

91362

13.09.2017

188

5000

A - ARABIL

MOCANU TRANDAFIR

91796

13.09.2017

189

5000

A - ARABIL

ENE NECULAI

99653

13.09.2017

190

2500

A - ARABIL

POPA ANTON

100480

13.09.2017

191

5000

A - ARABIL

PRUTEANU IOANA

100485

13.09.2017

192

5000

A - ARABIL

CALEASCĂ PARASCHIV

104872

13.09.2017

193

5000

A - ARABIL

CALEAȘCĂ TRANDAFIR

105057

13.09.2017

194

1500

A - ARABIL

SARĂU IVRAN

63990

13.09.2017

195

7500

A - ARABIL

BABUȘCĂ ALEXANDRA

78250

13.09.2017

196

2000

A - ARABIL

ANDONE IOANA
ANDONE MIȚA
ANDONE TRANDAFIRA
ANDONE SANDU
ANDONE VASILE

78256

13.09.2017

197

5000

A - ARABIL

ILIE PETRICĂ
ILIE ION
ORACĂ FLORICA

81623

13.09.2017

198

3700

A - ARABIL

BUZATU DUMITRU

81638

13.09.2017

199

7500

A - ARABIL

MALCEA SANDA
GHEORMEZ ION
BURADA ZINCA

84310

13.09.2017

200

10000

A - ARABIL

ALEXANDRU VASILE
ALEXANDRU IORDAN

85553

13.09.2017

201

9000

A - ARABIL

DOBRE ALEXANDRA
IVANCEA FLORICA

85594

13.09.2017

202

2000

A - ARABIL

IVANCEA FLORICA

85594

13.09.2017

203

9000

A - ARABIL

ANDONE VASILE
ANDONE ION

85594

13.09.2017

204

2000

A - ARABIL

ANDONE VASILE
VASILE SEVASTIȚA

85594

13.09.2017

205

9000

A - ARABIL

ANDONE ZOIA

85594

13.09.2017

206

2000

A - ARABIL

ANDONE ZOIA
ANDONE ION
HANGANU VALERICA

85594

13.09.2017

207

9000

A - ARABIL

VASILE SEVASTIȚA

85594

13.09.2017

208

2000

A - ARABIL

DOBRE ALEXANDRA

85594

13.09.2017

209

9000

A - ARABIL

HANGANU VALERICA

85594

13.09.2017

210

2000

A - ARABIL

CHIREA ȘTEFAN

87892

13.09.2017

211

2500

A - ARABIL

NISIP ANGHEL

89067

13.09.2017

212

2500

A - ARABIL

PASCALE LAVINIA

89072

13.09.2017

213

1500

A - ARABIL

TEODORESCU VASILICA

89137

13.09.2017

214

1150

A - ARABIL

GENEȘ MARIA

89180

13.09.2017

215

7500

A - ARABIL

IONIȚĂ COSTICĂ

89207

13.09.2017

216

8070

A - ARABIL

STAN TUDORIȚA

86560

13.09.2017

217

7600

A - ARABIL

NISIP ANGHEL

31409

13.09.2017

218

7000

A - ARABIL

LAGUTIN SANDA
FLOREA RADU
FLOREA ANDREI
FLOREA GHEORGHE

23420

13.09.2017

219

8500

A - ARABIL

ISĂILĂ MARIA

31407

13.09.2017

220

8500

A - ARABIL

COSTEANU IOANA

31408

13.09.2017

221

20000

A - ARABIL

COSTEANU VELICA

59902

13.09.2017

222

2500

A - ARABIL

CîNEPĂ TĂNASE

59909

13.09.2017

223

15000

A - ARABIL

GĂLĂȚEANU SPIRACHE

59912

13.09.2017

224

3000

A - ARABIL

MITACHE DUMITRU
MITACHE NICOLAE
MITACHE MIHAI
MITACHE ZINCA

59932

13.09.2017

225

10000

A - ARABIL

CHIRACU VASILICA

63124

13.09.2017

226

5500

A - ARABIL

VLAD GHIȚĂ

63164

13.09.2017

227

7500

A - ARABIL

DINU ȘTEFAN

63981

13.09.2017

228

2500

A - ARABIL

DINU MANOLE
DINU FLORICA
DINU CONSTANTIN
DINU MIHAI

64001

13.09.2017

229

2500

A - ARABIL

STAN SARA

64003

13.09.2017

230

7250

A - ARABIL

ANDRABULEA DUMITRACHE

65868

13.09.2017

231

1250

A - ARABIL

ANDRABULEA DIMACHE

65868

13.09.2017

232

15000

A - ARABIL

NEDELCU ION

66147

13.09.2017

233

5000

A - ARABIL

BURLACU ȘTELUȚA

61433

13.09.2017

234

2500

A - ARABIL

GHEORMEZ GHEORGHE

31633

13.09.2017

235

3000

A - ARABIL

MITU GHERGHINA

31652

13.09.2017

236

4500

A - ARABIL

NICULIȚĂ MARIA

64930

13.09.2017

237

10000

A - ARABIL

CHIRIAC VASILE

23335

13.09.2017

238

1000

A - ARABIL

ANDONE VASILE

89120

13.09.2017

239

3800

A - ARABIL

SARĂU NICOLAE
SARĂU AVRAM
IORGA TRANDAFIRA
SARĂU CONSTANTIN
SARĂU VASILE
SEVERIN ILEANA
VASILACHE MARIA

102816

13.09.2017

240

4000

A - ARABIL

CĂPĂȚÂNĂ ARICLIȚA
CHIVU CRISTACHE
COSTIN CHIRACA
GERU MARIA
MOROGAN SEVASTIȚA

103643

13.09.2017

241

7500

A - ARABIL

NICULIȚĂ ALEXANDRA
BABUȘCĂ MIHAI
BABUȘCĂ NECULAI
BABUȘCĂ IORDAN
BABUȘCĂ GHEORGHE

31387

13.09.2017

242

7500

A - ARABIL

LEONESCU IORDANA

55841

13.09.2017

243

4612

A - ARABIL

PAVEL MIRCEA

65868

13.09.2017

244

4612

A - ARABIL

PAVEL MIRCEA

67080

13.09.2017

245

13000

A - ARABIL

NEDELCU ION

66147

13.09.2017

246

10000

A - ARABIL

BABUȘCĂ MARIN

31583

13.09.2017

247

7500

A - ARABIL

DINU ANTONIA

74908

13.09.2017

248

10000

A - ARABIL

ENE PETRE

100488

13.09.2017

249

5000

A - ARABIL

PUIA TĂNASE

103253

13.09.2017

250

25000

A - ARABIL

CHIRACU ANICA
LAZĂR VASILE
NĂSTASE IOANA
LAZĂR NECULAI
LAZĂR PANAIT
LAZĂR ION
MALCEA IOANA

78231

13.09.2017

251

2500

A - ARABIL

BABUȘCĂ ALEXANDRA

78250

13.09.2017

252

10000

A - ARABIL

MITACHE CHIRACU

78252

13.09.2017

253

15000

A - ARABIL

MITACHE CHIRACU

78252

13.09.2017

254

10000

A - ARABIL

DORDEA SAFTA

81551

13.09.2017

255

5000

A - ARABIL

ANDONE COSTICĂ
MANOLACHE ILEANA
CRĂCIUN IOANA
ANDONE ALEXANDRA
MURTESCU CONSTANDA
DOANĂ GEORGETA

81593

13.09.2017

256

4500

A - ARABIL

BUZATU CONSTANTIN

81598

13.09.2017

257

5000

A - ARABIL

NEDELCU VASILICA

81604

13.09.2017

258

6000

A - ARABIL

SARĂU CONSTANTIN

81620

13.09.2017

259

15000

A - ARABIL

SARĂU NICOLAE
GĂSITU TINCA
SARĂU IORDAN

81622

13.09.2017

260

10000

A - ARABIL

SARĂU GHEORGHE
NEAGU CONSTANȚA
SARĂU NICOLAE
SARĂU CONSTANTIN

81622

13.09.2017

261

15000

A - ARABIL

DUDUȚĂ VARVARA
NEAGU CONSTANȚA

81622

13.09.2017

262

10000

A - ARABIL

GĂSITU TINCA

81622

13.09.2017

263

15000

A - ARABIL

SARĂU CONSTANTIN
SARĂU GHEORGHE

81622

13.09.2017

264

10000

A - ARABIL

SARĂU IORDAN
DUDUȚĂ VARVARA

81622

13.09.2017

265

10000

A - ARABIL

ILIE ION
ILIE PETRICĂ
ORACĂ FLORICA

81623

13.09.2017

266

3600

A - ARABIL

STOICA IVAN

81637

13.09.2017

267

5000

A - ARABIL

NISIP STAICU

81900

13.09.2017

268

5000

A - ARABIL

GHEORGHEGHEORGHE
LAZĂR ANGHEL
ȘOPU ȘTEFAN
SOLOMON GHERGHINA

81906

13.09.2017

269

5000

A - ARABIL

EFTIMIE IORDACHE

82272

13.09.2017

270

5000

A - ARABIL

BURUIANĂ CONSTANȚA

82634

13.09.2017

271

17500

A - ARABIL

IORGA STAMATE
IORGA APOSTOLACHE
IORGA VASILE
IORGA VICTORIA

82887

13.09.2017

272

7500

A - ARABIL

IORGA MĂNDIȚA
DINU MARIOARA
IORGA DUMITRU
IORGA STOIAN

82915

13.09.2017

273

15000

A - ARABIL

NICULIȚĂ STOIAN

83138

13.09.2017

274

5000

A - ARABIL

ROȘU DOCHIȚA
LĂCUSTĂ PETRE
MANOLACHE IULIA
LĂCUSTĂ LAZĂR

83141

13.09.2017

275

25000

A - ARABIL

NECHIFOR NECULINA
TIRON MARIA
CONSTANTIN ELENA

83153

13.09.2017

276

10000

A - ARABIL

ILIE TUDOR

84309

13.09.2017

277

10000

A - ARABIL

IORGA GHEORGHE
IORGA IORDAN
IORGA ȘTEFAN
PĂUN CĂLINA

85560

13.09.2017

278

1500

A - ARABIL

SĂRĂU IORDAN

85561

13.09.2017

279

4000

A - ARABIL

NEAGU IOANA

85563

13.09.2017

280

7000

A - ARABIL

CîNEPĂ GHEORGHE
CîNEPĂ CONSTANDACHE
CîNEPĂ IORDAN
NECULA TINCUȚA
CîNEPĂ CORNEL
CîNEPĂ NECULAI

85624

13.09.2017

281

7500

A - ARABIL

STAN DUMITRU

86440

13.09.2017

282

15000

A - ARABIL

GHEORGHE IVANA

86442

13.09.2017

283

5000

A - ARABIL

DRĂGAN MĂNDIȚA
BURGHELEA LENUȚA
BURGHELEA GHEORGHE
BURGHELEA TOADER

86449

13.09.2017

284

13900

A - ARABIL

VLAD FLORICA

86450

13.09.2017

285

15000

A - ARABIL

EFTIMIE TĂNASE
EFTIMIE IORDACHE
IORGA MARIA
NEGREA CRISTINA

86552

13.09.2017

286

5000

A - ARABIL

BUNGHETU ILEANA

86575

13.09.2017

287

16730

A - ARABIL

IONAȘCU NECULAI
IONAȘCU CONSTANTIN
IONAȘCU MARIN

87802

13.09.2017

288

5000

A - ARABIL

ZAMFIR TUDOR

87809

13.09.2017

289

5000

A - ARABIL

DUCA PETRANA

89142

13.09.2017

290

10000

A - ARABIL

MOCANU DRĂGAN

89174

13.09.2017

291

10000

A - ARABIL

IONIȚĂ SAVA

90399

13.09.2017

292

15000

A - ARABIL

MIHALACHE PANAIT
MIHALACHE GHEORGHE

90542

13.09.2017

293

7500

A - ARABIL

VĂDANA GHEORGHE

90691

13.09.2017

294

7500

A - ARABIL

ACSENTE VIRGIL
DRĂGOIU ANETA
IONETE ANGELA-EUGENIA

91152

13.09.2017

295

15000

A - ARABIL

TOMOANU TOMA
TĂMĂUANU MARIN
TACEA MARIA

91155

13.09.2017

296

2000

V - VII

NEAGU ȘTEFAN
CRISTIAN MARIA

91165

13.09.2017

297

11000

A - ARABIL

NEAGU ȘTEFAN

91165

13.09.2017

298

2000

V - VII

NICOARĂ PETRICĂ

91165

13.09.2017

299

11000

A - ARABIL

CRISTIAN MARIA
NICOARĂ PETRICĂ

91165

13.09.2017

300

5000

A - ARABIL

DUCA NEACȘA

91381

13.09.2017

301

16000

A - ARABIL

NICHIFOR PARASCHIVA

98789

13.09.2017

302

4000

A - ARABIL

COSTIN ELISABETA
NICHIFOR PARASCHIVA
ILIE VASILE
ILIE GHEORGHE
IONIȚĂ STELIANA

98790

13.09.2017

303

18000

A - ARABIL

SARĂU ILINCA

99674

13.09.2017

304

7500

A - ARABIL

PARASCHIV ILINCA

102450

13.09.2017

305

40000

A - ARABIL

ZANFIR MARIA
PALIHOVICI ANA
LEONESCU MARIA
LEONESCU ANA

95212

13.09.2017

306

5600

A - ARABIL

ILIE COSTICĂ

95226

13.09.2017

307

10000

A - ARABIL

MIHAI CONSTANTIN

97652

13.09.2017

308

7000

A - ARABIL

MATEI ȘTEFANA

31675

13.09.2017

309

10000

A - ARABIL

MOTRACHE NICOLAE

58988

13.09.2017

310

5000

A - ARABIL

BUZATU CONSTANTIN

31646

13.09.2017

311

10000

A - ARABIL

RADU VASILE

63115

13.09.2017

312

2500

A - ARABIL

CHIOIBAȘ MARIN

91339

13.09.2017

313

10000

A - ARABIL

PARASCHIV JANE
PARASCHIV IOAN
PARASCHIV MANOLE
PARASCHIV DUMITRU

106424

13.09.2017

314

10000

A - ARABIL

ONCEANU ALEXANDRU

65022

13.09.2017

315

10000

A - ARABIL

SUERICĂ TUDORA

71056

13.09.2017

316

10000

A - ARABIL

MALCEA CONSTANTIN

100490

13.09.2017

317

5000

A - ARABIL

CĂLIN MARIOARA

101519

13.09.2017

318

10000

A - ARABIL

COJOCARU TĂNASE

101525

13.09.2017

319

5000

A - ARABIL

SARĂU NICOLAE
SEVERIN ILEANA
SARĂU AVRAM
IORGA TRANDAFIRA
SARĂU CONSTANTIN
VASILACHE MARIA
SARĂU VASILE

102816

13.09.2017

320

10000

A - ARABIL

BABUSCĂ CONSTANTIN

103281

13.09.2017

321

35000

A - ARABIL

ENCIU DUMITRU
ENCIU ION

103354

13.09.2017

322

20000

A - ARABIL

DĂNILĂ DĂNUȚ-ADAM
DĂNILĂ MIOARA

103903

13.09.2017

323

5500

A - ARABIL

GĂRVĂNEANU VASILE

105373

13.09.2017

324

20000

A - ARABIL

ENE NICULIȚĂ

106491

13.09.2017

325

55000

A - ARABIL

IONESCU NICOLAE

106493

13.09.2017

326

15000

A - ARABIL

IORGA AUREL

106494

13.09.2017

327

10000

A - ARABIL

MALANCA CONSTANTIN

106495

13.09.2017

328

24500

A - ARABIL

VELICESCU PETRE
VELICESCU NICOLETA
VELICESCU MARIA
CAPUS VICTOR

106499

13.09.2017

329

15000

A - ARABIL

TERZI STANCA

106563

13.09.2017

330

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU GHEORGHE

21273

13.09.2017

331

15000

A - ARABIL

NOUR ILEANA
CHIVU NECULINA
BURUIANĂ IOANA
SĂNDUCU COSTICĂ
SĂNDUCU GHEORGHE

21281

13.09.2017

332

7500

A - ARABIL

MALCEA ION
MALCEA MARIA
DABIJA TINCA
MALCEA VASILE
MALCEA PANAIT

21312

13.09.2017

333

10000

A - ARABIL

ONCEANU STEREA

21314

13.09.2017

334

10000

A - ARABIL

MITRACHE ALEXANDRA

21324

13.09.2017

335

7500

A - ARABIL

ȘERBU TUDOR

21325

13.09.2017

336

5000

A - ARABIL

BERECET VASILICA
TĂRANU TUDORIȚA

23331

13.09.2017

337

15000

A - ARABIL

IONIȚĂ STANCA

31371

13.09.2017

338

7500

A - ARABIL

PîRVU TRANDAFIRA
CHIRACU GRIGORE
BASA ALICRITA
CHIRACU GHEORGHE
CHIRACU NECULAI

31372

13.09.2017

339

8600

A - ARABIL

CORMEANU IOANA
FLOREA IONEL

31391

13.09.2017

340

16920

A - ARABIL

CARAIVAN EUGENIA
ANDREI VASILICA
VASILENCU CRISTEA
CALIOALIE ȘTEFANA
VASILENCU ȘTEFAN
VASILENCU NICOLAE
VASILENCU CONSTANTIN

31393

13.09.2017

341

12500

A - ARABIL

ENCIU CONSTANTIN
ENCIU MARIN
STOICA IOANA
ENCIU VASILE

31396

13.09.2017

342

28300

A - ARABIL

DABIJA MARIA
MALCEA GRIGORE
MALCEA MIHALACHE

31399

13.09.2017

343

10000

A - ARABIL

NICOARĂ VASILE

31516

13.09.2017

344

30000

A - ARABIL

ANDRABULEA DUMITRU

31560

13.09.2017

345

10000

A - ARABIL

GĂRVĂNEANU IORDAN

31565

13.09.2017

346

10000

A - ARABIL

GĂRVĂNEANU IORDAN

31565

13.09.2017

347

5000

A - ARABIL

STOICA DUMITRU

31567

13.09.2017

348

19748

A - ARABIL

NOUR MARIOARA

31572

13.09.2017

349

7500

A - ARABIL

STOICA ALEXANDRU

31574

13.09.2017

350

7500

A - ARABIL

SERBU TUDOR

31575

13.09.2017

351

6200

A - ARABIL

DRAGAN SANDU

31576

13.09.2017

352

7500

A - ARABIL

BABUȘCĂ MARIN

31583

13.09.2017

353

6000

L - LIVEZI

MANOLACHE VASILE

31587

13.09.2017

354

10000

A - ARABIL

MANOLACHE VASILE

31587

13.09.2017

355

5000

P - PASUNI

TACEA ANGHEL

31596

13.09.2017

356

7500

A - ARABIL

PIERDUTU AXENTE

31599

13.09.2017

357

4000

V - VII

LUPOAIE SANDU

31604

13.09.2017

358

10000

A - ARABIL

BOGDAN DUMITRA

31605

13.09.2017

359

5000

A - ARABIL

GHEORMEZ PETRANA

31614

13.09.2017

360

10000

A - ARABIL

GHEORMEZ PETRANA

31614

13.09.2017

361

10000

A - ARABIL

ALEXE DUMITRU

31615

13.09.2017

362

10000

A - ARABIL

ALEXE DUMITRU

31615

13.09.2017

363

2000

A - ARABIL

ȘERBĂNESCU PETRICA

31621

13.09.2017

364

6800

A - ARABIL

CANDACHIA TINCA

31623

13.09.2017

365

3700

A - ARABIL

CANDACHIA TINCA

31623

13.09.2017

366

10000

A - ARABIL

GRAUR ION

31625

13.09.2017

367

10000

A - ARABIL

STANCIU NECULAI

31626

13.09.2017

368

9000

A - ARABIL

LAZĂR ION

31627

13.09.2017

369

20000

A - ARABIL

CANDACHIA IOANA

31630

13.09.2017

370

15000

A - ARABIL

IONIȚĂ ANTON

31631

13.09.2017

371

5000

V - VII

CHIRACU STOIAN

31637

13.09.2017

372

5000

A - ARABIL

MALCEA SPIRACHE

31639

13.09.2017

373

5000

A - ARABIL

CHIRACU ALEXANDRU

31644

13.09.2017

374

6000

A - ARABIL

BUZATU CONSTANTIN

31646

13.09.2017

375

10000

A - ARABIL

PRUTEANU MARIN

31659

13.09.2017

376

16000

A - ARABIL

MILITARU VASILE

31661

13.09.2017

377

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU IORDACHE

31663

13.09.2017

378

7500

A - ARABIL

MALACU ILEANA

31666

13.09.2017

379

5000

A - ARABIL

DUMINICĂ DOMNICA

31678

13.09.2017

380

23000

A - ARABIL

BUJOREANU MIRCEA

31679

13.09.2017

381

9000

A - ARABIL

BUJOREANU MIRCEA

31679

13.09.2017

382

8000

A - ARABIL

STRîMBEANU ION

34933

13.09.2017

383

10000

A - ARABIL

CHIRACU LINA

37958

13.09.2017

384

5000

V - VII

CHIRACU LINA

37958

13.09.2017

385

10000

A - ARABIL

MINCIUNĂ TĂNASE

37959

13.09.2017

386

7500

A - ARABIL

PALANFUGE CATRINA

37965

13.09.2017

387

5000

A - ARABIL

PALANFUGE CATRINA

37965

13.09.2017

388

5000

V - VII

PALANFUGE CATRINA

37965

13.09.2017

389

5000

A - ARABIL

PALANFUGE CATRINA

37965

13.09.2017

390

10000

A - ARABIL

FOCEA MARIA

38014

13.09.2017

391

25000

A - ARABIL

TEODORESCU SĂFTICA
TOMESCU IORDACHE
TOMESCU IANE

38015

13.09.2017

392

20000

A - ARABIL

PĂUN RADU
PĂUN GHEORGHE
PĂUN DUMITRU
LUPOAIE MARIA
IORGA SMARANDA

38021

13.09.2017

393

8500

A - ARABIL

DRĂGAN MARIN

38024

13.09.2017

394

5000

A - ARABIL

POPA CONSTANTIN

55509

13.09.2017

395

500

A - ARABIL

GEANGU PARASCHIV

55513

13.09.2017

396

5000

A - ARABIL

CĂLEAȘCĂ DOMNICA

55517

13.09.2017

397

6000

A - ARABIL

GRIGORE NICOLAE

55539

13.09.2017

398

10000

A - ARABIL

MELINTE TRANDAFIR

59442

13.09.2017

399

10000

A - ARABIL

MANȚU PETRACHE

59554

13.09.2017

400

10000

A - ARABIL

JIJILIANU NICU

59884/1

13.09.2017

401

7500

A - ARABIL

LUCA TRANDAFIR

59888

13.09.2017

402

10000

A - ARABIL

LĂCUSTĂ SOFIA

59890

13.09.2017

403

20000

A - ARABIL

DRĂGAN DOMNICA

59899

13.09.2017

404

10000

A - ARABIL

BURTEA NECULAI

59904

13.09.2017

405

7500

A - ARABIL

BERECHET GHHEORGHE

59905

13.09.2017

406

5000

A - ARABIL

CîNEPĂ TĂNASE

59909

13.09.2017

407

7500

A - ARABIL

CRISTEA MARIN

59910

13.09.2017

408

10000

A - ARABIL

CRISTEA MARIN

59910

13.09.2017

409

5000

A - ARABIL

GĂLĂȚEANU SPIRACHE

59912

13.09.2017

410

5000

A - ARABIL

LĂCUSTĂ NECULAI

59913

13.09.2017

411

10000

A - ARABIL

COSTEANU PETRACHE

59915

13.09.2017

412

10000

A - ARABIL

TACEA PETRANA

59916

13.09.2017

NR. CRT.

SUPRAFAȚA

CATEGORIE

NUME

NUMAR TITLU

DATA INTERVIULUI LA TEREN

413

10000

A - ARABIL

PEREIANU MARIA

59938

14.09.2017

414

15000

A - ARABIL

SARĂU MARIA
SARĂU AVRAM
SARĂU CONSTANTIN

59941

14.09.2017

415

10000

A - ARABIL

SARĂU NICULINA

59944

14.09.2017

416

22500

A - ARABIL

MIHĂILESCU RADU

60588

14.09.2017

417

5000

A - ARABIL

BOGDAN MARIN

60597

14.09.2017

418

10000

A - ARABIL

MIHAI CONSTANTIN

60598

14.09.2017

419

20000

A - ARABIL

DINU MARIA-CARMEN

60604

14.09.2017

420

6000

A - ARABIL

CHIRILĂ NECULAI

60616

14.09.2017

421

4000

A - ARABIL

SOLOMON NIȚĂ

60634

14.09.2017

422

10000

A - ARABIL

TIRON MIHALACHE

60650

14.09.2017

423

5000

A - ARABIL

NECULA VICTOR

61436

14.09.2017

424

5000

A - ARABIL

GĂSITU DUMITRU

61439

14.09.2017

425

10000

A - ARABIL

ROPOTAN MARIOARA

61442

14.09.2017

426

1800

A - ARABIL

DUMITRACHE ELISABETA

61443

14.09.2017

427

15500

A - ARABIL

PASCU VASILE
PASCU ION

61449

14.09.2017

428

36800

A - ARABIL

VASILACHE ECATERINA

62173

14.09.2017

429

10000

A - ARABIL

DOBRE GHEORGHE

63113

14.09.2017

430

15000

A - ARABIL

BURUIANĂ IOANA
SĂNDUCU COSTICĂ
CHIVU NECULINA
NOUR ILEANA
SĂNDUCU GHEORGHE

63131

14.09.2017

431

7320

A - ARABIL

IONAȘCU CONSTANTIN

63146

14.09.2017

432

6500

A - ARABIL

GENTIMIR GHEORGHE

63154

14.09.2017

433

5900

A - ARABIL

BURUIANĂ CONSTANȚA

63328

14.09.2017

434

3000

A - ARABIL

BUNGHETU NECULAI

63346

14.09.2017

435

10000

A - ARABIL

ȘTERGĂREL ELENA

63363

14.09.2017

436

7500

A - ARABIL

CHIRACU NĂSTASE

63984

14.09.2017

437

10000

A - ARABIL

BURTEA PETRANA

63987

14.09.2017

438

5500

A - ARABIL

DUMITRU DUMITRA

63988

14.09.2017

439

10000

A - ARABIL

SARĂU IVRAN

63990

14.09.2017

440

20000

A - ARABIL

PIRVULESCU IOANA

63992

14.09.2017

441

5000

A - ARABIL

COSTEANU MELANIA

63994

14.09.2017

442

15000

A - ARABIL

SARĂU ALEXANDRA

63995

14.09.2017

443

10000

A - ARABIL

DINU MIHAI
DINU FLORICA
DINU MANOLE
DINU CONSTANTIN

64001

14.09.2017

444

15000

A - ARABIL

CîNEPĂ FLOAREA
CîNEPĂ IVANA
CîNEPĂ IUN
CîNEPĂ TĂNASE

64006

14.09.2017

445

10000

A - ARABIL

ORACĂ EUGENIA

64023

14.09.2017

446

20000

A - ARABIL

TEODORESCU SANDA

64255

14.09.2017

447

10000

A - ARABIL

PARASCHIV GHEORGHE

64944

14.09.2017

448

5000

A - ARABIL

NEDELCU ȘTEFAN

64945

14.09.2017

449

5000

A - ARABIL

NICOLAU DUMITRA

64948

14.09.2017

450

10000

A - ARABIL

GHEORGHEVICI PARASCHIVA

64956

14.09.2017

451

10000

A - ARABIL

MILITARU GHERGHINA

64959

14.09.2017

452

10000

A - ARABIL

MOȘESCU MARGARETA
BURGHELEA DUMITRU

64970

14.09.2017

453

5000

A - ARABIL

NEDELCU MARIA

64972

14.09.2017

454

5000

A - ARABIL

MARIN GHEORGHE
MARIN NICOLAIE
MARIN ALEXANDRU
SAVA DUMITRA

64973

14.09.2017

455

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU GAFIA
TACEA IOANA
ALEXANDRU IORDAN
ALEXANDRU SANDU

64974

14.09.2017

456

10000

A - ARABIL

ȘTERGAR TUDOR

65015

14.09.2017

457

20000

A - ARABIL

ȘTERGAR TUDOR

65015

14.09.2017

458

7000

A - ARABIL

GHEORMEZ CATINCA

65023

14.09.2017

459

10000

A - ARABIL

RADU GHEORGHE

65841

14.09.2017

460

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU MĂNDIȚA

65849

14.09.2017

461

5000

A - ARABIL

POPA VARVARA

65850

14.09.2017

462

5000

A - ARABIL

POPA VARVARA

65850

14.09.2017

463

4220

A - ARABIL

BîNEA CONSTANȚA

65853

14.09.2017

464

17500

A - ARABIL

NEDELCU CONSTANTIN

65854

14.09.2017

465

10000

A - ARABIL

MOCANU GHEORGHE

65857

14.09.2017

466

5000

A - ARABIL

ONCEANU ION

65863

14.09.2017

467

5000

A - ARABIL

ONCEANU ION

65863

14.09.2017

468

5000

A - ARABIL

NICOLAE DUMITRU
MANOLE TITINA
PILAF PETRICĂ
MALCEA GHERGHINA

65870

14.09.2017

469

10000

A - ARABIL

MOCANU NECULAI

66809

14.09.2017

470

5000

A - ARABIL

SAVA GRIGORE

67721

14.09.2017

471

10000

A - ARABIL

MITU VASILICA

68480

14.09.2017

472

5000

A - ARABIL

OBREJA LUCIA
CHIOIBAȘ MARIA

68830

14.09.2017

473

5000

A - ARABIL

BABUȘCĂ ALEXANDRA

78250

14.09.2017

474

15000

A - ARABIL

ȘERBAN ILEANA
ENE VASILE
ENE ION
ENE VIORICA
CIOCRAC SAFTA
NICOLAE OLGA
BUDESCU TUDORA
SPIRIDON IOANA
ȚĂRANU MARIA

81564

14.09.2017

475

20000

A - ARABIL

ANTOHI GHEORGHE
ANTOHI HRISTACHE
ANTOHI ILEANA
BRîNZILĂ ȘTEFANA
ANTOHE MARCELA

81565

14.09.2017

476

10000

A - ARABIL

IORGA MĂNDIȚA

81575

14.09.2017

477

10000

A - ARABIL

JITCĂ ION

81575

14.09.2017

478

10000

A - ARABIL

JITCĂ CONSTANTIN

81575

14.09.2017

479

10000

A - ARABIL

JITCĂ CONSTANTIN

81575

14.09.2017

480

10000

A - ARABIL

JITCĂ CONSTANTIN

81575

14.09.2017

481

10000

A - ARABIL

JITCĂ ION

81575

14.09.2017

482

10000

A - ARABIL

IORGA MĂNDIȚA
JITCĂ ION

81575

14.09.2017

483

10000

A - ARABIL

IORGA MĂNDIȚA

81575

14.09.2017

484

7500

A - ARABIL

SUIERICĂ TRANDAFIR

81580

14.09.2017

485

5000

A - ARABIL

SAR

81585

14.09.2017

486

22000

A - ARABIL

CIORIȚĂ MARIA

81600

14.09.2017

487

10000

A - ARABIL

GENTIMIR CORINA

81617

14.09.2017

488

14000

A - ARABIL

MĂMĂLIGĂ DUMITRU

81621

14.09.2017

489

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU PANAIT

81630

14.09.2017

490

10000

A - ARABIL

COCA TIȚA

81812

14.09.2017

491

10000

A - ARABIL

BURTEA PETRANA

81816

14.09.2017

492

20000

A - ARABIL

ILIE VASILICA

81818

14.09.2017

493

10000

A - ARABIL

ENE ELENA

82281

14.09.2017

494

26000

A - ARABIL

PLETEA ANGELA
NEAGU STEFAN
NICOARĂ PETRICĂ
NEAGU NECULAI
CHIRICĂ MARGHIOALA

82654

14.09.2017

495

8500

A - ARABIL

MURGOCI NECULAI

82655

14.09.2017

496

20000

A - ARABIL

COTARU ȘTEFAN

82889

14.09.2017

497

10000

A - ARABIL

ROLEA NICULINA

82918

14.09.2017

498

20000

A - ARABIL

MALCEA COSTICĂ

83140

14.09.2017

499

5000

A - ARABIL

MALCEA COSTICĂ

83140

14.09.2017

500

10000

A - ARABIL

TIRON MARIA
CONSTANTIN ELENA
NECHIFOR NECULINA

83153

14.09.2017

501

10000

A - ARABIL

MALCEA SANDA
GHEORMEZ ION
BURADA ZINCA

84310

14.09.2017

502

12500

A - ARABIL

DRĂGAN ELISABETA

85559

14.09.2017

503

16000

A - ARABIL

CîRJAN COSTICĂ
CîRJAN ANICA
GURĂU ANETA
DĂNILĂ ILEANA
CîRJAN NECULAI
CîRJAN CONSTANTIN

85567

14.09.2017

504

2000

A - ARABIL

PERDUTU TUDOR
PERDUTU MARIA

85568

14.09.2017

505

5000

A - ARABIL

DUMITRU IOANA

85588

14.09.2017

506

5000

A - ARABIL

SARĂU MARIA

85622

14.09.2017

507

12500

A - ARABIL

CîNEPĂ CONSTANDACHE
CîNEPĂ GHEORGHE
NECULA TINCUȚA
CîNEPĂ NECULAI
CîNEPĂ CORNEL
CîNEPĂ IORDAN

85624

14.09.2017

508

10000

A - ARABIL

LUPOAIE STOIAN

85628

14.09.2017

509

7500

A - ARABIL

IORGA MARIA

85631

14.09.2017

510

5000

A - ARABIL

STAN DUMITRU

86440

14.09.2017

511

10000

A - ARABIL

MALCEA PARASCHIV
IONIȚĂ ȘTEFANA
MALCEA DUMITRU
ROLEA LUXIȚA

86447

14.09.2017

512

10000

A - ARABIL

PUIA RODICA

86448

14.09.2017

513

5000

A - ARABIL

CHIVU VASILE

86550

14.09.2017

514

7500

A - ARABIL

IORGA MARIA
EFTIMIE TĂNASE
EFTIMIE IORDACHE
NEGREA CRISTINA

86552

14.09.2017

515

10000

A - ARABIL

ANTOHI STOIANA

86556

14.09.2017

516

10000

A - ARABIL

IONIȚĂ ALEXANDRU

86565

14.09.2017

517

25000

A - ARABIL

CRISTIAN MARIA
NEAGU ȘTEFAN
NICOARĂ PETRICA

86586

14.09.2017

518

10000

A - ARABIL

MOCANU GHEORGHE

87812

14.09.2017

519

10000

A - ARABIL

BERECHET DUMITRU

87898

14.09.2017

520

5000

A - ARABIL

BURADA MĂNDIȚA

88277

14.09.2017

521

6000

A - ARABIL

DĂNILĂ NICOLAE
STEREA SMARANDA
DĂNILĂ PANAIT

88297

14.09.2017

522

10000

A - ARABIL

ANTOHI ELENA

88362

14.09.2017

523

11500

A - ARABIL

CHIROȘCĂ TUDORA
CANDACHIA PETRICĂ

88788

14.09.2017

524

5000

A - ARABIL

CANDACHIA SAVA

88788

14.09.2017

525

11500

A - ARABIL

CANDACHIA GHEORGHE
SILVESTRU STOIANA

88788

14.09.2017

526

5000

A - ARABIL

SILVESTRU STOIANA
CANDACHIA GHEORGHE
CHIROȘCĂ TUDORA

88788

14.09.2017

527

11500

A - ARABIL

TACEA CĂLINA
CANDACHIA SAVA

88788

14.09.2017

528

5000

A - ARABIL

TACEA CĂLINA
CANDACHIA PETRICĂ

88788

14.09.2017

529

20000

A - ARABIL

PĂUN ȘTEFANA

88992

14.09.2017

530

5000

A - ARABIL

CHIRACU ENACHE

89095

14.09.2017

531

10000

A - ARABIL

CHIRACU ENACHE

89095

14.09.2017

532

28000

A - ARABIL

VĂDANA TUDOR

89098

14.09.2017

533

15000

A - ARABIL

MALCEA COSTICĂ

89123

14.09.2017

534

7500

A - ARABIL

ADĂMIȚĂ ȘTEFAN

89126

14.09.2017

535

20000

A - ARABIL

MANEA PETRU
MANEA STERE

89141

14.09.2017

536

2500

A - ARABIL

IONIȚĂ COSTICĂ

89207

14.09.2017

537

10000

A - ARABIL

ILIE AFTINIȚA

89268

14.09.2017

538

5000

A - ARABIL

CRISTEA COSTICĂ

89464

14.09.2017

539

7500

A - ARABIL

GEANGU ION

89465

14.09.2017

540

5000

A - ARABIL

POPA ANGHEL

89856

14.09.2017

541

10000

A - ARABIL

CHITARU TUDOR
COCA SAFTA
MITACHE DUMITRU
ȘERBU VETA
CHITARU MARIN
STAN GHERGHINA

90207

14.09.2017

542

7500

A - ARABIL

VĂDANA GHEORGHE

90691

14.09.2017

543

10000

A - ARABIL

ALEXANDRU MARIA

90699

14.09.2017

544

10000

A - ARABIL

MANEA DOMNICA

91141

14.09.2017

545

6500

A - ARABIL

GENTIMIR GHEORGHE

91147

14.09.2017

546

10000

A - ARABIL

MIHALACHE PANAIT

91168

14.09.2017

547

22000

A - ARABIL

BACIU ELISABETA
IVAN NECULINA
MANTU ANICA
CHIOIBAS MARIN

91344

14.09.2017

548

4500

A - ARABIL

PASCU MARIN
ȚANDĂRĂ BIȚA
DRĂGOI EUGENIA

91356

14.09.2017

549

10000

A - ARABIL

VASILE CRISTIAN
VASILE DANIEL

91357

14.09.2017

550

5000

A - ARABIL

CÂNEPĂ ILEANA

91379

14.09.2017

551

10000

A - ARABIL

CHIRU ION

91584

14.09.2017

552

5000

A - ARABIL

GRIGORE MARANDA

91785

14.09.2017

553

5500

A - ARABIL

DUMITRU DUMITRA

91787

14.09.2017

554

5000

A - ARABIL

MALCEA COSTICĂ

91792

14.09.2017

555

20000

A - ARABIL

MALCEA COSTICĂ

91792

14.09.2017

556

5700

A - ARABIL

ONCEANU MARGHIOALA

92184

14.09.2017

557

10000

A - ARABIL

VASILE CONSTANDA

94811

14.09.2017

558

20000

A - ARABIL

ANTOHI ALEXANDRU

95224

14.09.2017

559

10000

A - ARABIL

SARĂU ILINCA

99674

14.09.2017

560

10000

A - ARABIL

CĂPĂȚîNĂ ANTON

59437

14.09.2017

561

5000

A - ARABIL

BUZATU MILTIADE

21237

14.09.2017

562

2000

A - ARABIL

SARAU GHEORGHE

63120

14.09.2017

563

10000

A - ARABIL

BRĂILEANU STERIANA

21235

14.09.2017

564

30000

A - ARABIL

BARB ELENA
TRENCHEA ROMEO-GEORGICĂ

45029

14.09.2017

565

10000

A - ARABIL

NICULIȚĂ NECULAI MARIA

64056

14.09.2017

566

18000

A - ARABIL

CAPUS IVANA

97175

14.09.2017

567

18000

A - ARABIL

CAPUS IVANA

97196

14.09.2017

568

10000

A - ARABIL

MALCEA STOIAN

61438

14.09.2017

569

10000

A - ARABIL

BORȘ MARIA

88781

14.09.2017

570

10000

A - ARABIL

ANGHELUȚĂ MARGHIOALA

88981

14.09.2017

571

10000

A - ARABIL

ANGHELUȚĂ ILEANA

59769

14.09.2017

572

5000

A - ARABIL

BABUȘCĂ PETRE

64022

14.09.2017

573

10000

L - LIVEZI

CIORîTA MARCEL

31594

14.09.2017

574

5000

A - ARABIL

CHIRACU ENACHE

65842

14.09.2017

575

5000

A - ARABIL

LUPOAIE SANDU

31604

14.09.2017

576

7500

A - ARABIL

HURDUZA ION

87891

14.09.2017

577

10000

A - ARABIL

LĂCĂTUȘU TUDORIȚA

31406

14.09.2017

578

2500

A - ARABIL

GĂRVĂNEANU IORDAN

31565

14.09.2017

579

3000

A - ARABIL

CHIVU GHIȚĂ

31655

14.09.2017

580

10000

V - VII

CANDACHIA IOANA

31630

14.09.2017

581

1000

A - ARABIL

NOUR ALEXANDRA

37978

14.09.2017

582

15000

ATN - ALTE TERENURI NEAGRICOLE

CHIRACU PETRUȘ

87579

14.09.2017

583

4650

ATN - ALTE TERENURI NEAGRICOLE

MOCANU DRĂGAN

89174

14.09.2017

584

3000

A - ARABIL

CHIRACU IORDANA

90700

14.09.2017

585

5000

A - ARABIL

CHIRACU ALEXANDRU

101158

14.09.2017

586

15000

A - ARABIL

DULCESCU RUXANDRA

75755

14.09.2017

587

5000

A - ARABIL

CIOCRAC SAFTA
ENE ION
ENE VIORICA
ENE VASILE
NICOLAE OLGA
BUDESCU TUDORA
SPIRIDON IOANA
ȘERBAN ILEANA
ȚĂRANU MARIA

81564

14.09.2017

588

10000

A - ARABIL

JITCĂ CONSTANTIN

81576

14.09.2017

589

5000

A - ARABIL

ROLEA NICULINA

82918

14.09.2017

590

10000

A - ARABIL

NICULIȚĂ STOIAN

83138

14.09.2017

591

5000

A - ARABIL

LĂCUSTĂ PETRE
LĂCUSTĂ LAZĂR
ROȘU DOCHIȚA
MANOLACHE IULIA

83141

14.09.2017

592

12000

A - ARABIL

SARĂU OLIMPIA

89097

14.09.2017

593

5000

A - ARABIL

MOCANU DRĂGAN

89174

14.09.2017

594

5000

A - ARABIL

SARĂU STOIAN

91123

14.09.2017

595

6000

A - ARABIL

ENCIU DUMITRU

91172

14.09.2017

596

15000

A - ARABIL

SARĂU ILINCA

99674

14.09.2017

597

5000

A - ARABIL

CHIRACU GHEORGHE

21231

14.09.2017

598

6500

A - ARABIL

CHIRACU GHEORGHE

21231

14.09.2017

599

4000

A - ARABIL

CHIRACU NECULAI
CHIRACU GRIGORE
CHIRACU GHEORGHE
PîRVU TRANDAFIRA
BASA ALICRITA

31372

14.09.2017

600

24500

A - ARABIL

IORGA GHEORGHE

31669

14.09.2017

601

2600

A - ARABIL

NOUR MARIOARA

21240

14.09.2017

602

1000

A - ARABIL

ȘERBU VELICA

59863

14.09.2017

603

1000

A - ARABIL

ȘERBU VELICA

63153

14.09.2017

604

20000

A - ARABIL

NOUR MARIOARA

21240

14.09.2017

605

12500

A - ARABIL

TACEA TRANDAFIR

21251

14.09.2017

606

10000

A - ARABIL

GEANGU TASICA

21274

14.09.2017

607

35000

A - ARABIL

ANDREI CONSTANȚA

21276

14.09.2017

608

12500

A - ARABIL

ALEXANDRU MANOLE

21277

14.09.2017

609

10000

A - ARABIL

BELIBABĂ CHIRANA

21279

14.09.2017

610

5000

A - ARABIL

MITRACHE ALEXANDRA

21324

14.09.2017

611

60000

A - ARABIL

BELIBABA COSTEL
ONCEANU ALEXANDRA
LUCA IOANA

23404

14.09.2017

612

10000

A - ARABIL

MITACHE VIOLETA
ANDRABULEA IOANA

31377

14.09.2017

613

10000

A - ARABIL

PAVEL PAVEL
PAVEL GHEORGHE
PAVEL MIRCEA

31392

14.09.2017

614

6500

A - ARABIL

ENCIU VASILE
ENCIU MARIN
STOICA IOANA
ENCIU CONSTANTIN

31396

14.09.2017

615

10000

A - ARABIL

CHIRACU PETRUȘ

31397

14.09.2017

616

10000

A - ARABIL

DRĂGAN MARIN
DRĂGAN TOMA
DRĂGAN TUDOR
DRĂGAN GHEORGHE

31404

14.09.2017

617

2500

A - ARABIL

TĂMOANU MAXIM

31620

14.09.2017

618

10000

A - ARABIL

MATEI ILIE

31622

14.09.2017

619

10000

A - ARABIL

GRIGORE TUDORA

31632

14.09.2017

620

10000

A - ARABIL

DINU TUDORACHE

31634

14.09.2017

621

5000

A - ARABIL

CHIVU RUXANDA

31674

14.09.2017

622

8500

A - ARABIL

CANADACHIA ILIE

34932

14.09.2017

623

15500

A - ARABIL

BRĂILEANU ANETA

59865

14.09.2017

624

5000

A - ARABIL

MIHAI MARIA

65836

14.09.2017

625

5000

A - ARABIL

BîNEA CONSTANȚA

65853

14.09.2017

626

3000

A - ARABIL

SAVA IORDAN

65861

14.09.2017

627

3500

A - ARABIL

DORDEA MARIȚA

67361

14.09.2017

628

10000

A - ARABIL

MĂLĂUCĂ IORDANA

64990

14.09.2017

629

5000

A - ARABIL

COSTEANU DUMITRU

63163

14.09.2017

630

10000

V - VII

ALEXE MARIȚA

31658

14.09.2017

631

5000

A - ARABIL

TACEA VASILE

65859

14.09.2017

632

5000

A - ARABIL

PIRVULESCU IOANA

63992

14.09.2017

633

5000

A - ARABIL

CHIRACU ALEXANDRU

101158

14.09.2017

634

2500

A - ARABIL

GĂRVĂNEANU VASILE

105373

14.09.2017

635

20000

A - ARABIL

PAVEL PAVEL

61482

14.09.2017

636

10000

A - ARABIL

ENCIU ION

64057

14.09.2017

637

10000

A - ARABIL

VALS ANASTASIA

62041

14.09.2017

638

15000

A - ARABIL

LĂCUSTĂ NECULAI

59913

14.09.2017

639

9000

A - ARABIL

PUIA AUREL

65865

14.09.2017

640

5000

A - ARABIL

DAMIAN ȘTEFANA

59942

14.09.2017

641

8500

A - ARABIL

DRĂGAN IORDAN

105060

14.09.2017

642

15000

A - ARABIL

BACIU DUMITRU

95004

14.09.2017

643

9500

A - ARABIL

LEONESCU MARIA
ZANFIR MARIA
LEONESCU ANA
PALIHOVICI ANA

95212

14.09.2017

644

10000

A - ARABIL

IONAȘCU IOANA

31660

14.09.2017

645

5000

A - ARABIL

IORGA RADU

21236

14.09.2017

646

10000

A - ARABIL

PUIA AUREL

65865

14.09.2017

647

13500

A - ARABIL

CANDACHIA SAVA

82886

14.09.2017

648

10000

A - ARABIL

STAN IVANA

37962

14.09.2017

649

10000

A - ARABIL

MAXIM PAVEL

60642

14.09.2017

650

15000

A - ARABIL

PILAF PETRICA
MALCEA GHERGHINA
NICOLAU DUMITRU
MANOLE TITINA

63127

14.09.2017

651

5000

A - ARABIL

COCA TIȚA

81812

14.09.2017

652

9000

A - ARABIL

PUIA AUREL

82280

14.09.2017

653

10000

A - ARABIL

PUIA AUREL

82280

14.09.2017

654

10000

A - ARABIL

DRĂGUȘ TINCA

84312

14.09.2017

655

7500

A - ARABIL

DRĂGAN ELISABETA

85559

14.09.2017

656

10000

A - ARABIL

IORGA GHEORGHE
IORGA IORDAN
PĂUN CĂLINA
IORGA ȘTEFAN

85560

14.09.2017

657

7500

A - ARABIL

GIUȘCĂ IOANA
GAVRILĂ ELENA
GAVRILĂ MARIN
GAVRILĂ NICOLAE

85572

14.09.2017

658

5000

A - ARABIL

NECULA TINCUȚA
CîNEPĂ NECULAI
CîNEPĂ CONSTANDACHE
CîNEPĂ CORNEL
CîNEPĂ GHEORGHE
CîNEPĂ IORDAN

85624

14.09.2017

659

10000

A - ARABIL

BURGHELEA TOADER
BURGHELEA LENUȚA
DRĂGAN MĂNDIȚA
BURGHELEA GHEORGHE

86449

14.09.2017

660

5000

A - ARABIL

CHIVU VASILE

86550

14.09.2017

661

15000

A - ARABIL

ANTOHI STOIANA

86556

14.09.2017

662

4000

A - ARABIL

ARION ION

87578

14.09.2017

663

6000

A - ARABIL

COTARU TOMA

87899

14.09.2017

664

15000

A - ARABIL

PUIA ȘTEFAN

87931

14.09.2017

665

10000

A - ARABIL

SURDU TRANDAFIRA

88517

14.09.2017

666

10000

A - ARABIL

ANTON CONSTANDA

89171

14.09.2017

667

13500

A - ARABIL

ANTOHI GHEORGHE

89208

14.09.2017

668

5700

A - ARABIL

CHIOIBAȘ PETRE

90538

14.09.2017

669

5000

A - ARABIL

BURADA CONSTANTIN

91124

14.09.2017

670

10000

A - ARABIL

PARASCHIV DUMITRU

91153

14.09.2017

671

7500

A - ARABIL

EFTIMIE GENICA

63370

14.09.2017

672

8000

A - ARABIL

STERGĂNEL MARIA
GHERGHEVICI CRISTINA
IONITĂ SANDU
BULGARU DOMNICA

102279

14.09.2017

673

5000

A - ARABIL

ANDREI VASILE
STRILCIUC LAVINIA
ANDREI DUMITRU
ANDREI NECULAI
ANDREI SERFIAN
RADU ECATERINA

85554

14.09.2017

674

7500

A - ARABIL

CîNEPĂ NECULAI
CîNEPĂ GHEORGHE
CîNEPĂ CORNEL
CîNEPĂ CONSTANDACHE
CîNEPĂ IORDAN
NECULA TINCUȚA

85624

14.09.2017

675

10000

A - ARABIL

BURADA MARIA
BURADA ION
BURADA VASILE
BURADA PETRICĂ

86445

14.09.2017

676

5000

A - ARABIL

DABIJA IOANA

86451

14.09.2017

677

15000

A - ARABIL

LĂCUSTĂ LAZĂR

87398

14.09.2017

678

11000

A - ARABIL

ȘUERICĂ ILINCA
ȘUERICĂ MARCELA
ȘUERICĂ SANDU
ȘUERICĂ CONSTANTIN
ȘUERICĂ TRAIAN

87534

14.09.2017

679

5000

A - ARABIL

CîNEPĂ IORDAN

88363

14.09.2017

680

5000

A - ARABIL

DUMITRACHE NECULAI

89246

14.09.2017

681

2500

A - ARABIL

POPA ANGHEL

89856

14.09.2017

682

10000

A - ARABIL

MALCEA ILIE

91360

14.09.2017

683

12500

A - ARABIL

MALCEA ILIE

91360

14.09.2017

684

3000

A - ARABIL

GERU ION

91369

14.09.2017

685

3000

A - ARABIL

SARĂU ILINCA

91783

14.09.2017

686

10000

A - ARABIL

BACIU DUMITRU

95004

14.09.2017

687

13500

A - ARABIL

ANTOHI GHEORGHE

96721

14.09.2017

688

6700

A - ARABIL

CîRMACIU MARGARETA
ANTOHI DUMITRU
ANTOHI CONSTANTIN
ANTOHI IORDAN
PANĂ TUDORIȚA

96722

14.09.2017

689

11200

A - ARABIL

SARĂU CONSTANTIN
SARĂU VASILE
SARĂU AVRAM
IORGA TRANDAFIRA
VASILACHE MARIA
SEVERIN ILEANA
SARĂU NICOLAE

102816

14.09.2017

690

3300

A - ARABIL

DUMITRU IOANA

61429

14.09.2017

691

2500

A - ARABIL

STAN ZAMFIRA
MORARU TRANDAFIRA
MORARU GHEORGHIȚĂ
MORARU ONIȚA

105427

14.09.2017

692

2500

A - ARABIL

STAN ZAMFIRA

23339

14.09.2017

693

4500

A - ARABIL

NICULIȚĂ MARIA

34930

14.09.2017

694

2500

A - ARABIL

LĂCUSTĂ NECULAI

59913

14.09.2017

695

20000

A - ARABIL

PODOREANU ILEANA
ALEXANDRESCU EUGENIA
STAICU MARINACHE
URAM ALEXANDRINA

62040

14.09.2017

696

2500

A - ARABIL

PUIA ION

63158

14.09.2017

697

5000

A - ARABIL

SARĂU ALEXANDRA

63995

14.09.2017

698

5000

A - ARABIL

DUDU NECULINA

63996

14.09.2017

699

1200

A - ARABIL

MIHAIL ION

64063

14.09.2017

700

5000

A - ARABIL

DUMITRACHE DUMITRU

64926

14.09.2017

701

5000

A - ARABIL

DUDU NECULINA

64988

14.09.2017

702

2500

A - ARABIL

IORDACHE STOIANA

65020

14.09.2017

703

5000

A - ARABIL

GRAUR MARIN

61428

14.09.2017

704

5000

A - ARABIL

GRAUR MARIN

81820

14.09.2017

705

3000

A - ARABIL

VĂDANA TUDOR

89098

14.09.2017

706

12500

A - ARABIL

ACSENTE VIRGIL
IONETE ANGELA-EUGENIA
DRĂGOIU ANETA

91152

14.09.2017

707

3500

A - ARABIL

BURUIANĂ PINA

91799

14.09.2017

708

2000

A - ARABIL

MITU VASILICA

68480

14.09.2017

709

2600

V - VII

COCA NICOLAE

89127

14.09.2017

710

10000

A - ARABIL

BABUȘCĂ PETRE

64022

14.09.2017

711

4000

A - ARABIL

MOROIANU ANDONE

87410

14.09.2017

712

1200

A - ARABIL

MIHAIL ION

63162

14.09.2017

713

5000

A - ARABIL

GHEORMEZ CATINCA

65023

14.09.2017

714

15000

A - ARABIL

DUMINICĂ DOMNICA

31678

14.09.2017

715

1750

A - ARABIL

GERU VASILE

64013

14.09.2017

716

25000

A - ARABIL

PARASCHIV ȘTEFAN

105063

14.09.2017

717

10000

A - ARABIL

NOUR MARIOARA

31572

14.09.2017

718

17500

A - ARABIL

POPA TĂNASE

37961

14.09.2017

719

10000

A - ARABIL

GERU MARIȚA

37971

14.09.2017

720

10000

A - ARABIL

MALCEA GHERGHINA

59896

14.09.2017

721

10000

A - ARABIL

MITACHE PANAIT
NICULIȚĂ ALEXANDRU

59947

14.09.2017

722

12500

A - ARABIL

GHEORMEZ CATINCA

65023

14.09.2017

723

15000

A - ARABIL

GENTIMIR ZANFIR
COSTEANU ELENA
SOARE CRISTINA

71128

14.09.2017

724

7500

A - ARABIL

GIUȘCĂ IOANA
GAVRILĂ NICOLAE
GAVRILĂ ELENA
GAVRILĂ MARIN

85572

14.09.2017

725

10000

A - ARABIL

NICULIȚĂ ALEXANDRU

87808

14.09.2017

726

32500

A - ARABIL

CIORIȚĂ MARIA

81600

14.09.2017

727

30000

A - ARABIL

BAROINESCU STELIAN

82057

14.09.2017

728

10000

A - ARABIL

GîLCĂ EUGENIA

81602

14.09.2017

729

3250

A - ARABIL

LOGHIN MIHAI

64943

14.09.2017

730

10000

A - ARABIL

NEDELCU MARIA

64972

14.09.2017

731

10000

A - ARABIL

ALEXANDRU GAFIA
ALEXANDRU SANDU
ALEXANDRU IORDAN
TACEA IOANA

64974

14.09.2017

732

10000

A - ARABIL

PUIA AUREL

65865

14.09.2017

733

10000

A - ARABIL

GHERGHIȘAN VASILE

78245

14.09.2017

734

3750

A - ARABIL

CIORIȚĂ MARIA

81600

14.09.2017

735

15000

A - ARABIL

MITU IORDANA

81625

14.09.2017

736

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU PANAIT

81630

14.09.2017

737

20000

A - ARABIL

CĂLIN ENACHE

81907

14.09.2017

738

12500

A - ARABIL

LUPOAE CATINCA

82270

14.09.2017

739

10000

A - ARABIL

PUIA AUREL

82279

14.09.2017

740

10000

A - ARABIL

PUIA AUREL

82280

14.09.2017

741

5000

A - ARABIL

LĂCUSTĂ PETRE
ROȘU DOCHIȚA

83141

14.09.2017

742

7500

A - ARABIL

MANOLACHE IULIA

83141

14.09.2017

743

5000

A - ARABIL

MANOLACHE IULIA

83141

14.09.2017

744

7500

A - ARABIL

ROȘU DOCHIȚA
LĂCUSTĂ PETRE

83141

14.09.2017

745

5000

A - ARABIL

LĂCUSTĂ LAZĂR

83141

14.09.2017

746

7500

A - ARABIL

LĂCUSTĂ LAZĂR

83141

14.09.2017

747

15000

A - ARABIL

ARION ILEANA

84604

14.09.2017

748

20000

A - ARABIL

HAMZA VASILE

85229

14.09.2017

749

15000

A - ARABIL

ALEXANDRU VASILE
ALEXANDRU IORDAN

85553

14.09.2017

750

10000

A - ARABIL

DUMITRU IOANA

85588

14.09.2017

751

22500

A - ARABIL

LUPOAIE STOIAN

85628

14.09.2017

752

7500

A - ARABIL

LUPOAIE STOIAN

85628

14.09.2017

753

10000

A - ARABIL

LUPOAE PARASCHIV

86564

14.09.2017

754

10000

A - ARABIL

SCUTELNICU EUGENIA

89080

14.09.2017

755

5000

A - ARABIL

GENTIMIR GHEORGHE

91147

14.09.2017

756

5000

A - ARABIL

DRĂGOI EUGENIA
ȚANDĂRĂ BIȚA
PASCU MARIN

91356

14.09.2017

757

15000

A - ARABIL

CIORÂȚĂ GHEORGHE

91359

14.09.2017

758

10000

A - ARABIL

IORGA PETRICĂ
IORGA MARIN
GHEORGHȚĂ ANGELICA
RAȚĂ CĂLINA

59934

14.09.2017

759

8400

A - ARABIL

MALCEA JANE
MALCEA MIHAIL
MALCEA VASILE
MALCEA PETRICĂ
ZAHARESCU CORNELIA

75258

14.09.2017

760

7500

A - ARABIL

COSTEANU TRAIAN

104221

14.09.2017

761

15000

A - ARABIL

IORGA RADU

21236

14.09.2017

762

37600

A - ARABIL

SPIRU TRAIAN

38038

14.09.2017

763

8500

A - ARABIL

CHIRACU VASILICA

63124

14.09.2017

764

7500

A - ARABIL

COSTEANU TRAIAN

91358

14.09.2017

765

9500

A - ARABIL

COSTEANU MELANIA

63994

14.09.2017

766

11000

A - ARABIL

DAMIAN TITINA
CANDACHIA IOANA
BARONESCU TUDORA

101524

14.09.2017

767

10000

A - ARABIL

STAN SANDA

104357

14.09.2017

768

5000

A - ARABIL

ANDONE MARIA
ANDONE DUMITRU
ANDONE PETRE
STOIAN RADITA
RUJA IOANA

106488

14.09.2017

769

10000

A - ARABIL

NOUR MARIOARA

21240

14.09.2017

770

20000

A - ARABIL

IONIȚA ILIE

21311

14.09.2017

771

10000

A - ARABIL

SAVA IORDAN
SAVA VASILE
PALADE IONA
SAVA AUREL
MANOLACHE SAVA
MUNTEANU EMILIA
SAVA PETRACHE

23388

14.09.2017

772

7500

A - ARABIL

BABUȘCĂ GHEORGHE
BABUȘCĂ IORDAN
BABUȘCĂ MIHAI
BABUȘCĂ NECULAI
NICULIȚĂ ALEXANDRA

31387

14.09.2017

773

10000

A - ARABIL

NICOARĂ VASILE

31516

14.09.2017

774

40000

A - ARABIL

BARONESCU CONSTANTIN

31562

14.09.2017

775

5000

A - ARABIL

ILIE COSTICĂ

31564

14.09.2017

776

30000

A - ARABIL

BARONESCU STEREA

31577

14.09.2017

777

2500

A - ARABIL

MANOLACHE VASILE

31587

14.09.2017

778

5000

A - ARABIL

SARĂU STOIAN

31595

14.09.2017

779

10000

A - ARABIL

NICULIȚA MITU

31651

14.09.2017

780

5000

A - ARABIL

MATEI JANETA

31670

14.09.2017

781

10000

A - ARABIL

DUMINICĂ DOMNICA

31678

14.09.2017

782

4500

A - ARABIL

NICULIȚĂ MARIA

34930

14.09.2017

783

15000

A - ARABIL

CHIRACU LINA

37958

14.09.2017

784

5000

A - ARABIL

STAN IVANA

37962

14.09.2017

785

7500

A - ARABIL

PALANFUGE CATRINA

37965

14.09.2017

786

10000

A - ARABIL

PĂVĂLACHE STOIAN

37967

14.09.2017

787

20000

A - ARABIL

MIHAIL DOMNICA
PAVEL NĂDEJDEA
SIGHINAȘ ANTONETA

38019

14.09.2017

788

10000

A - ARABIL

ENCIU EVGHENIA

38029

14.09.2017

789

15000

A - ARABIL

CĂLEAȘCĂ DOMNICA

55517

14.09.2017

790

5000

A - ARABIL

NOUR PANAIT

55842

14.09.2017

791

20000

A - ARABIL

JIJILIANU NICU

59884/1

14.09.2017

792

10000

A - ARABIL

MOCANU SAVA

59917

14.09.2017

793

10000

A - ARABIL

STAN SPIRACHE
DINU MARCELA

59936

14.09.2017

794

5000

A - ARABIL

DUMITRU IOANA

61429

14.09.2017

795

10000

A - ARABIL

GENTIMIR IORGA

61434

14.09.2017

796

10500

A - ARABIL

NECULA VICTOR

61436

14.09.2017

797

7000

A - ARABIL

PAȘA DUMITRACHE

61440

14.09.2017

798

5000

A - ARABIL

NEAGU DUMITRU

61505

14.09.2017

799

5000

A - ARABIL

BELIBABA CATRINA

62032

14.09.2017

800

10000

A - ARABIL

CHIRACU TUDORA

62036

14.09.2017

801

10000

A - ARABIL

CHIRACU VASILICA

63124

14.09.2017

802

10000

A - ARABIL

MIHAIL ION

63162

14.09.2017

803

10000

A - ARABIL

PIRVULESCU IOANA

63992

14.09.2017

804

10000

A - ARABIL

COTARU GHERGHINA

64236

14.09.2017

805

4500

A - ARABIL

NICULIȚĂ MARIA

64930

14.09.2017

806

11500

A - ARABIL

GENTIMIR GHEORGHE

64947

14.09.2017

807

15000

A - ARABIL

NICOLAU DUMITRA

64948

14.09.2017

808

10000

A - ARABIL

NICOARĂ ALEXANDRA

65005

14.09.2017

809

8000

A - ARABIL

CHIRACU ENACHE

65842

14.09.2017

810

5000

A - ARABIL

TACEA VASILE

65859

14.09.2017

811

10000

A - ARABIL

DORDEA MARIȚA

67361

14.09.2017

812

15000

A - ARABIL

MITACHE CHIRACU

78252

14.09.2017

813

5000

A - ARABIL

CHIRACU GRIGORE

81608

14.09.2017

814

10000

A - ARABIL

ILIE ION
ORACĂ FLORICA
ILIE PETRICĂ

81623

14.09.2017

815

10000

A - ARABIL

GHERGHI CHIȚA

81778

14.09.2017

816

10000

A - ARABIL

COTARU ȘTEFAN

82889

14.09.2017

817

27500

A - ARABIL

MANOLACHE IULIA
LĂCUSTĂ PETRE
ROȘU DOCHIȚA
LĂCUSTĂ LAZĂR

83141

14.09.2017

818

20000

A - ARABIL

BELIBABA GHEORGHE

83144

14.09.2017

819

9500

A - ARABIL

HODORAGIU CONSTANȚA
MOCANU GHEORGHE
DEDIU ANICA
MOCANU ION

86443

14.09.2017

820

10000

A - ARABIL

GHEORGHE JANE

86563

14.09.2017

821

15500

A - ARABIL

ALEXANDRU COSTICĂ

87396

14.09.2017

822

5000

A - ARABIL

MODîGA CORNELIA

88370

14.09.2017

823

6000

A - ARABIL

TEODORESCU OLGA

89099

14.09.2017

824

5000

A - ARABIL

GEANGU ION

89121

14.09.2017

825

10000

A - ARABIL

GENTIMIR IORGA

89211

14.09.2017

826

20000

A - ARABIL

NICOARĂ RODICA

89466

14.09.2017

827

10000

A - ARABIL

MINCIU BRATOSIN

90209

14.09.2017

828

13500

A - ARABIL

GEANGU ZANFIRA

91142

14.09.2017

829

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU GHEORGHE

91146

14.09.2017

830

7500

A - ARABIL

NICHIFOR GHEORGHE

91183

14.09.2017

831

10000

A - ARABIL

PASCU MARIN
DRĂGOI EUGENIA
ȚANDĂRĂ BIȚA

91356

14.09.2017

832

10000

A - ARABIL

BRîNZILĂ ȘTEFANA
ANTOHI CATINCA
ANTOHI ILEANA
ANTOHI HRISTACHE
ANTOHE MARCELA

91362

14.09.2017

833

10000

A - ARABIL

MOCANU TRANDAFIR

91796

14.09.2017

834

10000

A - ARABIL

NICULIȚĂ ALEXANDRU
NICULIȚĂ VASILE

95488

14.09.2017

835

5000

A - ARABIL

ALEXANDRU GHEORGHE

91146

14.09.2017

836

10000

A - ARABIL

TOMOANU PETRE

100553

14.09.2017

837

40000

A - ARABIL

CIORIȚĂ GHEORGHE

21243

14.09.2017

838

12500

A - ARABIL

CIORIȚĂ GHEORGHE

21243

14.09.2017

839

7500

A - ARABIL

TACEA TRANDAFIR

21251

14.09.2017

840

20000

A - ARABIL

BALMUȘ GHEORGHE
BALMUȘ ION

21284

14.09.2017

841

10000

A - ARABIL

CIORîTA MARCEL

31594

14.09.2017

842

15000

A - ARABIL

CIORîTA MARCEL

31594

14.09.2017

843

7500

A - ARABIL

NICULITĂ DUMITRU

37976

14.09.2017

844

15000

A - ARABIL

NICULITĂ DUMITRU

37976

14.09.2017

845

10000

A - ARABIL

DUMITRACHE NECULAI

61441

14.09.2017

846

10000

A - ARABIL

ALEXANDRESCU EUGENIA
URAM ALEXANDRINA
STAICU MARINACHE
PODOREANU ILEANA

62040

14.09.2017

847

18500

A - ARABIL

SARAU PARASCHIVA

63122

14.09.2017

848

5000

A - ARABIL

PĂUN ȘTEFANA
GERU MARIȚA

64008

14.09.2017

849

2500

A - ARABIL

GERU MARIȚA
PĂUN ȘTEFANA

64008

14.09.2017

850

15000

A - ARABIL

BURUIANĂ SPIRACHE

64060

14.09.2017

851

10000

A - ARABIL

MIHAIL ION

64063

14.09.2017

852

5000

V - VII

TACEA VASILE

65859

14.09.2017

853

11250

A - ARABIL

CIORIȚĂ MARIA

81600

14.09.2017

854

16000

A - ARABIL

CHIRIAC ȘTEFAN

81626

14.09.2017

855

10000

A - ARABIL

IORGA CHIRACU

82930

14.09.2017

856

15000

A - ARABIL

ALEXANDRU IORDAN
ALEXANDRU VASILE

85553

14.09.2017

857

30000

A - ARABIL

NEACȘU NICULINA
PîRVULESCU IOANA

85595

14.09.2017

858

10000

A - ARABIL

TĂMOANU PETRICĂ

85612

14.09.2017

859

10000

A - ARABIL

BELIBABĂ CHIRANA

87386

14.09.2017

860

10000

A - ARABIL

TĂMOANU PETRICĂ

89031

14.09.2017

861

7500

A - ARABIL

CIORÂȚĂ GHEORGHE

91359

14.09.2017

862

7500

A - ARABIL

NICULIȚĂ DUMITRU

96724

14.09.2017

863

15000

A - ARABIL

NICULIȚĂ DUMITRU

96724

14.09.2017

864

20000

A - ARABIL

FLOREA ILEANA

21247

14.09.2017

865

10000

A - ARABIL

URSEI MARIA

23391

14.09.2017

866

10000

A - ARABIL

TELETIN ZAHARIA

31573

14.09.2017

867

10000

A - ARABIL

PIERDUTU MIHAI
DAMIAN CĂLINA
NICOLAU MARIA
PIERDUTU MARCEL
PIERDUTU VICTOR
PIERDUTU CONSTANTIN

59869

14.09.2017

868

5000

A - ARABIL

BABUȘCĂ ALEXANDRA

78250

14.09.2017

869

20000

A - ARABIL

TOMESCU STEREA

78251

14.09.2017

870

20000

A - ARABIL

TACEA MELTIADE

78260

14.09.2017

871

20000

A - ARABIL

TOCEA STEREA

81559

14.09.2017

872

7500

A - ARABIL

TOCEA STEREA

81559

14.09.2017

873

11000

A - ARABIL

STîNGĂ VASILICA
IONIȚĂ ION
IONIȚĂ NICOLAE
GHEORMEZ MARIA

82276

14.09.2017

874

2000

A - ARABIL

ILIE TUDOR

84309

14.09.2017

875

20000

A - ARABIL

ANDREI MIOARA
TĂNASE ION

84344

14.09.2017

876

10000

A - ARABIL

ENCIU VASILE
ENCIU LENUȚA

85592

14.09.2017

877

1500

A - ARABIL

IONIȚĂ MIHALACHE

85995

14.09.2017

878

10000

A - ARABIL

MURGOCI TUDORA

87813

14.09.2017

879

5000

A - ARABIL

COTARU TOMA

87899

14.09.2017

880

2500

A - ARABIL

DRĂGAN VASILICA

87926

14.09.2017

881

10000

A - ARABIL

BUCUR PARASCHIVA

97659

14.09.2017

882

50000

A - ARABIL

GÂDOIU DOINA
AXENTII MIHAI

104235

14.09.2017

883

40000

A - ARABIL

CîRJAN DUMITRU

55516

14.09.2017

884

15000

A - ARABIL

SOARE CRISTINA
GENTIMIR ZANFIR
COSTEANU ELENA

71128

14.09.2017

885

10000

A - ARABIL

FIȘTOLIU PETRICA

78227

14.09.2017

886

7500

A - ARABIL

TEODORESCU VASILICA
ALEXANDRU VICTORIA
BELIBABA CATRINA

82916

14.09.2017

887

10000

A - ARABIL

BOTEZATU MARINCA

88513

14.09.2017

Publicat la 07 Martie 2017 | 83934 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR