Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 include:download/6strategia.htm
Tipărește

Despre Luncaviţa

6. Strategia de dezvoltare 2012-2016


New Page 1

DIRECȚIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI LUNCAVIȚA

 

Direcţia strategică:

1. DEZVOLTAREA ŞI  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Persoane responsabile: Compartimentul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală din cadrul primăriei

Investiție de realizat

Pași de întreprins pentru realizarea investiției

 

- Asfaltarea, reabilitatea drumurilor stradale în Luncavița și Rachelu

- Realizarea de piste pentru biciclete și alei pietonale, pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități

- Pietruirea  și amenajarea drumuri agricole

- Realizarea de rigole pentru ape pluviale

 

-      Identificarea drumurilor din inventarul comunei și evaluarea stării acestora

-      Întocmire plan de reabilitare

-      Depunere proiecte de finanțare

-      Realizare lucrări de reabilitare drumuri

- Extindere rețea canalizare în Luncavița si realizare canalizare și stație de epurare în localitatea Rachelu

- Realizare canalizare în Valea Fagilor

 -      Alocare resurse necesare studiului de fezabilitate

-      Elaborare studiu de fezabilitate

-      Identificare fonduri de finanţare

-      Elaborare cerere de finanţare

-      Realizare lucrărilor pentru rețea canalizare și staţie de epurare în Rachelu și Valea Fagilor

-      Realizare lucrări de extindere rețea canalizare în Luncavița

- Modernizarea infrastructurii pentru energie electrică  și iluminat public, extinderea acesteia în zonele mărginașe din Luncavița, Rachelu și Valea Fagilor

 -      Evaluare situaţie actuală

-      Alocare resurse necesare

-      Extindere rețea

-      Modernizare sistem de iluminat public prin dotarea acestuia cu lămpi economice

-      Modernizare transformatoare 

- Realizare de puțuri de apă în Luncavița, Rachelu, Valea Fagilor

- Extinderea, reabilitarea, modernizarea, contorizarea rețelei de alimentare cu apă, construirea de rezervoare noi, asigurarea de apă suficientă, permanentă și de calitate, la nivelul cererii în perioada de vară

-      Identificare surse de finanțare și elaborare cerere de finanţare

-      Extindere rețea

-      Realizare de foraje la puțuri

-      Realizare stație de filtrare

 

-Înființarea unei rampe de deșeuri, colectarea selectivă a acestora în gestiune proprie și asigurare de spații pentru colectare – depozitare suficiente

 

-      Achiziționare tomberoane

-      Identificare surse de finanţare

-      Realizare lucrărilor construire rampă de colectare și depozitare deșeuri

- Reabilitarea sistemului de irigații

 

 -      Evaluare canale, diguri existente

-      Identificare investitori și surse de finanțare

-      Realizare sistem irigații 

- Aducțiune gaz metan în Luncavița și Rachelu

 

 -      Evaluare modalitate de aducţiune a conductei de gaz metan în cele două localități

-      Alocare resurse necesare studiului de fezabilitate

-      Elaborare studiu de fezabilitate

-      Întocmire cerere de finanţare

-      Realizare lucrări aducțiune gaz metan 

- Realizare sistem termoficare a comunei prin folosirea surselor regenerabile (eolian, fotovoltaic, peleți, etc)

 -      Identificare locaţie

-      Alocare resurse necesare studiului de fezabilitate

-      Elaborare studiu de fezabilitate

-      Întocmire cerere de finanţare

-      Realizare sistem termoficare a comunei prin folosirea surselor regenerabile (eolian, fotovoltaic, peleți, etc)

- Realizare sau extindere cimitir Rachelu

 -      Identificare locație sau expertiză tehnică

-      Identificare surse finanțare

-      Realizare

 

Direcţia strategică:

2. CONSTRUCȚIA, MODERNIZAREA  CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC A SERVICIILOR PUBLICE ȘI ÎNFIINȚAREA SERVICIILOR NECESARE

Persoane responsabile: Compartimentul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală din cadrul primăriei

 

Investiție de realizat

Pași de întreprins pentru

realizarea investiției

- Reabilitarea Grupului Școlar Simion Leonescu

 -      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Identificare fond de finanţare şi întocmire cerere de finanţare

-      Reabilitare școală 

- Dotarea școlii, atelierului, laboratoarelor

 -      Evaluare situaţie actuală (stabilire necesar de dotări)

-      Identificare fond de finanţare şi întocmire cerere de finanţare

-      Dotare școală 

- Înființare grădiniţă cu program prelungit

 -      Identificare fond de finanţare şi întocmire cerere de finanţare

-      Realizare 

- Construire un nou sediu primărie

 -      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Identificare fonduri

-      Realizare 

- Construire sală sport pentru școală

 -      Identificare   surse de finanţare

-      Dotari 

-Construire Centru de Informare turistică

-      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Identificare surse de finanțare

-      Dotări

- Achiziționare mașină de pompieri sau autospecială și SVSU operativ și dotat

 -      Identificare fonduri

-      Achiziții și dotări 

- Cămin cultural dotat și izolat fonic, sonorizare realizată și dotare bibliotecă

 -      Identificare fonduri

-      Achiziții și dotări 

- Construire dispensar uman, dotări necesare și centru de prim ajutor Luncavița

- Înființare dispensar Rachelu și asigurare spațiu farmacie

 -      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Identificare surse de finanțare

-      Atragere medici specialiști și dotări 

- Reabilitare Baraj de Acumulare Luncavița și a canalelor de deversare în vederea ocrotirii terenurilor agricole din Luncavița și Rachelu

 

-      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Expertize tehnice

-      Identificare surse de finanțare

- Reparații Biserici și dotare cu centrale termice, aer condiționat, realizare garduri, case parohiale, praznicare, lumânărărie, în Luncavița și Rachelu

 -      Identificare surse de finanţare

-      Realizare reparații

-      Achiziționare centrale, instalații aer condiționat 

- Asigurare pazei prin sistem de supraveghere centralizată a instituțiilor de interes public

 -      Identificare   surse de finanţare

-      Realizare 

- Înființarea unui centru social pentru persoane vârstnice, copii, persoane defavorizate

 -      Studiu de fezabilitate

-      Proiect tehnic

-      Identificare   surse de finanţare

-      Realizare  centru social

-      Acordare sprijin persoane defavorizate 

- Construirea unei capele mortuare în cimitir  și achiziționare mașină mortuară

 -      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Identificare   surse de finanțare

-      Realizare capelă

-      Achiziționare mașină mortuară 

- Construirea unui salon pentru evenimente: nunți, botezuri etc.

 -      Identificare   locație și surse de finanțare

-      Construire salon 

- Construire locuințe pentru specialiști ce nu au domiciliul în localitate

 -      Identificare locație

-      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Identificare surse finanțare

-      Realizare 

 

 

Direcţia strategică:

3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL INVESTITORILOR

Persoane responsabile: Compartimentul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală din cadrul primăriei

 

Investiție de realizat

Pași de întreprins pentru

realizarea investiției

 

- Stabilirea de facilităţi pentru investitori

 

 -      Stabilire de facilităţi pentru investitori prin Administraţia Publică Locală

-      Acordare prin hotărâre a Consiliului local a tuturor facilităţilor legale pentru  investitori

-      Promovare facilităţi acordate pentru investitori

- Dezvoltarea turismului

-      Promovare tradiții locale la evenimente de profil

-      Atragere investitori

-      Revitalizare și perpetuare a îndeletnicirilor meșteșugărești tradiționale

- Înființare parc eolian

 -      Atragere investitori

-      Realizare parteneriat

- Realizarea unei piețe agroalimentare moderne pentru desfacerea produselor locale pentru localitățile Luncavița și Rachelu

 -      Identificare locație

-      Realizare piață 

- Înființarea unei minifabrici pentru prelucrarea legumelor, fructelor și produselor animaliere,  inclusiv a fructelor și ciupercilor de pădure – Asociație producători

 -      Identificare persoane cu inițiativă

-      Organizare de instruiri și seminarii adresate întreprinzătorilor

-      Evaluare potențial de resurse naturale (plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, etc.)

-      Mediatizare progame de facilități pentru crearea locurilor de muncă

-      Identificare piețe pentru produsele locale

- Refacerea ecosistemul natural ,,Crapina”   prin soluții de renaturare

 

-      Identificare soluții, întreprizători, surse de finanțare

-      Elaborarea de planuri și studii de rezolvare și modificare a activităților economice agricole în agvacultură

- Realizare activitate economică cu capital privat – dezvoltarea acvaculturii – sturioni și ciprinide (carași)

 -      Identificare soluții, întreprizători, surse de finanțare

- Practicarea agriculturii ecologice performante

 -      Atragere specialiști în domeniul agricol, tineri fermieri, care să practice o agricultură ecologică de performanță

-      Produse ecologice, brand pentru miere, legume

-      Dotări utilaje agricole moderne

- Dezvoltare turism și activități conexe

-      Conștientizare publică asupra potențialului natural și a patrimoniului cultural

-      Identificare și sprijin investitori

-      Acordare facilități administrative pentru investitori

-      Identificare surse finanțare pentru dezvoltare turism

 

Direcţia strategică:

4. REVITALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE,  EDUCATIVE ȘI SPORTIVE

 Persoane responsabile: Compartimentul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală din cadrul primăriei

 

Investiție de realizat

Pași de întreprins pentru

realizarea investiției

- Înființarea unui club al copiilor

 -      Identificare locație

-      Implicare cadre didactice cu abilități în sprijinirea tinerelor talente

-      Realizarea unui program de activități

- Achiziționarea unui autocar pentru transportul ,,Ansamblului Ghiocelul”

și alte dotări necesare pentru acțiuni ale elevilor și grupurilor artistice, sportive

-      Identificare surse finanțare

-      Achiziționare autocar

-      Dotări cu costume pentru formații artistice, sportive

-      Organizare de acțiuni culturale

-      Promovare grupuri artistice locale

-      Dezvoltare de activități culturale locale

- Amenajarea terenului de sport, asigurarea surselor de iluminat

 -      Identificare surse de finanţare

-      Realizare lucrări

-      Intensificare activități sportive, atragerea tinerilor

- Realizarea parcuri și locuri de joacă pentru copii

-      Evaluare și identificare potenţiale locaţii

-      Elaborare studiu de fezabilitate

-      Stabilire surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare pentru lucrări de realizare şi dotare

-      Realizare lucrări

 

 

Direcția strategică:

5. DEZVOLTAREA TURISMULUI,  PROMOVAREA ȘI CONSERVAREA TRADIȚIILOR ȘI  MEȘTEȘUGURILOR

Persoane responsabile: Compartimentul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală din cadrul primăriei

Investiție de realizat

Pași de întreprins pentru realizarea investiției

- Promovarea și punerea în valoare a imaginii comunei  și a punctelor de atracție turistică

 -      Realizare plan de promovare și promovare imagine comună  prin mass – media locală și naţională

-      Evaluare oportunități turistice a comunei Luncavița

-      Realizare de filme, pliante, broșuri și alte instrumente de promovare a zonei Cetățuia și Munții Măcinului, trasee, amenajări

-      Realizare web-site de promovare a comunității

-      Șantierul Arheologic ,,Cetățuia” reabilitat cu destinație turistică

-      Înființare de parteneriate publice – private 

- Încurajarea și atragerea întreprinzătorilor în turism și agroturism

 -      Înființare de pensiuni și agropensiuni

-      Identificare gospodării care pot practica agroturismul

-      Instruire întreprizători în agroturism

-      Îndrumare clase agroturism – Luncavița

-      Realizare venituri din agroturism 

- Promovarea meșteșugurilor: împletituri din papură -rogojini, răchit㠖 coșulețe etc.

 -      Promovare împletituri din papură - rogojini, răchit㠖 coșulețe etc. realizate  și instruire elevi club, tineri interesați

-      Identificare potcovari, fierari, tinichigii, dogari tâmplari, olari și colaborare cu APL

-      Îndrumare turiști străini interesați –demonstrații

- Promovarea grupurilor folclorice ,,Ansamblul Ghiocelul”, “Colindătorii Moșoaiele”

 -      Identificare tinere talente

-      Organizare spectacole, prezentare tradiții pentru atragere turiști 

- Înființarea și acreditarea Muzeului satului

 -      Identificare spațiu

-      Conservare piese expuse în școală

-      Identificare  persoane care dețin piese tradiționale

-      Atragere și încurajare elevi în activitatea de colectare

-      Acreditare

-      Deschidere 

-Dotarea Căminului Cultural cu instrumente muzicale și costume populare

-     Identificare surse finanțare

-     Realizare de parteneriate cu teatre și instituții culturale

-   Realizare de parteneriate cu asociații neguvernamentale (ONG Partizanul Luncavița)

- Acreditare OSIM branduri locale: tradiții locale – Moșoaie, Sărbătoarea Teilor, Miere de Luncavița

 -      Promovare

-      Demersuri acreditare 

 

 

Direcţia strategică:

6. MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI  PUBLICE  ȘI  ATRAGEREA DE FONDURI

 Persoane responsabile: Compartimentul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală din cadrul primăriei

Investiție de realizat

Pași de întreprins pentru

realizarea investiției

- Înființarea unui birou special de informare - accesare programe cu finanțare externă

 -      Accesare de fonduri externe prin biroul specializat din cadrul Consiliului Local

-      Formare de specialiști (A.P.L.) pentru atragerea/implementarea proiectelor

-      Informare, îndrumare cetățeni către  instituțiile specializate din comună în accesarea programelor 

- Atragerea de finanţări pentru dezvoltare durabilă

 -      Identificare/diseminare surse de finanțare

-      Realizare și actualizare baza de date surse de finanțare

-      Stabilire de parteneriate funcţionale la nivel de comunitate

- Realizarea unor schimburi de experiență cu alte comunități rurale din județ, țară și străinătate

 

 -      Dezvoltare  parteneriate  comunitare

existente

- Asigurarea de servicii de comunicație 3G, internet Wireless în localitate

 -      Identificare surse de finanțare

-      Realizare 

- Realizare plan cadastral intravilan actualizat

 -      Identificare surse de finanțare

-      Realizare 

 

 

 

Direcţia strategică:

7. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI  IMPLICAREA CETĂŢENILOR ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII, CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC

Persoane responsabile: Compartimentul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală din cadrul primăriei

Investiție de realizat

Pași de întreprins pentru

realizarea investiției

- Informarea și consultarea cetăţenilor și implicarea în actul decizional

 

 

 -      Înființare grupuri consultative cetățenești (străzi, zone)

-      Realizare calendar cu întâlniri cetățenești periodice

-      Organizare de adunări pentru informarea  consultarea cetățenilor în procesul de adoptare al deciziilor publice

-      Mediatizare exemple de bună practică din alte comunități

-      Participare și colaborare factori interesați

-      Realizare și amplasare de panouri publicitare și informative

-      Realizare forum-uri de discuții pe internet

-      Informare cu scopul creșterii spiritului asociativ

- Conștientizarea cetățenilor în gestionarea deșeurilor, protecției mediului și spiritului civic

 -      Înființare de grupuri operative de voluntariat pentru conștientizare

-      Campanie de informare în domeniul protecției mediului

-      Organizare întâlniri cetățenești pentru identificarea necesităților (containere, amplasare)

-      Participare cetățeni la acțiuni de ecologizare, organizare, realizare servicii de pază obștească și colaborare poliție, stopare furturi și protejare PNMM 

-   Conștientizare permanentă asupra problemelor de mediu

-   Parteneriate cu instituții publice de profil, asociații neguvernamentale (ONG Natura Zâmbește)

- Realizarea de canale de fugă și dig de apărare pentru protecția locuințelor, puțurilor de apă și stației de epurare

 -      Identificare surse finanțare

-      Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic

-      Realizare dig protecție 

- Ecologizarea Lacului Valea Fagilor

 -      Identificare surse finanțare

-      Realizare ecologizare 

- Împădurire 21 ha zone degradate Valea Puțu Popii

 -      Identificare surse finanțare

-      Accesare fonduri

-      Realizare împădurire 

- Renaturare zone umede din Lunca  Dunării

 -      Atragere fonduri

-      Identificare zone, reconsiderare diguri protecție

-      Renaturare perimetre protejate

-      Utilizare polderelor pentru activități economice (agricultură) sau stocare apă având în vedere afectarea agriculturii de condițiile climatice (secetă) 

 Publicat la 05 Noiembrie 2012 | 4624 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR