Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Anunț angajare Contabil Liceu Luncavița ANUNȚ Avand in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice LICEUL TEHNOLOGIC
Tipărește

Invatamant

Anunț angajare Contabil Liceu Luncavița


ANUNȚ

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

LICEUL TEHNOLOGIC”SIMION LEONESCU”LUNCAVITA
Organizeaza CONCURS pentru ocuparea a 0,75 post vacant de administrator financiar II S (contabil sef)

Proba scrisă a concursului se organizează, la sediul instituției, in data de 9 decembrie 2015 , ora 9,.00 iar proba practică și interviul se vor organiza in data de 11 decembrie 2015, începând cu ora 9,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 27.10.2015-9.11.2015 ,între orele 9,00-12,00 la secretariatul Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavița. Persoana de contact:secretar Damian Tanța, tel:0240541296, e-mail: luncavita.scoala@yahoo.com

I.Condițiile de participare la concurs

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
-studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
-vechime în domeniul financiar-contabil de minimum 3 ani, în instituții bugetare;
-cunoașterea legislației fiscale;
--cunoștințe de operare PC în vederea instalarii și utilizării aplicațiilor de specialitate oficiale furnizate de către instituții financiare.

2. Domenii de competență:
-gestionarea resurselor financiare;
-contabilitate;
-control financiar preventiv;
-asigurarea bazei tehnico-materiale;
-gestionarea fondurilor obținute prin proiecte.

II.Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
– copie act identitate;
–copiile documentelor care atestâ pregâtirea și experiența profesionalâ;
– adeverințâ medicalâ eliberată, de catre medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate,cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului,care sâ ateste starea de sânâtate;
– copia carnetului de muncâ,conform cu originalul, sau dupâ caz, adeverința care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– recomandare de la ultimul loc de munca;
-alte documente relevante pentru desfășurarea concursului
-opisul dosarului în dublu exemplar.
Actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.

III.Probele de concurs :
1. Selecția dosarelor;
2. Probă scrisă;
3. Porbă parctică;
4. Interviu

IV Bibliografie:
1. Legea educatiei nationale nr. 1/2011
2. Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea bugetului de stat pe 2015
4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2015
5. Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare
6. Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
7. Legea 285 din 28.12.2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice
8. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
10. Legea finanțelor publice nr. 500/2002 cu modificările ulterioare
11. Legea 22/1996. Ordinul nr. 5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr. 2230/1969
12. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normelor de funcțuionare a mijloacelor fixe.
13. H G nr 9/7.01.2015 pentru modificarea H G nr 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,care se asigura din bugetul de stat,din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale,pe baza costului standard per elev
14. HG ne. 1860/2006 referitoare la drepturile bănești pe peruioada delegării.
15. Decret nr. 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă
16. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 33/2001 privind acordarea rechizitelor scolare
17. OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar-preventiv, cu modificările și completările ulterioare.
18. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
19. Ordin M.E.C.T.S. nr 4016/2011 privind criterii specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul programului național de protecție socială “Bani de liceu”.
20. HG nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului de burse pentru elevi.
Informații suplimentare se pot obține la sediul unității de învățământ sau la telefon 0745509176.

Director
PROF. ANA ARCUS
Publicat la 28 Octombrie 2015 | 19927 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR