Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci COMUNICAT DE PRESĂ ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU UTILIZAREA TIC îN ȘCOLI ȘI BIBLIOTECI APL Comuna Luncavița prin Biblioteca comunală, în parteneriat cu APL Oraș Băneasa prin Biblioteca orășenească, și Biblioteca Grupul Școlar Simion Leonescu Luncavița va derula în perioada 21.05.2012 – 22.10.2012 proiectul „Biblioteca, promotor al dezvoltării turismului și a ant
Tipărește

Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
COMUNICAT DE PRESĂ

ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU UTILIZAREA TIC îN ȘCOLI ȘI BIBLIOTECI


APL Comuna Luncavița prin Biblioteca comunală, în parteneriat cu APL Oraș Băneasa prin Biblioteca orășenească, și Biblioteca Grupul Școlar Simion Leonescu Luncavița va derula în perioada 21.05.2012 – 22.10.2012 proiectul „Biblioteca, promotor al dezvoltării turismului și a antreprenoriatului meșteșugăresc”.

Proiectul in valoare de 16.800 Lei este finanțat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale prin programul eCULTURĂ din cadrul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaștere” (EBC), inițiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale. Cofinanțarea proiectului este asigurată de Comuna Luncavița și este în valoare de 800 Lei.

Scopul Programului de Parteneriat eCULTURĂ vizează acordarea de finanțări nerambursabile (granturi) pentru dezvoltarea de proiecte culturale de către bibliotecile locale și cele școlare.

Prin dezvoltarea acestor proiecte se urmărește creșterea motivației comunității în a utiliza serviciile furnizate de biblioteci în vederea dezvoltării culturii locale.

Obiectivul general al proiectului:
• Furnizarea de servicii moderne către cetățeni în cadrul bibliotecilor partenere - din comuna Luncavița (biblioteca comunală și cea a Grupului școlar Luncavița) și orașul Băneasa, folosind infrastructura TIC, cu scopul de a dezvolta antreprenoriatul meșteșugăresc local

• Proiectul își propune culegerea, conservarea și valorificarea procedurilor specifice meșteșugurilor locale și prezentarea acestora prin mijloace moderne în biblioteca comunală, către noile generații dar și acelora cărora le pot veni în ajutorul dezvoltării unor afaceri în domeniu.

• Biblioteca identificată prin scopurile ei ca fiind un for de comunicare între cititori și cei ce creează, trebuie să devină într-o perioadă de evoluție tehnologică locul unde istoria, tradiția și cultura se îmbină cu tehnologia pentru prezentarea comună și cât mai în detaliu a ofertei culturale locale și regionale.

Obiectivele specifice:
• Creșterea gradului de atractivitate a serviciilor oferite de biblioteci prin diversificarea serviciilor care folosesc infrastructura TIC;
• încurajarea folosirii internetului în biblioteci pentru un acces cât mai facil la cultură;
• îmbunătățirea căilor de comunicare și folosirea bibliotecii ca mijloc de transfer de cunoștințe;
• Dezvoltarea sipiritului de colaborare prin parteneriat a bibliotecilor EBC cu diferiți factori străini ca și profil definitoriu a acestora;
• Participarea activă a bibliotecilor în dezvoltarea turismului prin activitățile de promovare a tradițiilor locale;
• Diversificarea activităților culturale
• Promovarea antreprenoriatului local;
• Dezvoltarea serviciilor bibliotecilor și adaptarea către drumul spre o bibliotecă digitală europeană;

Lipsa unei baze de date cu privire la moștenirea patrimoniului cultural local fac ca necesară implementarea unui proiect ce are ca scop conservarea in formă autentică a meșteșugurilor locale și prezentarea acestora prin tehnici moderne către viitor.

Biblioteca, identificată cu rol important în conservarea și perpetuarea moștenirii culturale devine într-o societate modernă, promotor local al dezvoltării unei societăți moderne care nu-și uită tradițiile.

Proiectul va contribui la dezvoltarea cadrului cultural local luncăvițean prin parteneriatul cu Bibioteca orășenească Băneasa bazându-se pe schimb de materiale bibliografice în domeniu, colectare a datelor ce pot fi folosite în scopul proiectului prin comparație, cu privire la meșteșugurile tradiționale pe diferite zone ale Dobrogei si identificarea meșterilor populari cu valențe de antreprenori.
Odată culese aceste informații, ele pot deveni material suport pentru dezvoltarea unor afaceri în domeniul artizanatului popular și încurajarea unor meșteșugari populari care să desfășoare activități cu specific local.

O concluzie importantă este că accesul la o colecție diversă și mare din bibliotecă oferită cu infrastructură TIC este unul din elementele esențiale în încurajarea copiilor să citească ca și faptul că motivația lecturii este determinată de cunoașterea acelor informații care au un rol modelator asupra comportamentului. Există o relație directă între modul cum este stimulată motivația lecturii în școală, bibliotecă și opțiunile pentru lectură ale elevului.

Proiectul prevede 5 activități care vor duce la identificarea meșteșugarilor tradiționali luncăvițeni, care vor fi apoi promovați prin intermediul unor materiale audio, video și fotografice iar datele colectate vor fi structurate în format electronic și gestionate de bibliotecile din cadrul proiectului. Proiectul mai prevede realizarea unui seminar de prezentare a datelor colectate și atragerea antreprenorilor ce vor să-și deschidă afaceri în domeniul meșteșugăritului tradițional dar și digitizarea informațiilor și publicarea bazelor de date realizate prin proiect pe site-ul comunității luncăvițene www.comunaluncavita.ro și pe portalul www.ecomunitate.ro.

Persoane de contact:
1. Manager proiect
ILIE Marian (Manager RECL Comuna LUNCAVITA, jud. TULCEA)
tel. 0744506822
2. Asistent manager proiect partener
ȘERBAN Mariana (Manager RECL BĂNEASA, jud. CONSTANȚA)
tel. 0751028035


DESPRE PROIECTUL ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTEREEconomia Bazată pe Cunoaștere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoașterii din România, conceput și derulat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și finanțat de Banca Mondială și de Guvernul României.

Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunități din România dezavantajate din punct de vedere al cunoașterii și accesului la informație cu infrastructură TIC și acces la Internet de mare viteză. în fiecare comunitate inclusă în acest exercițiu inovativ a fost dezvoltată o Rețea Electronică a Comunității Locale, ce comprimă 4 noduri de importanță publică locală: Primăria, Școala, Biblioteca și PAPI (Punct de Acces Public la Informație).

Beneficiarii direcți ai societății cunoașterii reprezintă 1.8 mil locuitori, 20% din populația din mediul rural, 8% din populația României. Economia Bazată pe Cunoaștere și-a propus să transforme această categorie vulnerabilă a populației în adevărate surse de educație și informație, prin transfer de cunoaștere și diseminare de bune practici atât la nivel național, cât și internațional.

Mai multe informații despre proiect puteți obține vizitând www.ecomunitate.ro .

Program: eCULTURĂ - Programul de Parteneriat între comunitățile locale EBC
Proiect: „Biblioteca, promotor al dezvoltării turismului și a antreprenoriatului meșteșugăresc”

Finanțator: Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaștere” (EBC), inițiat de Guvernul României prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu sprijinul Băncii Mondiale

Solicitant:
Comuna LUNCAVITA Judetul TULCEA
Tel. 0240541201, Fax. 0240541201 , E-mail: iliemarian07@yahoo.com , primar@comunaluncavita.ro
Web: www.comunaluncavita.ro

Parteneri:
1. Oraș Băneasa, Judetul CONSTANȚA
Tel.0241850150, mobil:0751028035, Fax. 0240563719, E-mail: primar@primar-baneasa.ro, petrutza10@yahoo.com
2. Biblioteca Grupul Școlar Simion Leonescu Luncavița
www.ecomunitate.ro


La această dată proiectul se află în implementare.
Rețeaua Electronică a Comunității Locale Comuna LuncavițaOrganizează în data de 19.10.2012 orele 11: 00 seminarul
’’Biblioteca promotor al antreprenoriatului meșteșugăresc’’


Evenimentul face parte din implementarea proiectului ”Biblioteca, promotor al dezvoltării turismului și a antreprenoriatului meșteșugăresc„ finanțat prin programul eCULTURA din cadrul proiectului național Economia Bazată pe Cunoaștere a Ministerului Comunicațiilor și Științei Informaționale, în cadrul activității numărul 4 „seminar de conștientizare” .

în cadrul proiectului, în calitate de solicitant Comuna Luncavița prin Biblioteca comunală are ca parteneri Biblioteca orășenească Băneasa – Constanța și Biblioteca Liceului Tehnologic Simion Leonescu Luncavița.

Evenimentul se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Luncavița din cadrul Casei de Cultură Rurală, în data de 19.10.2012

Vor participa: oficialități ale județului Tulcea, primari/viceprimari ai comunităților partenere în proiect, managerii și administratorii RECL, bibliotecari, profesori, meșteșugari local, reprezentanți ai sectorului privat din domeniu, potențiali investitori precum și reprezentanți ai presei județene.

Programul evenimentului cuprinde:
10:00 – 10:30primirea invitaților
10:30 – 11:00 prezentarea proiectului - Manager proiect Marian ILIE
11:00 – 11:30 prezentare meșteșuguri tradiționale in Comuna Luncavița – Manager Marian ILIE, meșteșugari (ARION Florica, IONIȚĂ Gabriela, TRANDAFIR Gheorghiță)
11:30 – 12:00 Biblioteca antreprenor local – Manager Marian ILIE
12:00 – 12:30 prezentarea sistemului educațional în Comuna Luncavița și importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural - Director Liceu Tehnologic SIMION LEONESCU Luncavița, Ana ARCUȘ
12:30 – 13:00 importanța dezvoltării turismului prin promovarea patrimoniului cultural - Primar Comuna Luncavița Ștefan ILIE
13:00 – 14.00 pauza - masa tradițională (cu specific local)
14:00 –14:30 Vizualizare film Meșteșuguri locale în comuna Luncavița, județul Tulcea
14:30 – 15:00 vizită – Biblioteca comuna Luncavița – bibliotecar ANDONE Constanța
15:00 - 15:30 Concluziile seminarului.

Publicat la 18 Septembrie 2012 | 6518 citiri
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci
Proiecte realizate

Asistență tehnică pentru utilizarea tic în scoli si biblioteci


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR