Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

5. Analiza SWOT a comunei Luncavița include:download/5swot.htm
Tipărește

Despre Luncaviţa

5. Analiza SWOT a comunei Luncavița


New Page 1

ANALIZA SWOT A COMUNEI LUNCAVIȚA

 

ANALIZA SWOT A COMUNEI LUNCAVIȚA PE DOMENII DE INTERES

 

1. Infrastructura locală de transport

 

Puncte tari

Puncte slabe

- E 87 (DN 22) care traversează satele Luncavița și Rachelu în stare bună;

- DJ 222A, care traversează satele Luncavița, zona Cetățuia – Valea Fagilor, în curs de reabilitare prin PROGRAMUL PRIVIND PIETRUIREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI/SAU ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL CLASATE ȘI ALIMENTAREA CU APà A SATELOR APROBAT PRIN HG nr. 577/1997 CU MODIFICÃRILE ȘI COMPLETÃRILE ULTERIOARE;

- infrastructură adecvată cu stații pietonale;

- drumurile stradale din intravilanul comunei se află în program anual de pietruire, materia primă fiind obținută prin contract de concesiune cu Cariera Luncavița;

- o lungime de 3,4 km de drumuri stradale din Luncavița și Rachelu au fost aprobate pentru asfaltare prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT);

- parteneriat public – privat pentru pietruire

- drumurile de exploatație agricolă din extravilanul comunei se află în program anual de pietruire, materia primă fiind obținută prin contractual de concesiune cu Cariera Luncavița;

- pentru o lungime de 12 km de Drumuri de exploatație agricolă a fost depus proiect în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), măsura 125.a

- autoritățile publice beneficiază de utilaje și echipamente pentru reparația continuă a străzilor, autobasculantă, buldoescavator, generator, alte instalații;

- autoritățile publice au îniințat o societate cu capital public, S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L (SC UPL SRL), care a primit prin comodat utilaje de întreținere a drumurilor, prestând servicii instituțiilor publice precum și altor persoane fizice sau juridice;

- transportul public care face legatura comunei cu satele aparținătoare și orașele Tulcea (prin Isaccea), Măcin (spre trecere bac Smârdan - Brăila) și Galați (trecere bac I.C. Brătianu), etc., este satisfăcător

- multe drumuri stradale se află în stare proastă (de pământ), unele degradându-se continuu în cazul ploilor torențiale sau după topirea bruscă a zăpezilor;

- deși a fost depus proiect pe măsura 322 din cadrul PNDR, acesta a fost declarat eligibil, dar nu a primit finanțare;

 - încă se practică în unele locuri punerea gunoaielor pe străzi, afectând infrastructura lor;

- lipsa rigolelor pentru colectarea apelor pluviale;

- lipsa unor aparate de cântărit mașinile de tonaj greu care tranzitează satele comunei;

- insuficiența fondurilor structurale pentru zona rurală în cadrul PNDR, sau a altor programe, care nu au acoperit decât 10% din nevoia generală în România;

- lipsa fondurilor financiare locale;

- inexistența unei strategii naționale pentru dezvoltarea infrastructurii rurale;

- insuficiente microbuze pentru asigurarea transportului public înspre Măcin (rută directă)

- acces greoi pentru persoane cu dizabilități.

 

 

Oportunități

Amenințări

- programe cu fonduri nerambursabile pentru reabilitarea drumurilor stradale și de exploatație agricolă: PNDI, PNDR, măsura 125

- programe județene pentru modernizarea drumurilor;

- programe locale pentru pietruirea drumurilor

- dezvoltarea turistică prin accesul către Marea  Neagră pe DJ 222A, infrastructură rutieră turistică (piste bicicliști, etc.)

 

- afectarea clădirilor de interes public și  gospodăriilor locuitorilor expuse traficului pe DE 87 (DN22) și pe DJ 222A, datorat mașinilor de tonaj greu, care încalcă frecvent regulile privind greutatea legală maximă admisă;

- distrugerea drumurilor pietruite datorită reliefului accidentat și intemperiilor.

 

2. Utilități publice

 

Puncte tari

Puncte slabe

- S.C. U.P.L.  S.R.L, a primit prin delegare de la Consiliul Local al Comunei Luncavița, Serviciul de Alimentare cu Apă și Serviciul de Canalizare și este autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC);

- serviciul de alimentare cu apă este contorizat și funcționează permanent, 24 de ore din 24, în Luncavița și Rachelu;

- serviciul de canalizare al apelor menajere Luncavița  beneficiază de o stație modernă de epurare ce are o capacitate de 300 mc/zi;

- sistemul de alimentare cu apă Luncavița se află într-un program de reabilitare prin HG nr.577/1997, urmând a se pune în funcțiune un foraj și un rezervor nou;

- sistemul de alimentare cu apă Rachelu se află într-un program de reabilitare aprobat prin PNDI;

- sistemul de canalizare Luncavița beneficiază de un proiect pentru extindere aflat în evaluare pentru obținerea finanțării la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM);

- sistemul de canalizare Rachelu va fi realizat printr-un program aprobat prin PNDI;

- energie electrică în Comuna Luncavița este satisfacătoare fiind racordate ambele sate, precum și zona Cetățuia – Valea Fagilor

- iluminatul public există în ambele localități, funcționând cu becuri economice;

- autoritățile au depus proiect la Ministerul Ecomoniei în cadrul Programului Operațional Sectorial, Creșterea Competivității Economice, Axa 4 (POS CCE) pentru construirea unui parc fotovoltaic care să producă energie electrică în interesul comunității, care a fost declarat eligibil, însă nu a primit finanțare, aflându-se pe lista de așteptare;

- conducte de gaz metan tranzitează comuna;

- comuna are potențial pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare, existând în acest sens investitori.

- lipsa canalizarii apelor menajere în 50% din localitatea Luncavița și în toată localitatea Rachelu;

- debit insuficient al apei potabile în zilele foarte călduroase în Luncavita si Rachelu

- nu există în zona Cetățuia-Valea Fagilor sisteme de apă, canalizare, iluminat etc.

- costurile mari lunare ale pierderilor de energie imputate de societatea de distribuție a energiei electrice (Enel Dobrogea) transformatoarelor aflate în proprietatea unității administrative teritoriale,

- legislația care avantajează societatea de distribuție a energiei electrice (Enel Dobrogea) și care pune în inegalitate raportul cu autoritățile locale

- societatea de distribuție a energiei electrice (Enel Dobrogea) nu a mai realizat din anii 1970 modernizări majore în comună;

- insuficiența fondurilor structurale pentru zona rurală în cadrul PNDR ,sau a altor programe, care nu au acoperit decât 10% din nevoia general în România

- lipsa fondurilor financiare locale;

- nu exista infrastructura pentru gaze naturale;

- iluminat public deficient pe unele strazi datorită instalațiilor vechi;

- inexistența unei strategii naționale pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.

 

Oportunități

Amenințări

- programe cu fonduri nerambursabile pentru reabilitare - extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare și statie de epurare comunale (AFM, PNDI, POS MEDIU);

- politici  naționale și județene pentru susținerea dezvoltării, realizării infrastructurii de apă și canalizare;

- posibilitatea racordării la rețeaua de alimentare cu gaze naturale;

- posibilitatea utilizării energiei regenerabile;

- decolmatarea barajului de la intrare în Luncavița și administrarea acestuia cu exploatare economică.

- limitarea surselor de finanțare pentru programe de infrastructură;

- contaminarea, în special, cu nitriți și nitrați a straturilor subterane de apă potabilă, datorită poluării;

- secetele prelungite care afectează resursele naturale;

- consumul exagerat de apă potabilă.

 

 

3. Mediu

 

Puncte tari

Puncte slabe

- zonă puțin poluată pe teritoriul Comunei Luncavița;

- resurse  naturale (piatră, eoliană, lemn, pește, zonă meliferă, etc);

- biodiversitate bogată, cu specii protejate aflate pe cale de dispariție (Valea Fagilor, bujorul doborgean, vipera cu corn, balaurul dobrogean, ghiocelul cu frunză creață, șoimul dunărean etc);

- pe teritoriul comunei se află o mare parte din Parcul Național Munții Măcinului, precum și din Administrația Biosferei Delta Dunării;

- 91% din teritoriul administrativ se află în situl Natura 2000 (SCI și SPA)

- exista serviciul de salubrizare al deșeurilor menajere în ambele sate precum și în zona Cetățuia - Valea Fagilor, care a fost concesionat societății SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA;

- deșeurile sunt colectate în containere și tomberoane, care apoi sunt transportate și selectate săptămânal la rampa ecologică din Județul Tulcea a SC ECOREC SA;

- autoritățile locale au derulat și implementează proiecte pentru protecția mediului: de împăduriri, spații verzi, de conștietizare, etc., fiind premiate (Locuri I) în cadrul programelor naționale ”Milioane de oameni, milioane de copaci”, ”Țara lui Andrei”, ”Marea deratizare” etc;

- în comună un grup de tineri au înființat un ONG pentru protecția mediului - ”NATURA ZÂMBEȘTE”, care desfășoară acțiuni în parteneriat cu autoritățile locale, persoane fizice sau juridice și care a obținut finanțări nerambursabile de la AFM;

- AFM și alte instituții derulează frecvent programe pentru împăduriri;

- comuna are depus în evaluare un proiect de construire a unui centru de informare turistică, în cadrul măsurii 3.1.3. din PNDR;

- elevii grupului școlar din comună împreună cu cadrele didactice participă la programe și concursuri de protecție a mediului, având ca specializare principală calificarea de  ”tehnician în agroturism”;

- tinerii și alte categorii de vârstă au fost implicați în amenajarea, păstrarea și protejarea spațiilor verzi din comună (parcul din centrul comunei, Fântânița lui Graur, etc);

- seminarii pe teme ecologice prin parteneriate ale asociațiilor de profil cu Școala Luncavița și localitățile din jur.

- îndiguirea în anii 1980-1990 a Luncii Dunării a dus la dispariția celui de-al doilea lac (ghiol) ca mărime din România, CRAPINA, provocând un dezastru ecologic și care a dus în timp la depopularea continuă a zonei;

- containere insuficiente pentru colectarea deșeurilor;

- mentalitatea învechită a unor cetățeni care încă nu folosesc ca îngrășământ deșeurile rezultate din cultivarea plantelor sau creșterea animalelor;

- nerespectarea legii de către unii cetățeni, care aruncă la întâmplare deșeurile;

- lipsa fondurilor financiare suficiente pentru susținerea activității de salubrizare și protecția mediului;

- există zone degradate care necesită împăduriri și indiguiri, însă acestea aparțin cetățenilor care întâmpină dificultăți în realizarea proiectelor;

- Administrația Național Apele Române nu desfășoară proiecte de investiții pentru decolmatarea și întreținerea cursurilor de apă pe care le au în administrare;

- lipsa unui dig de apărare a localităților în situația avarierii digului de pe linia Dunării, care să protejeze atât locuințele cât și forajele de apă, sau stația de epurare a apelor menajere;

- secetele prelungite precum și încălzirea globală pot afecta zonele protejate;

- lipsa măsurilor compensatorii pentru zonele aflate în situl Natura 2000

- lipsa fondurilor financiare locale;

- administrația precară cu privire la fondul forestier (furt);

- educația civică.

Oportunități

Amenințări

- existența programelor pentru conservarea mediului și biodiversității;

- acces sporit la programele de finanțare  a protecției mediului prin intermediul fondurilor  structurale de coeziune;

- politici  naționale și județene pentru protecția mediului;

- includere în rețeaua europeană Natura 2000;

- plan de acțiune  pentru conservarea biodiversității si dezvoltare durabilă - PACBDD Munții Măcinului

- protejarea mediului înconjurător prin folosirea resurselor regenerabile;

- încurajarea dezvoltării turismului și agroturismului prin exploatarea ecologică a mediului înconjurător (Balta Rachelu, Valea Fagilor, etc);

- renaturarea controlată a unor zone umede din vechiul lac Crapina;

- crearea și dezvoltarea unei culture de voluntariat pentru protecția mediului.

- impactul diferitelor boli asupra faunei;

- destabilizarea microclimatelor, ca o consecință a schimbărilor climatice (încălzirea globală)

- riscul inundațiilor;

- folosirea pe viitor, excesiv, a substanțelor chimice în exploatațiile agricole;

- mentalitatea de indiferență a populației față de protecția mediului (turiști care vin în weekend la picnic și poluează);

- dificultăți în susținerea costurilor de investiție a proiectelor majore în domeniul infrastructurii de mediu;

- lipsa implicării factorilor de decizie în prevenirea problemelor de mediu;

- riscul creșterii taxei de salubrizare (taxa de habitat) datorat costurilor de  transport la rampa a deșeurilor și recuperării costurilor de investiții în infrastructură;

- lipsa funcționării unui sistem integrat județean de salubrizare și selectare a deșeurilor menajere;

- lipsa unei infrastructuri naționale (pod peste Dunăre) care să asigure accesul turiștilor în zonă.

 

4. Sănătate și asistență socială

 

Puncte tari

Puncte slabe

- centru de permanență medicală cu șapte medici în localitatea Luncavița, care deservește localitățile și zonele din comună, precum și din alte teritorii administrative;

- includerea în programul de investiții al Comunei Luncavița a proiectului ”Reabilitare și modernizare a dispensarului uman din localitatea Luncavița”;

- farmacie în Luncavita;

- farmacie veterinară în Luncavița;

- servicii sociale autorizate la nivelul UAT Comuna Luncavița, acordarea de ajutoare sociale, asigurare asistenți sociali sau indemnizații pentru persoane cu handicap, monitorizarea persoanelor sărace și aflate în dificultate cu mulți copii, etc.

- servicii medicale cu asistenți medicali comunitari la nivelul UAT Comuna Luncavița;

- existența organizației neguvernamentale Viața Zâmbește cu scop social-umanitar înființată în anul 2008, în care Consiliul Local al Comunei Luncavița este membru fondator, implicându-se în ample proiecte;

- parteneriatele și proiectele desfășurate cu fundațiile britanice Baby-AID și Mustard Seed Relief Mision, prin care anual  se acordă tuturor copiilor și elevilor din ambele localități ale comunei premii, rechizite, cadouri pom de iarnă, precum și alte ajutoare persoanelor defavorizate social;

- parteneriatele cu AJOFM Tulcea, precum și cu alte instituții și organizații prin care sunt organizate periodic cursuri gratuite de reconversie profesionale, de calificare și recalificare, etc.

- participarea cu succes  la numeroase programe sociale precum ”Femeia, antreprenor rural”, programe de protecție medicală, de conștientizare, de calificare a asistenților personali, etc.;

- organizarea periodică de ședințe publice pentru informarea cetățenilor din comună cu privire la programele sociale și de sănătate;

- desfășurarea de ample programe de investiții care au implicat intens forța de muncă locală (Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, Reabilitarea Căminului Cultural, Construire Piață Agroalimentară, etc.);

- obținerea finanțării construirii unei creșe cu 40 de locuri pentru copii, prin PNDI;

- Comuna Luncavița este prima zonă rurală a României unde taxele și impozitele locale se pot plăti on-line, ușurând astfel eforturile contribuabililor aflați la muncă în străinătate sau care locuiesc la distanțe mari față de Luncavița.

- clădirile în care se desfășoară activitatea de asistență medicală necesită renovari;

- nu exista farmacie și dispensar în satul Rachelu, unde majoritatea populației este îmbătrânită și nicio altă modalitate pentru a ușura accesul acestora la serviciile medicale;

- mulți cetățeni nu muncesc, preferând mai mult să beneficieze de avantajele Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

- mulți cetățeni sunt plecați în străinătate;

- salariul minim pe economie nu poate asigura un trai decent cetățeanului;

- lipsa fondurilor financiare locale pentru asigurarea asistenței medicale și asistenței sociale la un nivel decent (dotari, amenajări dispensare, îngrijire  bătrâni la domiciliu);

- lipsa spațiilor județene pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități, ale bătrânilor sau ale copiilor și persoanelor defavorizate;

- sistemul asigurărilor sociale românesc nu este în sprijinul asiguratului, care este nevoit să apeleze la multe costuri suplimentare;

- banii obținuți de medicina de familie de la Casa de Asigurări nu sunt considerați publici și în acest fel nu se asigură un control al cetățeanului asupra investițiilor în calitatea serviciilor medicale;

- protecția legislativă precară pentru copii, batrâni și categorii dezavantajate.

Oportunități

Amenințări

- posibilitatea dezvoltării unor noi proiecte de sprijin ale persoanelor defavorizate;

- punerea la dispoziția formatorilor a unei infrastructuri adecvate pentru susținerea cursurilor;

- accesarea de programe pentru infrastructura socială din fondurile structurale;

- cultivarea mentalității cetățenilor cu privire la asistența socială;

- parteneriate educaționale de sănătate școală-doctori de familie;

- crearea unui grup de voluntari pentru sprijinirea actelor medicale de urgență

- dotarea unităților publice din localitate cu echipament modern de prim ajutor;

- campanii/programe sociale pentru cei defavorizați și integrarea lor în societate.

 

- subfinanțarea sistemului de sănătate și asistenței sociale;

- menținerea sistemului deficitar al asigurărilor;

- creșterea numărului de familii sărace care necesită asistență socială;

- efectele poluării aerului, apei, solului asupra stării de sănătate;

- incidența bolilor transmisibile și a bolilor cronice;

- riscul apariției epidemiilor datorat lipsei educației sanitare;

- menținerea sau agravarea gradului de sărăcie pentru anumite categorii de populație;

- migrarea în alte țări a cetățenilor comunei pentru locuri de muncă bine plătite, care ar duce la depopularea teritoriului administrativ și implicit, pe termen lung, la dispariția așezărilor;

- posibilitatea ca satul Rachelu să dispară datorită procesului accelerat de îmbătrânire și de rata foarte mică, a natalității.

 

5. Cultură și educație

 

Puncte tari

Puncte slabe

- comuna beneficiază de școli reabilitate și de spații dotate corespunzător;

- este asigurat personal calificat în învățământ, căruia i se decontează cheltuielile cu deplasarea la și de la locul de muncă;

- participarea elevilor la diferite concursuri și olimpiade cu rezultate bune și foarte bune;

- Școala de Arte și Meserii s-a transformat în liceu, cu numele Grup Școlar SIMION LEONESCU și cu profil de agroturism;

- este asigurat transportul elevilor din Rachelu la Luncavița cu microbuze moderne;

- căminul cultural a fost reabilitat, transformat în Centrul de Cultură Rurală și cuprinde sală de spectacole, vestiare, sală de ședințe, Centru Public de Informare (PAPI), sedii de organizații neguvernamentale, bibliotecă, expoziții de fotografii, etc;

- existența a două biblioteci în comună cu conexiune de mare viteză la internet;

- școala, primăria, biblioteca și PAPI au fost interconectate la internet, accesul cetățenilor către IT, Internet și Informație fiind total;

- au fost implementate numeroase programe educative și culturale, crescând la maximum numărul abonaților la internet;

- s-a pus un acces deosebit pe conservarea, promovarea și perpetuarea tradițiilor, comuna excelând în activități de profil (Sărbătoarea Teilor, Sărbătoarea Moșoaielor, Boboteaza, Cupa Recoltei, Ziua Eroilor, etc);

- ansamblul de tradiții MOȘOAIELE, precum și ansamblul folcloric GHIOCEL DE LA LUNCAVIȚA, au obținut premii naționale și internaționale, au vizitat cele mai importante instituții ale statului, țări străine sau televiziuni;

- s-au realizat numeroase filme, documentare, broșuri sau campanii de publicitate pentru promovarea comunei, atragerea unui număr cât mai mare de elevi din alte localități, etc.;

- autoritățile locale au în derulare numeroase programe culturale și educative: modernizări și dotări ale Casei de Cultură, reparații și modernizări de școli, construire de pensiuni școlare, construire Centru de Informare, construire săli de sport, etc;

- s-a pus accent pe promovarea meșteșugurilor și activităților tradiționale locale: împletituri din papură, țesături, gastronomie, apicultură, legumicultură, pescuit, etc.;

- școala beneficiază de programe în derulare, obținând importante finanțări pentru creșterea nivelului educațional din comună, promovează cercuri literare, de teatru, de pictură pe sticlă, de promovare a meșteșugurilor, de gastronomie, etc.;

- școala colaborează cu Corpul Păcii având în activitatea educațională un voluntar din SUA care organizează activități cu elevii în timpul și în afara orelor de curs, în limba engleză;

- s-a înființat organizația neguvernamentală cu profil cultural-educațional-sportiv, PARTIZANUL LUNCAVIȚA, unde Consiliul Local al Comunei este membru fondator și cu spijinul căruia derulează numeroase și importante proiecte;

- s-au realizat parteneriate cu instituții de cultură și educație (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul de Științele Naturii Galați, Observatorul Astronomic CĂLIN POPOVICI Galați, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Satului, etc.);

- pe teritoriul comunei funcționează Șantierul Arheologic Cetățuia, Observatorul Astronomic Luncavița, Muzeul de istorie din cadrul școlii, etc.;

 - Bisericile din cele două localități, Sf Dimitrie Luncavița și Sf. Arhangheli Mihail și Gavril Rachelu, au fost parțial reabilitate, aflându-se și acum în programe de finanțare.

- lipsa fondurilor în timpul crizei economice a diminuat finanțarea culturii și educației;

- natalitatea mică duce la scăderea numărul de elevi;

- încă mai trebuie insistat pe schimbarea mentalității tinerilor cu privire la păstrarea tradițiilor în raport cu modernismul accentuat;

- dotări insuficiente ale Casei de Cultură, școlilor, ansamblurilor de folclor și tradiții, Observatorului și ale altor obiective cultural educaționale;

-  lipsa unei săli de sport școlare;

- lipsa unui autoturism al școlii pentru deservirea administrației acesteia;

- lipsa unui muzeu acreditat în comună;

-   implicarea voluntarilor redusă;

- furnizorii de internet au ajuns la capacitate maximă și nu mai pot avea alți abonați pentru internetul de mare viteză;

- autoritățile nu beneficiază de un autocar cu peste 40 de locuri pentru transportul elevilor;

- lipsa unei colaborări constructive între părinte și cadru didactic în spijinul educației copilului;

- blocarea posturilor în administrația locală face să nu fie personal suficient pentru promovarea culturii și educației;

 

 

Oportunități

Amenințări

- donații și sponsorizări pentru activități culturale, sportive;

- existența programelor pentru învățământ și cultură;

- dezvoltarea unui turism bazat pe bogăția moștenirii culturale;

- dezvoltarea de parteneriate public-private pe obiective culturale;

- acreditarea unui festival de nivel național;

- creșterea numărului de vizitatori (turiști) prin activitățile cultural-educative;

- realizarea unui Calendar al evenimentelor cultural și educative din comună.

 

- subfinanțarea fondului  de salarii și legislația nemotivantă pentru cadrele didactice determină orientarea spre alte domenii, emigrarea în străinătate, scăderea calității învățământului;

- mediul social determină atitudinea negativă a noilor generații față de educație, cultură, tradiție, pentru citit și studiu;

- scăderea natalității duce la pierderea în timp a identității locale.

 

 

6. Turism și agroturism

 

Puncte tari

Puncte slabe

- cadru natural excepțional, comuna aflându-se între Parcul Național Munții Măcinului și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării;

- teritoriile sunt incluse în situri SCI și SPA Natura 2000: SCI -  DELTA DUNĂRII: 1%, MUNȚII MĂCINULUI: 16%, PODIȘUL NORD DOBROGEAN: 14%; SPA - DELTA DUNĂRII ȘI COMPLEXUL LAGUNAR RAZIM SINOIE: 38%, MĂCIN-NICULIȚEL: 53%;

- rezervații de importanță națională și internațională, specii de plante și animale protejate, incluse în lista roșie (Valea Fagilor, Bujorul Doborgean, Lunca Dunării, Balaurul Dobrogean, Vipera cu corn, Șoimul Dunărean, Clopoțelul, Ghiocelul cu frunza creață, etc.);

- tradiții deosebite, de importanță locală, națională și internațională (Sărbătoarea Teilor, Sărbătoarea Moșoaielor, Boboteaza, Caloianul, etc.);

- ansambluri folclorice și de tradiții de renume național și internațional (GHIOCEL DE LA LUNCAVIȚA, MOȘOAIELE);

- alte manifestări și obiective culturale, sportive, educaționale, intrate în activitățile tradiționale ale comunei: Ziua Recoltei Old-Boys, Ziua Națională, Ziua Eroilor Neamului, Observatorul Astronomic Luncavița, Șantierul Arheologic Cetățuia, Centrul de Informare Cetățuia din Parcul Național Munții Măcinului, Ziua Școlii etc.;

- turismul religios în zonă, comuna aflându-se în apropierea mănăstirilor Cocoș, Saon, Celic-Dere, etc.;

- promovarea meșteșugurilor locale (gastronomie, împletituri, apicultură, pescuit, legumicultură, etc.);

- promovarea cercurilor literar-artistice (pictură și pictură pe sticlă, teatru, dans, etc.);

- foarte multe obiective istorice (Cetățuia Milanu, așezări de epoci neolitice, bronz, fier, daco-romane, medieval, etc., Muzeul local de Istorie)

- trasee turstice în PNMM, realizarea de broșuri, filme, mape, etc. pentru promovare

- cel mai vizitat site al unei comune din România  www.comunaluncavita.ro (www.luncavita.ro)

- ședințe publice, programe de reconversie, de antreprenoriat, etc., cu cetățenii comunei unde sunt informați cu privire la practicarea turismului și agroturismului;

- dezvoltarea infrastructurii, apă, drum, canalizare, internet, telefonie, etc.;

- dezvoltarea în ultimii ani a zonei Valea Fagilor;

- construirea sau reparația unor moteluri și pensiuni;

- promovarea proiectelor de renaturare, de agrement,  atât ale instituțiilor publice cât și ale altor persoane fizice sau juridice, obținerea de fonduri nerambursabile din programe POP, PNDR, etc.

- obținerea finanțării de 4,5 milioane euro pentru proiectul în parteneriat public-privat: FERMĂ PENTRU CREŞTEREA CIPRINIDELOR ŞI ALTE SPECII DE PEŞTI AUTOHTONI, INCLUSIV STURIONI DE DUNĂRE CARE POT FI CRESCUŢI ÎN HELEŞTEE;

- punerea la dispoziția investitorilor a terenurilor pentru dezvoltarea tursimului;

- depunerea, în cadrul măsurii 313 din PNDR a proiectului „Construire centru de Informare turistică în Comuna Luncavița”;

- practicarea pescuitului sportiv în balta Rachelu-Revărsarea  (600 ha), pe fluviul Dunărea (aprox 15 km lungime in teritoriul administrative), în lacul Valea Fagilor (2 ha);

- înființarea asociațiilor neguvernamentale de mediu Natura Zambește sau cultural-sportivă Partizanul Luncavița, care derulează proiecte pentru sprijinirea turismului;

- transformarea Școlii de Arte și Meserii Luncavița în liceu, cu numele Grup Școlar SIMION LEONESCU Luncavița, cu profil: TEHNICIAN ÎN AGROTURISM.

 

- insuficiența fondurilor financiare a locuitorilor pentru realizarea infrastructurii turistice;

- mentalitatea învechită care face grea trecerea de reconversie către activitățile turistice;

- nefuncționarea la ora actuală a unor pensiuni, ele aflându-se în construcție/reparație;

- zona Valea Fagilor nu este electrificată corespunzător;

- lipsesc sistemele de alimentare cu apă și canalizare din zonele protejate;

- lipsa implicării mediului privat în dezvoltarea turismului;

- lipsa traseelor turistice acreditate pentru cicloturism, acvaturism, ecoturism;

- mediatizarea la nivel județean pentru atragerea investitorilor.

Oportunități

Amenințări

- existența fondurilor naționale sau structurale pentru încurajarea activităților turistice;

- strategii ale Județului Tulcea  și plan de actiuni a APNMM pentru dezvoltarea turismului în Munții Măcinului;

- promovarea comunei și atragerea investitorilor străini;

- realizarea de parteneriate public-private în scopul promovării turismului durabil;

- posibilitatea dezvoltării de miniporturi turistice;

- posibilitatea acționării în parteneriat cu alte unități administrative;

- apariția locurilor de muncă;

- acreditare națională ca destinație turistică;

- atragerea investitorilor;

- dezvoltare adecvat-turistică a zonei Valea Fagilor.

- poluarea mediului, încălzirea climei, pot afecta activitatea turistică;

- apariția unor epidemii sau epizootii;

- subestimarea importanței pregătirii de specialitate în turism;

- degradarea/distrugerea patrimoniului natural;

- insuficienta  folosire a oportunităților de dezvoltare a turismului rural;

- insuficiența fondurilor locale, mai ales în contextual crizei mondiale.

 

 

7. Agricultura

 

Puncte tari

Puncte slabe

- arendarea și lucrarea comasată în marea majoritate a terenurilor de către societăți agricole, în special cereale;

- obținerea de fonduri de dezvoltare agricolă de către societățile de profil, construirea de silozuri, dotară utilaje, etc. (ÎNFIINŢARE CAPACITATE DEPOZITARE CEREALE ŞI MORĂRIT  COMUNA LUNCAVIŢA, JUDEŢUL TULCEA)

- existența luncii Dunării îndiguite și lucrarea acesteia în agricultură, plata taxelor și impozitelor către autoritățile locale de către societățile concesionare;

- practicarea apiculturii și obținerea de către apicultori a multor finanțări nerambursabile;

- practicarea legumiculturii, a pisciculturii, viticulturii, pomiculturii și a creșterii animalelor;

- existența unui centru de colectare a laptelui;

- implicarea tuturor fermierilor în depunerea de proiecte și în agricultura ecologică prin colaborare cu PNMM;

- scăderea continuă a agriculturii de subzistență.

 

- insuficiența fondurilor financiare  pentru practicarea unei agriculturi intensive la fermierii cu suprafețe mici;

- lipsa și distrugerea infrastructurii de irigații;

- lipsa centrelor de colectare a legumelor și fructelor;

- lipsa asociațiilor crescătorilor de animale, care să le promoveze produsul;

- prețurile mici ale producelor agricole și animaliere datorate inexistenței asociațiilor în dezavantajul producătorilor și în avantajul comercianților;

- practicarea încă a agriculturii de subzistență de către o parte a cetățenilor, în special a persoanelor în vârstă.

 

Oportunități

Amenințări

- existența programelor pentru agricultură-PNDR

-proiect co-finanțat prin Fondul European pentru Pescuit din POP ,,Sprijin pentru înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală  integrată a zonelor pescăarești’’ în care este inclusă Luncavița;

- diversificarea producției agricole, culturi pentru biocombustibili (rapița, soia);

- integrarea dezvoltării agriculturii în PACUE;

- cultivarea plantelor medicinale;

- practicarea și valorificarea agriculturii ecologice .

 

- concurenta produselor ecologice;

- capacitate slabă de absorbție a fondurilor UE;

- schimbările climatice;

- calamitățile naturale;

- dificultăți în accesarea creditului agricol;

- orientarea forței de muncă spre celelalte sectoare mai rentabile;

- pierderea raselor de animale și soiurilor  tradiționale datorată eficienței scăzute.

 

 

8. Alte activități economice

 

Puncte tari

Puncte slabe

- cariere de piatră pe raza comunei;

- silvicultura dezvoltată, peste 5000 de ha de pădure;

- cea mai mare zonă meliferă din România;

- dezvoltarea energiei eoliene și solare;

- industrie alimentară dezvoltată;

- atragerea fondurilor nerambursabile, creșterea cererii locurilor de muncă;

- practicarea tinichigeriei, fierăriei, etc.;

- existența centrului PAPI (punct de acces public la informație) cu rol în sprijinirea sectorului privat pentru acces divers la informații și tehnologizarea acestora);

- depunerea de proiecte start-up (spălătorii auto, vulcanizare, etc.);

- existența unor firme de consultanță cu privire la accesarea de fonduri europene nerambursabile.

 

- insuficiența fondurilor financiare  pentru dezvoltare economică;

- lipsa spiritului întreprinzator al populației;

- majoritatea activiăților desfășurate sunt cu caracter comercial;

- lipsa unei coordonări în atragerea investitorilor;

- proceduri stufoase de acreditare economică pentru forme simple juridice care ar fi benefice pentru oamenii din mediul rural;

- monopolul agricol pus de marii latifundiari zonali și lipsa asocierii oamenilor de rând pentru o productivitate economică ridicată.

 

Oportunități

Amenințări

- existența programelor pentru dezvoltare locală;

- interesul investitorilor pentru resursele disponibile ale comunei (piară, eolian, agricol, melifer, etc.);

- programe guvernamentale și europene de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici;

- stimularea tinerilor pentru a investi în zona rurală;

- posibilitatea asocierii pentru creștere și competitivitate economică în special în mediul agricol.

 

 

- capacitate slabă de absorbție a fondurilor UE;

- dificultăți în accesarea creditelor;

- criza economică;

- schimbările legislative;

- fiscalitatea excesivă;

- cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la start-up.

 

 

9. Administrația publică și implicarea civică

 

Puncte tari

Puncte slabe

- există un centru de informare al cetățenilor  unde se desfasoară activități de informare- PAPI, cu o foarte bogată activitate;

- biblioteca dispune de Biblionet, un alt centru de informare;

- școala, biblioteca, PAPI, primăria sunt interconectate la internet;

- strategii de dezvoltare locală în curs de elaborare;

- personal cu experiență, tânăr, calificat;

- înființarea societății cu capital public SC UPL SRL ;

- constituirea CDSE - participarea civică și dezvoltarea abilităților de elaborare și implementare a strategiilor de dezvoltare durabilă;

- desfășurarea și implementarea multor proiecte pentru dezvoltarea capacității administrative;

- calificarea și perfecționarea continuă a angajaților;

- există serviciu voluntar pentru situații de urgență; serviciul de pază, etc.;

- este prima comuna din România înrolată în Sistemul Național Electronic de Plată online a impozitelor și taxelor locale;

- transparență în luarea deciziilor;

- membră a ADDJ, ACoR, Asociația Viața Zâmbeste, Asociația Partizanul Luncavița, Asociația Natura Zâmbește, Asociația de Cruce Roșie, etc;

- pagină de web foarte accesată (www.comunaluncavita.ro, www.luncavita.ro);

- participarea cetățenilor la adunările publice;

- există asociații neguvernamentale, în domeniul asistenței sociale, protecției mediului,cultură și sport care în parteneriat cu administrația locală și școala accesează fonduri și derulează diverse programe de interes public.

- insuficiența fondurilor financiare  pentru a susține cofinanțarea proiectelor de dezvoltare;

- personal insuficient pentru unele activități;

- diminuarea salariilor în administrația publică locală;

- lipsa de competiție și cooperare a unor angajați;

- sediul administrației publice învechit.

 

Oportunități

Amenințări

- existența programelor pentru dezvoltarea capacității administrative, perfecționarea resurselor umane din administrația locală;

- digitizarea serviciilor oferite de administrația publică.

 

- schimbările legislative;

- lipsa motivării personalului din administrație datorat legii salarizării.

 

 

 

10. Capitalul social

 

Puncte tari

Puncte slabe

 - forța de muncă disponibilă relativ ieftină;

- participarea la cursuri de formare profesională organizate de AJOFM;

- parteneriate cu AJOFM, ACOR, CRUCEA ROȘIE, ONG VIAȚA ZÂMBEȘTE;

- accesul la învățământul liceal, universitar  (apropierea de orașele Galați, Măcin și Tulcea);

- existența în ambele localități a terenurilor intravilan la prețuri foarte mici de vânzare.

 

- migrarea forței de muncă către mediul urban sau emigrarea în străinatate;

- lipsa personalului calificat pentru activități de turism, agroturism și agricultură;

- scăderea continuă a natalității, mai ales în satul Rachelu.

 

Oportunități

Amenințări

- programe de calificare, recalificare, derulate prin AJOFM;

- programe pentru calificare, formare profesională, în sector agroalimentar și forestier, etc.

 

 

- rata crescută a șomajului;

- liberalizarea circulației forței de muncă în spațiul European;

- reducerea ponderii populației active în totalul populației.

 

 

 Publicat la 05 Noiembrie 2012 | 5960 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR