Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Protecția datelor cu caracter personal - GDPR


APLICAREA REGULAMENTULUI UNIUNII EUROPENE 679/2016 DE CĂTRE PRIMĂRIA LUNCAVIȚAÎn vederea informării corecte a opiniei publice conducerea Primăriei Luncavița dorește să facă o serie de precizări cu privire la publicarea datelor cu caracter personal pe site-ul Primăriei Luncavița, www.comunaluncavita.ro.

Obligația anonimizării informațiilor care se referă la datele cu caracter personal (ștergerea numelui și prenumelui persoanelor care solicită diverse acte administrative, precum situația financiară, acte de urbanism etc.) a fost generată de cadrul legal existent, respectiv Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal (abrogata și înlocuită cu legea 190/2018), precum și decizia nr. 37/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial din 25 ianuarie 2016.

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil și obligatoriu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Regulamentul prevede, în cuprinsul mai multor articole, obligațiile privind prelucrarea datelor de către autoritățile publice, iar la Articolul 6 ("legalitatea prelucrării") sunt stipulate situațiile în care prelucrarea datelor poate fi realizată. Articolul 6 se coroborează și se interpretează prin prisma celorlalte prevederi ale Regulamentului, în speță Paragraful 31 și Paragraful 40.

Pe de altă parte, anterior interării în vigoare și chiar emiterii regulamentului european, prin decizia nr. 37/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat, cu putere de lege, că "atunci când informațiile de interes public și informațiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiași document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, accesul la informațiile de interes public se realizează prin anonimizarea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal". Totodată, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că "numele și prenumele unei persoane reprezintă informații referitoare la date cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situație dată, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei".

În aceste condiții, Primăria Luncavița a elaborat o procedură internă privind prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal, procedură care detaliază modalitatea de aplicare a prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 în diverse domenii de activitate și care a fost aplicată începând cu data de 25 mai 2018. Printre altele, în urma aplicării acesteia, pe site-ul Primăriei Luncavița au fost anonimizate o serie de informații privind datele cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către Primaria Luncavița, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, având ca bază legală o prevedere legislativă, în scopul indeplinirii atributiilor legale.

Datele pot fi dezvăluite unor terti doar în baza unui temei legal justificat.

Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul European 679/2016 - GDPR, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primariei Luncavița sau către adresa adinarosucomunaluncavita.ro

Planul de conformare la prevederile GDPRAlinierea la prevederile de conformitate impuse de GDPR
În cadrul Primăriei Luncavița s-au demarat acțiunile necesare pentru asigurarea conformității cu cerințele prevăzute de Regulamentul European 679/2016 - Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR).

Ne dorim să fim pregătiți pentru a satisface toate cerințele privind securitatea datelor personale. Instituția a început procesul de conformare prin îmbunătățirea modului de lucru, printr-o comunicare mai bună între departamente, prin implementarea unor procese noi, pentru a putea asigura un nivel ridicat de protecție a informațiilor deținute.

GDPR, este denumirea populară pentru Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Analiza Inițială a Datelor Personale
Proiectul a demarat cu o evaluare inițială a proceselor interne și a modului nostru de lucru cu date personale, a aplicațiilor și a sistemelor informatice folosite în activitățile de prelucrare a acestor date, în urma căreia au reieșit diferențele față de cerințele Regulamentului GDPR.

Plecând de la aceste diferențe, am identificat un set de măsuri tehnice și organizatorice necesare ce au fost implementate pentru a asigura conformitatea cu legislația aplicabilă.

Responsabilul cu Protecția Datelor

Conform prevederilor Regulamentului European 679/2016, am calificat și desemnat o persoană dedicată să asigure poziția de DPO - Responsabil cu protecția datelor în cadrul instituției noastre.

Primăria Luncavița se angajează să acorde întreg suportul necesar pentru ca DPO să aibă autoritatea și independența necesară în relația cu angajații, partenerii și furnizorii noștri, precum și cu alte persoane vizate de aplicarea GDPR în activitățile noastre.

Pentru a asigura un nivel ridicat de exercitare a atribuțiilor specifice, am asigurat DPO si echipei manageriale efectuarea unor instruiri privind protecția datelor, pentru a facilita înțelegerea responsabilităților și elaborarea politicilor și procedurilor de lucru necesare aplicării regulamentului.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PRIMĂRIEI LUNCAVIȚA


1. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR
Confidențialitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal este unul dintre angajamentele noastre la Primăria Luncavița.

Prin urmare, ne străduim să prelucrăm datele personale în conformitate cu principiile definite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul European 679/2019 - GDPR - privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, de identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele partenerilor noștri, ale altor persoane care ne contactează și vizitează, precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, colaboratori etc. și se aplică atât datelor colectate prin intermediul paginii web www.comunaluncavita.ro, cât și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau în format fizic (hârtie).

Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:
- scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
- motivele pentru prelucrarea datelor pentru aceste scopuri;
- categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
- durata prelucrării acestor date;
- drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
- cui putem dezvălui datele personale,
- informații pe care sperăm să vi le transmitem în mod transparent și ușor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.

De asemenea, veți afla și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, întrebări la care ne vom bucura să vă răspundem. Vă rugăm să citiți și politica noastră despre cookie-uri, din care veți afla în ce fel folosește Primăria Luncavița cookie-urile și alte tehnologii similare.

2. SCOPURILE, BAZELE ȘI CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE
În contextul interacțiunii cu Primăria Luncavița, vă putem supune - în calitate de persoană fizică - activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:
- resurse umane;
- gestiune economico-financiară și administrativă;
- gestiunea datelor privind bunurile impozabile în vederea stabilirii sumelor datorate la bugetul local (taxelor și impozitelor locale);
- constatarea și sancționarea contravențiilor, amenzi contravenționale;
- munca în folosul comunității;
- colectare debite/recuperare creanțe;
- evidența populației și stare civilă;
- prevenirea și combaterea infracționalității stradale;
- protecție și asistență socială, autoritatea tutelară;
- servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție;
- registratură;
- soluționare petiții/sesizări, arhivare;
- tranzacții spații comerciale;
- gestionarea declarațiilor de avere și interese;
- emitere autorizații/licențe;
- fond funciar;
- gestiunea economico-financiară și administrativă;
- darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Iași;
- vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Iași;
- urbanism și amenajarea teritoriului;
- publicitate privind exercitarea dreptului de preemțiune în legătură cu terenurile situate în extravilan;
- registrul electoral, evidență electorală;
- arhivă;
- registratură;
- situații de urgență;
- statistică.

Dacă sunteți consumator de servicii publice de la Primăria Luncavița
Furnizarea serviciilor publice
Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a furniza serviciile publice solicitate de la noi. Colectăm aceste date fie direct de la dumneavoastră sau de la alte instituții ale Statului Român. Seturile de date personale pe care le colectăm sunt precizate în mod specific în legislație. Aceste seturi de date conțin datele de identificare și documente justificative care susțin cererea pentru serviciul public solicitat. Ne bazăm în acest caz pe obligația legală ca temei al prelucrării datelor personale.

Comunicarea cu dumneavoastră
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, numai în situația în care furnizați informații de contact (adresă de email sau număr de telefon). În acest caz, ne bazăm pe consimțământ explicit colectat ca temei al prelucrării datelor personale.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, în general, și de obligațiile noastre ca furnizor de servicii publice, în mod special
Putem prelucra unele dintre datele dvs. personale în contextul îndeplinirii sarcinilor administrative locale în baza obligațiilor legale provenite din legislația care reglementează activitatea administrației publice locale. În acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date țin de obligația legală pe care o avem.

Dacă sunteți reprezentantul sau persoana de contact, angajatul sau alt colaborator al unui partener sau potențial partener al Primăriei Luncavița
Comunicarea cu dvs.
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, în legătură cu solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de relația cu Primăria Luncavița. De asemenea, și în acest caz, ne bazăm pe obligația legală de a furniza serviciile publice conform legislației care reglementează activitatea administrației publice locale.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, în general, și ținând de obligațiile noastre ca furnizor de servicii de publice
Putem prelucra unele dintre datele dumneavoastră personale în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligațiile legale care guvernează activitatea furnizorilor de servicii publice din administrația publică locală. În acest caz, motivele pentru prelucrare țin de obligația legală pe care o avem.

Dacă sunteți solicitant pentru un loc de muncă
Folosim datele personale conținute în dosarele de angajare pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Primăriei Luncavița. Ne bazăm prelucrarea datelor personale pe consimțământul dumneavoastră exprimat odată cu transmiterea dosarului de angajare și, ulterior, pe baza încheierii și executării contractului.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, atestate profesionale, precum și alte date personale pe care le-ați putea furniza direct către noi.

Dacă sunteți vizitator al sediului nostru
Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor, a personalului nostru și a celorlalți vizitatori ai Primăriei Luncavița. În acest caz, prelucrarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Primăriei Luncavița, și anume protejarea acestor spații, activelor și a personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., datele de identificare preluate din actul de identitate, precum și alte date personale pe care ni le-ați putea furniza direct. De asemenea, în acest context, menționăm că Primăria Luncavița înregistrează prin intermediul sistemelor de supraveghere video interne (CCTV) imagini din spațiile și zonele comune ale Primăriei Luncavița.

Informații pe care le colectăm în mod automat. Cookie-uri
Prin vizitarea paginii web www.comunaluncavita.ro este posibil ca noi să colectăm automat anumite informații prin intermediul cookie-urilor. Vă rugăm să parcurgeți Politica privind Cookie-urile.

Informații pe care le colectăm de la terțe părți
Este posibil să primim date personale ale dumneavoastră și prin alte surse, chiar dacă nu ni le furnizați în mod direct, de la terțe părți, Instituții ale Statului Român, care au dreptul sau obligația legală să partajeze cu noi datele dumneavoastră.

Prelucrarea în alte scopuri
Nu prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

Informații despre copii
În general, Primăria Luncavița nu colectează date personale ale copiilor. În cazul copiilor, serviciile oferite de Primăria Luncavița pot fi utilizate numai cu consimțământul unui părinte sau tutore legal. În anumite cazuri, evenimente de premiere, evenimente organizate de Primăria Luncavița, se pot colecta și folosi informațiile copiilor, dar numai cu consimțământul părinților/tutorilor.
În caz contrar, Primăria Luncavița își rezervă dreptul de a refuza furnizarea serviciilor.

3. DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE CĂTRE TERȚI
În anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe părți:
Furnizori terți de servicii – este posibil să folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele dumneavoastră personale în numele nostru. Aceasta poate acoperi inclusiv servicii precum: servicii mentenanță aplicații informatice, servicii de contabilitate, gestionarea taxelor si impozitelor locale, si a altor sume care se fac venit al bugetului local, dezvoltare web, servicii hosting, servicii profesionale de fotografie, materiale video, transmiterea de materiale informative, servicii specifice evenimentelor publice etc. Vă asigurăm că vom semna cu toți furnizorii terți de servicii acorduri de prelucrare a datelor personale și clauze de confidențialitate în vederea protecției acestora și nu le vom permite utilizarea acestora în alte scopuri.
Autorități competente – în cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizăm datele dvs. către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesară pentru detectarea unor fraude, fapte penale și, în general, atunci când prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerințe.
Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați în mod expres dezvăluirea datelor dumneavoastră.
În cazul unor situații urgente sau cazuri de forță majoră.
În cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept în instanță.
În cazul evenimentelor publice, conferințelor și altor asemenea, organizate de Primăria Luncavița, la care luați parte și numai ca urmare a consimțământului dumneavoastră exprimat în legătură:
- cu preluarea imaginii dvs. în materiale foto și/sau video și
- aducerea la cunoștința dumneavoastră a scopurilor și modalităților în care ar putea fi folosite astfel de materiale foto/video.
Vă asigurăm că nu înstrăinăm sau vindem datele dvs. personale către nicio altă entitate, persoană fizică sau juridică.

4. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE?
Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunoștință la perioadele menționate în cadrul legislației în vigoare.
Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale anual. Analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.
Ștergem datele dumneavoastră personale:
imediat, ca urmare a unei solicitări transmise de dumneavoastră, cu excepția datelor a căror prelucrare/ furnizare este impusă de o prevedere legală, caz în care durata de păstrare va fi cea prevăzută în legislația obligatorie aplicabilă;
este posibil să păstrăm datele personale în cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, vom păstra în continuare aceste date.

5. ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR PERSONALE
Dorim să păstram în siguranță datele personale ale dumneavoastră, prin implementarea de măsuri tehnice corespunzătoare și a unor măsuri organizatorice adecvate.
În conformitate cu legislația aplicabilă, am definit și folosim proceduri interne pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor personale.
Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.

Am implementat măsuri pentru prevenirea și/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate, a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea incidentelor de securitate, recuperarea datelor personale.

De asemenea, am implementat măsuri și proceduri pentru respectarea obligațiilor ce ne revin în temeiul legislației aplicabile în cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligațiile ce ne revin pentru notificarea autorității de supraveghere competente și notificarea și informarea dumneavoastră, după caz.

În cazul angajaților noștri, contractorilor, furnizorilor și colaboratorilor Primăriei Luncavița, limităm și restricționăm accesul acestora la datele personale pe care le prelucrăm, la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunând obligații stricte de confidențialitate.

De asemenea, am implementat și derulăm o politică de instruire continuă a personalului nostru în legătură cu prelucrarea datelor personale.
Anual, desfășurăm un audit al sistemului de management în vederea îmbunătățirii protecției și siguranței datelor personale pe care le prelucrăm.

6. TRANSFERUL DATELE PERSONALE ÎN AFARA UE SAU SEE
Nu transferăm datele personale ale dumneavoastră către țări în afara Spațiului Economic European sau către organizații internaționale.

7. CONTROLUL ASUPRA DATELOR PERSONALE SI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
- dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
- dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale, dacă acestea sunt incorecte;
- dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
- dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
- dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
- dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de calculatoare uzuale sau să transmiteți aceste date altui operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm tot concursul nostru pentru exercitarea acestor drepturi.


Puteți să vă exercitați aceste drepturi menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la: Primăria Luncavița, comuna Luncavița, Str. Valea Fagilor, Nr. 101, 827120, județul Tulcea sau prin Responsabilul cu Protecția Datelor, Adina Rosu (tel. 0757470740) sau prin e-mail la adresa adinarosucomunaluncavita.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) https://www.dataprotection.ro.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide.

Nu furnizați datele dvs. personale către Primăria Luncavița prin alte canale de comunicare, cu excepția celor menționate în cadrul acestei politici, indiferent de persoana sau instituția care le-ar solicita în numele nostru, inclusiv angajați sau foști angajați ai Primăriei Luncavița pe care i-ați cunoscut anterior. Datele personale transmise prin orice alte canale de comunicare cu excepția celor menționate în cadrul politicii către orice fel de terț, în orice fel de scop, nu cad în responsabilitatea Primăriei Luncavița, acesta din urmă neputând asigura securitatea acestora. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terți.

8. RESPONSABILITATEA ASUPRA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Primăria Luncavița, persoană juridică română de drept public, cu sediul în comuna Luncavița, Str. Valea Fagilor, Nr. 101, 827120, județul Tulcea, nr. unic de inregistrare 4508576, controlează prelucrarea datelor personale, fiind operatorul de date. Pentru orice fel de întrebări sau neclarități în legătură cu prezenta politică sau în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugam să ne scrieți la: adinarosucomunaluncavita.ro

Prezenta politică de prelucrare a datelor personale este în vigoare de la data de 25.05.2018. Aceasta poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actualizări intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web a Primăriei Luncavița, www.comunaluncavita.ro.

Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în niciun fel drepturilor dumneavoastră menționate în prezenta versiune. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dumneavoastră în legătură cu datele dvs. personale, ne obligăm să vă aducem în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicităm consimțământul, dacă este necesar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, toate modificările ulterioare vor fi prezentate în această pagină, iar în cazul în care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidențialitate sunt păstrate în arhiva Primăriei Luncavița pentru consultare.

Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2019 ÷ Confidentialitate ÷
Web design Curs DPO RPI Promovare online