Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Protecția datelor cu caracter personal - GDPR & Cookies


APLICAREA REGULAMENTULUI UNIUNII EUROPENE 679/2016 DE CĂTRE PRIMĂRIA LUNCAVIȚAÎn vederea informării corecte a opiniei publice conducerea Primăriei Luncavița dorește să facă o serie de precizări cu privire la publicarea datelor cu caracter personal pe site-ul Primăriei Luncavița, www.comunaluncavita.ro.

Obligația anonimizării informațiilor care se referă la datele cu caracter personal (ștergerea numelui și prenumelui persoanelor care solicită diverse acte administrative, precum situația financiară, acte de urbanism etc.) a fost generată de cadrul legal existent, respectiv Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal (abrogata și înlocuită cu legea 190/2018), precum și decizia nr. 37/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial din 25 ianuarie 2016.

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil și obligatoriu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Regulamentul prevede, în cuprinsul mai multor articole, obligațiile privind prelucrarea datelor de către autoritățile publice, iar la Articolul 6 ("legalitatea prelucrării") sunt stipulate situațiile în care prelucrarea datelor poate fi realizată. Articolul 6 se coroborează și se interpretează prin prisma celorlalte prevederi ale Regulamentului, în speță Paragraful 31 și Paragraful 40.

Pe de altă parte, anterior interării în vigoare și chiar emiterii regulamentului european, prin decizia nr. 37/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat, cu putere de lege, că "atunci când informațiile de interes public și informațiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiași document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, accesul la informațiile de interes public se realizează prin anonimizarea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal". Totodată, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că "numele și prenumele unei persoane reprezintă informații referitoare la date cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situație dată, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei".

În aceste condiții, Primăria Luncavița a elaborat o procedură internă privind prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal, procedură care detaliază modalitatea de aplicare a prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 în diverse domenii de activitate și care a fost aplicată începând cu data de 25 mai 2018. Printre altele, în urma aplicării acesteia, pe site-ul Primăriei Luncavița au fost anonimizate o serie de informații privind datele cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către Primaria Luncavița, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, având ca bază legală o prevedere legislativă, în scopul indeplinirii atributiilor legale.

Datele pot fi dezvăluite unor terti doar în baza unui temei legal justificat.

Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul European 679/2016 - GDPR, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primariei Luncavița sau către adresa adinarosucomunaluncavita.ro

Planul de conformare la prevederile GDPRAlinierea la prevederile de conformitate impuse de GDPR
În cadrul Primăriei Luncavița s-au demarat acțiunile necesare pentru asigurarea conformității cu cerințele prevăzute de Regulamentul European 679/2016 - Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR).

Ne dorim să fim pregătiți pentru a satisface toate cerințele privind securitatea datelor personale. Instituția a început procesul de conformare prin îmbunătățirea modului de lucru, printr-o comunicare mai bună între departamente, prin implementarea unor procese noi, pentru a putea asigura un nivel ridicat de protecție a informațiilor deținute.

GDPR, este denumirea populară pentru Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Analiza Inițială a Datelor Personale
Proiectul a demarat cu o evaluare inițială a proceselor interne și a modului nostru de lucru cu date personale, a aplicațiilor și a sistemelor informatice folosite în activitățile de prelucrare a acestor date, în urma căreia au reieșit diferențele față de cerințele Regulamentului GDPR.

Plecând de la aceste diferențe, am identificat un set de măsuri tehnice și organizatorice necesare ce au fost implementate pentru a asigura conformitatea cu legislația aplicabilă.

Responsabilul cu Protecția Datelor

Conform prevederilor Regulamentului European 679/2016, am calificat și desemnat o persoană dedicată să asigure poziția de DPO - Responsabil cu protecția datelor în cadrul instituției noastre.

Primăria Luncavița se angajează să acorde întreg suportul necesar pentru ca DPO să aibă autoritatea și independența necesară în relația cu angajații, partenerii și furnizorii noștri, precum și cu alte persoane vizate de aplicarea GDPR în activitățile noastre.

Pentru a asigura un nivel ridicat de exercitare a atribuțiilor specifice, am asigurat DPO si echipei manageriale efectuarea unor instruiri privind protecția datelor, pentru a facilita înțelegerea responsabilităților și elaborarea politicilor și procedurilor de lucru necesare aplicării regulamentului.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PRIMĂRIEI LUNCAVIȚA


1. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR
Confidențialitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal este unul dintre angajamentele noastre la Primăria Luncavița.

Prin urmare, ne străduim să prelucrăm datele personale în conformitate cu principiile definite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul European 679/2019 - GDPR - privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, de identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele partenerilor noștri, ale altor persoane care ne contactează și vizitează, precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, colaboratori etc. și se aplică atât datelor colectate prin intermediul paginii web www.comunaluncavita.ro, cât și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau în format fizic (hârtie).

Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:
- scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
- motivele pentru prelucrarea datelor pentru aceste scopuri;
- categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
- durata prelucrării acestor date;
- drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
- cui putem dezvălui datele personale,
- informații pe care sperăm să vi le transmitem în mod transparent și ușor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.

De asemenea, veți afla și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, întrebări la care ne vom bucura să vă răspundem. Vă rugăm să citiți și politica noastră despre cookie-uri, din care veți afla în ce fel folosește Primăria Luncavița cookie-urile și alte tehnologii similare.

2. SCOPURILE, BAZELE ȘI CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE
În contextul interacțiunii cu Primăria Luncavița, vă putem supune - în calitate de persoană fizică - activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:
- resurse umane;
- gestiune economico-financiară și administrativă;
- gestiunea datelor privind bunurile impozabile în vederea stabilirii sumelor datorate la bugetul local (taxelor și impozitelor locale);
- constatarea și sancționarea contravențiilor, amenzi contravenționale;
- munca în folosul comunității;
- colectare debite/recuperare creanțe;
- evidența populației și stare civilă;
- prevenirea și combaterea infracționalității stradale;
- protecție și asistență socială, autoritatea tutelară;
- servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție;
- registratură;
- soluționare petiții/sesizări, arhivare;
- tranzacții spații comerciale;
- gestionarea declarațiilor de avere și interese;
- emitere autorizații/licențe;
- fond funciar;
- gestiunea economico-financiară și administrativă;
- darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Iași;
- vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Iași;
- urbanism și amenajarea teritoriului;
- publicitate privind exercitarea dreptului de preemțiune în legătură cu terenurile situate în extravilan;
- registrul electoral, evidență electorală;
- arhivă;
- registratură;
- situații de urgență;
- statistică.

Dacă sunteți consumator de servicii publice de la Primăria Luncavița
Furnizarea serviciilor publice
Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a furniza serviciile publice solicitate de la noi. Colectăm aceste date fie direct de la dumneavoastră sau de la alte instituții ale Statului Român. Seturile de date personale pe care le colectăm sunt precizate în mod specific în legislație. Aceste seturi de date conțin datele de identificare și documente justificative care susțin cererea pentru serviciul public solicitat. Ne bazăm în acest caz pe obligația legală ca temei al prelucrării datelor personale.

Comunicarea cu dumneavoastră
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, numai în situația în care furnizați informații de contact (adresă de email sau număr de telefon). În acest caz, ne bazăm pe consimțământ explicit colectat ca temei al prelucrării datelor personale.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, în general, și de obligațiile noastre ca furnizor de servicii publice, în mod special
Putem prelucra unele dintre datele dvs. personale în contextul îndeplinirii sarcinilor administrative locale în baza obligațiilor legale provenite din legislația care reglementează activitatea administrației publice locale. În acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date țin de obligația legală pe care o avem.

Dacă sunteți reprezentantul sau persoana de contact, angajatul sau alt colaborator al unui partener sau potențial partener al Primăriei Luncavița
Comunicarea cu dvs.
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, în legătură cu solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de relația cu Primăria Luncavița. De asemenea, și în acest caz, ne bazăm pe obligația legală de a furniza serviciile publice conform legislației care reglementează activitatea administrației publice locale.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, în general, și ținând de obligațiile noastre ca furnizor de servicii de publice
Putem prelucra unele dintre datele dumneavoastră personale în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligațiile legale care guvernează activitatea furnizorilor de servicii publice din administrația publică locală. În acest caz, motivele pentru prelucrare țin de obligația legală pe care o avem.

Dacă sunteți solicitant pentru un loc de muncă
Folosim datele personale conținute în dosarele de angajare pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Primăriei Luncavița. Ne bazăm prelucrarea datelor personale pe consimțământul dumneavoastră exprimat odată cu transmiterea dosarului de angajare și, ulterior, pe baza încheierii și executării contractului.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, atestate profesionale, precum și alte date personale pe care le-ați putea furniza direct către noi.

Dacă sunteți vizitator al sediului nostru
Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor, a personalului nostru și a celorlalți vizitatori ai Primăriei Luncavița. În acest caz, prelucrarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Primăriei Luncavița, și anume protejarea acestor spații, activelor și a personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., datele de identificare preluate din actul de identitate, precum și alte date personale pe care ni le-ați putea furniza direct. De asemenea, în acest context, menționăm că Primăria Luncavița înregistrează prin intermediul sistemelor de supraveghere video interne (CCTV) imagini din spațiile și zonele comune ale Primăriei Luncavița.

Informații pe care le colectăm în mod automat. Cookie-uri
Prin vizitarea paginii web www.comunaluncavita.ro este posibil ca noi să colectăm automat anumite informații prin intermediul cookie-urilor. Vă rugăm să parcurgeți Politica privind Cookie-urile.

Informații pe care le colectăm de la terțe părți
Este posibil să primim date personale ale dumneavoastră și prin alte surse, chiar dacă nu ni le furnizați în mod direct, de la terțe părți, Instituții ale Statului Român, care au dreptul sau obligația legală să partajeze cu noi datele dumneavoastră.

Prelucrarea în alte scopuri
Nu prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

Informații despre copii
În general, Primăria Luncavița nu colectează date personale ale copiilor. În cazul copiilor, serviciile oferite de Primăria Luncavița pot fi utilizate numai cu consimțământul unui părinte sau tutore legal. În anumite cazuri, evenimente de premiere, evenimente organizate de Primăria Luncavița, se pot colecta și folosi informațiile copiilor, dar numai cu consimțământul părinților/tutorilor.
În caz contrar, Primăria Luncavița își rezervă dreptul de a refuza furnizarea serviciilor.

3. DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE CĂTRE TERȚI
În anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe părți:
Furnizori terți de servicii – este posibil să folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele dumneavoastră personale în numele nostru. Aceasta poate acoperi inclusiv servicii precum: servicii mentenanță aplicații informatice, servicii de contabilitate, gestionarea taxelor si impozitelor locale, si a altor sume care se fac venit al bugetului local, dezvoltare web, servicii hosting, servicii profesionale de fotografie, materiale video, transmiterea de materiale informative, servicii specifice evenimentelor publice etc. Vă asigurăm că vom semna cu toți furnizorii terți de servicii acorduri de prelucrare a datelor personale și clauze de confidențialitate în vederea protecției acestora și nu le vom permite utilizarea acestora în alte scopuri.
Autorități competente – în cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizăm datele dvs. către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesară pentru detectarea unor fraude, fapte penale și, în general, atunci când prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerințe.
Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați în mod expres dezvăluirea datelor dumneavoastră.
În cazul unor situații urgente sau cazuri de forță majoră.
În cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept în instanță.
În cazul evenimentelor publice, conferințelor și altor asemenea, organizate de Primăria Luncavița, la care luați parte și numai ca urmare a consimțământului dumneavoastră exprimat în legătură:
- cu preluarea imaginii dvs. în materiale foto și/sau video și
- aducerea la cunoștința dumneavoastră a scopurilor și modalităților în care ar putea fi folosite astfel de materiale foto/video.
Vă asigurăm că nu înstrăinăm sau vindem datele dvs. personale către nicio altă entitate, persoană fizică sau juridică.

4. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE?
Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunoștință la perioadele menționate în cadrul legislației în vigoare.
Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale anual. Analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.
Ștergem datele dumneavoastră personale:
imediat, ca urmare a unei solicitări transmise de dumneavoastră, cu excepția datelor a căror prelucrare/ furnizare este impusă de o prevedere legală, caz în care durata de păstrare va fi cea prevăzută în legislația obligatorie aplicabilă;
este posibil să păstrăm datele personale în cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, vom păstra în continuare aceste date.

5. ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR PERSONALE
Dorim să păstram în siguranță datele personale ale dumneavoastră, prin implementarea de măsuri tehnice corespunzătoare și a unor măsuri organizatorice adecvate.
În conformitate cu legislația aplicabilă, am definit și folosim proceduri interne pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor personale.
Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.

Am implementat măsuri pentru prevenirea și/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate, a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea incidentelor de securitate, recuperarea datelor personale.

De asemenea, am implementat măsuri și proceduri pentru respectarea obligațiilor ce ne revin în temeiul legislației aplicabile în cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligațiile ce ne revin pentru notificarea autorității de supraveghere competente și notificarea și informarea dumneavoastră, după caz.

În cazul angajaților noștri, contractorilor, furnizorilor și colaboratorilor Primăriei Luncavița, limităm și restricționăm accesul acestora la datele personale pe care le prelucrăm, la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunând obligații stricte de confidențialitate.

De asemenea, am implementat și derulăm o politică de instruire continuă a personalului nostru în legătură cu prelucrarea datelor personale.
Anual, desfășurăm un audit al sistemului de management în vederea îmbunătățirii protecției și siguranței datelor personale pe care le prelucrăm.

6. TRANSFERUL DATELE PERSONALE ÎN AFARA UE SAU SEE
Nu transferăm datele personale ale dumneavoastră către țări în afara Spațiului Economic European sau către organizații internaționale.

7. CONTROLUL ASUPRA DATELOR PERSONALE SI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
- dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
- dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale, dacă acestea sunt incorecte;
- dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
- dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
- dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
- dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de calculatoare uzuale sau să transmiteți aceste date altui operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm tot concursul nostru pentru exercitarea acestor drepturi.


Puteți să vă exercitați aceste drepturi menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la: Primăria Luncavița, comuna Luncavița, Str. Valea Fagilor, Nr. 101, 827120, județul Tulcea sau prin Responsabilul cu Protecția Datelor, Adina Rosu (tel. 0757470740) sau prin e-mail la adresa adinarosucomunaluncavita.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) https://www.dataprotection.ro.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide.

Nu furnizați datele dvs. personale către Primăria Luncavița prin alte canale de comunicare, cu excepția celor menționate în cadrul acestei politici, indiferent de persoana sau instituția care le-ar solicita în numele nostru, inclusiv angajați sau foști angajați ai Primăriei Luncavița pe care i-ați cunoscut anterior. Datele personale transmise prin orice alte canale de comunicare cu excepția celor menționate în cadrul politicii către orice fel de terț, în orice fel de scop, nu cad în responsabilitatea Primăriei Luncavița, acesta din urmă neputând asigura securitatea acestora. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terți.

8. RESPONSABILITATEA ASUPRA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Primăria Luncavița, persoană juridică română de drept public, cu sediul în comuna Luncavița, Str. Valea Fagilor, Nr. 101, 827120, județul Tulcea, nr. unic de inregistrare 4508576, controlează prelucrarea datelor personale, fiind operatorul de date. Pentru orice fel de întrebări sau neclarități în legătură cu prezenta politică sau în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugam să ne scrieți la: adinarosucomunaluncavita.ro

Prezenta politică de prelucrare a datelor personale este în vigoare de la data de 25.05.2018. Aceasta poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actualizări intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web a Primăriei Luncavița, www.comunaluncavita.ro.

Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în niciun fel drepturilor dumneavoastră menționate în prezenta versiune. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dumneavoastră în legătură cu datele dvs. personale, ne obligăm să vă aducem în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicităm consimțământul, dacă este necesar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, toate modificările ulterioare vor fi prezentate în această pagină, iar în cazul în care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidențialitate sunt păstrate în arhiva Primăriei Luncavița pentru consultare.Politica CookiesPrezentul document de informare este destinat utilizatorilor pentru a pune in vedere prezenta si utiliarea de cookie-urilor pe siteul https://www.comunaluncavita.ro

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de siteurile companiei

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii si subdomeniile lor: https://www.comunaluncavita.ro

Acest site foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:


  • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’)

  • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.

  • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;

  • Imbunatatesc eficienta publicitatii online.Legislatia in vigoare ne permite să stocam cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
CE ESTE “COOKIE”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe site-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.
EXISTA 2 CATEGORII MARI DE COOKIE-URI:

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt site decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (site-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor siteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.CARE ESTE DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite site-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel site (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CATRE ACEST SITE

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:


  • Cookie-uri de performanta a site-ului

  • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

  • Cookie-uri pentru geotargetting

  • Cookie-uri de inregistrare

  • Cookie-uri pentru publicitate

  • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitateAceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google, Facebook, Youtube, etc.COOKIE-URI DE PERFORMANTA

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.COOKIE-URI PENTRU PUBLICITATE

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.COOKIE-URI ALE FURNIZORILOR DE PUBLICITATE

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.ALTE COOKIE-URI ALE TERTELOR PARTI

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui site sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.EXEMPLE DE INTREBUINTARI IMPORTANTE ALE COOKIEURILOR (CARE NU NECESITA AUTENTIFICAREA UNUI UTILIZATOR PRIN INTERMEDIUL UNUI CONT)

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de calatorii-turims.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe unsite (ex prin motoare de cautare, direct, din alte site-uri etc).Site-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.SECURITATE SI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENTIALITATE

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip text simplu.

Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative

Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si site, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un site nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURA SI RESPONSABILA, BAZATA PE COOKIES

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa site-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.CUM POT OPRI COOKIE-URILE?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.Alegeti browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afişa instrucţiunile pe care trebuie să le parcurgi după deschiderea browser-ului.Microsoft Internet Explorer
- faceti click pe pictograma Setări (dreapta sus)

- faceti click pe Opţiuni Internet

- dati click pe Confidenţialitate şi apoi alege opţiunile

- dati click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferinţelor
Google Chrome
- faceti click pe pictograma cheie şi selectează Opţiuni din listă

- click pe tabul ”Setari avansate”

- faceti click pe Setări privind conținutul din secțiunea Confidențialitate

- alegeti setările pe care le doreşti

- dati click pe X pentru a închideMozilla Firefox
- selectează Instrumente din bara principala, apoi Opţiuni

- click pe tabulConfidenţialitate

- alege setările pe care le doreşti

- click pe OK pentru a închideSafari>
- alegeti Preferinţe

- faceti click pe panoul de confidentialitate

- alegeti setările pe care le doreşti

- dati click pe X pentru a închide

Setari Cookie-uri in Internet Explorer

http://support.microsoft.com/kb/196955

Cookie settings in Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-sites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Cookie settings in Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647

Cookie settings in Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

LINKURI UTILE

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx

All About Cookies

http://www.allaboutcookies.org/Aveti la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online:

http://www.youronlinechoices.com/ro/


http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspx
Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR