Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Memoriu Tarife Drumuri Nr.605/04.02.2010 GUVERNUL ROMÂNIEI EXCELENȚEI VOASTRE, STIMATE DOMNULE PRIM-MINISTRU, EMIL BOC Cu permisiunea dumneavoastră vă informăm asupra unui aspect deosebit de grav care afectează promovarea de investiții de interes local în România, cu repercusiuni deosebit de costisitoare pentru cetățean. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., invocând drept temei legal Codul civil, Codul comercial și Ordonanța Guvernului p
Tipărește

Dispozitiile primarului

Memoriu Tarife Drumuri


Memoriu Tarife Drumuri
Nr.605/04.02.2010
GUVERNUL ROMÂNIEI
EXCELENȚEI VOASTRE, STIMATE DOMNULE PRIM-MINISTRU,
EMIL BOC


Cu permisiunea dumneavoastră vă informăm asupra unui aspect deosebit de grav care afectează promovarea de investiții de interes local în România, cu repercusiuni deosebit de costisitoare pentru cetățean.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., invocând drept temei legal Codul civil, Codul comercial și Ordonanța Guvernului privind regimul drumurilor nr.43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a stabilit tarife de utilizare a zonelor aferente drumurilor naționale, tarife pe care le percepe inclusiv unităților administrativ-teritoriale pentru investițiile publice locale, cum ar fi utilitățile: alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu gaze etc..

Astfel, Compania, prin Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri, se sprijină pe dispozițiile art. 47 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care are următorul text: „Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcții, instalații sau panouri publicitare acceptate de administrația drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziția administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor publice. Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecție unde aceștia nu sunt deținători. Perceperea și folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecție proprietate privată se realizează de către deținătorul terenului respective.”.

Acest text, practic, dă posibilitatea consiliului de administrație al acestei companii să hotărască tarife lunare pentru terenul aflat chiar și în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Mai mult, Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri, condiționează obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor de amplasare pentru lucrările de utilitate publică de încheierea unui contract prin care beneficiarul, în speță comuna, orașul sau municipiul, după caz, este de acord să plătească lunar aceste sume de bani.

Stimate domnule prim-ministru,

Este inadmisibil ca o unitate administrativ-teritorială să plătească acest „tribut” lunar pentru terenul aflat în proprietatea sa publică, teren pe care această Companie îl are doar în administrare, teren pentru care doar unitatea administrativ-teritorială ar trebui să perceapă taxe!

Este inadmisibil ca proiectele pentru a căror finanțare se muncește foarte mult, să fie stopate de aceste tarife-tribut care nu sunt nici măcar impozite sau taxe, nu se negociază, ci sunt stabilite de un consiliu de administrație, în dispreț vădit față de interesele dezvoltării economico-sociale locale!

Este inadmisibil ca banii obținuți pentru realizarea unui proiect, să se cheltuiască, în câțiva ani, pe „birul” lunar impus și perceput de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri – S.A.!

Este inadmisibil ca cetățeanul care beneficiază de utilitatea publică respectivă să suporte, prin costul de accesare a serviciului respectiv, și tarifele-tribut în cauză!

Pentru a fi mai clar dau exemplul comunei Luncavița, județul Tulcea, al cărui primar sunt și, în care a fost realizat proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă”. Conform investiției, se realizau un număr de nouă subtraversări ale Drumului european E 87 (DN22), iar pe o lungime de 4,8 km conducta de apă era de-a lungul aceluiași drum, în domeniul public al comunei. Pentru a obține autorizația de amplasare Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța m-a condiționat să semnez un „contract de utilizare a zonei drumului” prin care comuna Luncavița este obligată la plata următoarelor tarife lunare:
- „0,54 euro/ml/lună pentru subtraversarea drumului național cu conducte de apă” și
- „0,40 euro/ml/lună pentru amplasarea subterană a conductei de apă în lungul drumului național pe zona de siguranță”.


în urma aplicării acestor tarife Compania urma să încaseze de la Comuna Luncavița suma de 23.506 Euro pe an, o sumă impresionantă și imposibil de suportat de către comună, în condițiile în care valoarea totală a investiției era de 110.000 Euro!

Pentru că această sumă se răsfrângea în primul rând asupra cetățeanului, făcând să crească costul per metru cub al apei potabile, am fost nevoit, în cele din urmă, să solicit modificarea proiectului în sensul îndepărtării conductelor de drumul european!

Stimate domnule prim-ministru,

Noi, primarii care reprezentăm comunele din cadrul Asociației Comunelor din România, susținem că aceste tarife stabilite și percepute de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., sunt injuste, iraționale și inoportune, cel puțin din următoarele considerente:
- tarifele se negociază între părți, numai impozitele și taxele percepute de stat și de colectivitățile locale se stabilesc prin acte normative și sunt obligatorii. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. stabilește aceste tarife unilateral, chiar dacă are statut de operator economic, iar hotărârile organului de conducere, respectiv cele ale Consiliului de administrație al acestei companii nu pot avea similitudinile unui act de autoritate pentru plata acestor tarife;
- conform art.6 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată: „este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținută de unul sau mai mulți agenți economici”, în această situație fiind și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., care stabilește tarife „anticoncurențiale”;
- aceste tarife de utilizare a drumurilor publice, pot fi stabilite și de autoritățile administrației publice județene și locale pentru drumurile aflate în administrarea acestora, dar pentru utilitățile publice considerăm că acestea influențează tariful acestor servicii.


Stimate domnule prim-ministru,

Sunt foarte multe comune care sau lovit și se lovesc de această problemă. Noi, în calitatea de primari, urmărim realizarea unei infrastructuri adecvate cerințelor europene, standardelor moderne și nu putem face din utilitățile publice de interes local servicii de lux, inaccesibile cetățeanului! Cu stupoare ne gândim ce vom face cu investițiile de canalizare, de gaz sau de alte utilități care nu se vor mai putea abate de la drumul național sau european?

Stimate domnule prim-ministru,
în numele Asociației Comunelor din România, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru a modifica în regim de urgență conținutul art. 47 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că: „se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului pentru investițiile publice de interes local, zonal, județean sau regional, după caz.

Anticipând o cât mai urgentă rezolvare a unei probleme majore pentru comunele din România, în prezent, această disprețuitoare și împovărătoare reglementare, neținând seama de interesele cetățeanului și de cele ale autorităților administrației publice locale, vă mulțumim, stimate domnule prim-ministru, și vă asigurăm de expresia înaltei noastre considerații!
Ștefan ILIE,


PRIMARUL COMUNEI LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA


www.comunaluncavita.ro Loc. Luncavița, Comuna Luncavița, Jud. Tulcea, Str. Valea Fagilor nr. 1, Cod Poștal: 827120, Tel/Fax: 0240541201, Mobil: 0743026807, E-mail: primar@comunaluncavita.ro, primarialuncavita@yahoo.com
Raspunsul Primului Ministru Emil Boc cu privire la memoriul Primarului Ștefan ILIEDeclarații susținute de primul-ministru Emil Boc în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din RomâniaDomnule președinte, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor primari,
Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitația adresată de a participa la întâlnirea pe care dvs. o organizați astăzi în București.
în primul rând vreau să știți că aveți din partea mea aprecieri de suflet pentru munca pe care o face un primar. Pentru că știu că este o muncă ce presupune 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Sunteți oameni care n-aveți weekend, n-aveți 8 ore de muncă, aveți un program non-stop, un program de foc continuu. Știu pentru că asta este viața unui primar.
N-o spun ca să vă flatez – așa se spune într-un discurs, că trebuie să folosești captatio benevolentiae - o spun cu sinceritate pentru că am fost într-o funcție executivă, cea de primar, sunt într-o funcție executivă, temporar, și suntem împreună, cu colegii mei, miniștri, în același regim pe care și dvs. îl aveți.
în al treilea rînd, știți la fel de bine că România trece în acești ani, 2009-2010, poate prin cea mai dificilă perioadă, din punct de vedere economic, după cel de-al doilea război mondial .
După toate datele oferite de statistici și alte analize făcute la nivel național și la nivel internațional, trecem printr-o asemenea perioadă dificilă. Asta înseamnă că avem, în primul rând, de luat măsuri, poate unele nu foarte plăcute, dar cu siguranță foarte necesare nouă și comunităților pe care le reprezentăm, ca după această perioadă să putem merge pe drumul bun și să ne consolidăm ca țară, ca și comunități naționale și locale. Pentru că această criză economică mondială ne-a arătat fiecăruia în parte, fiecărui stat, punctele slabe și punctele tari pe care le avem. Nouă ne-a arătat această criză că avem unele puncte slabe legate de modul de dezvoltare economică, de faptul că la prima boală economică majoră există riscuri majore cu privire la funcționarea țării. De aceea, această criză este nu numai o ocazie ca să reparăm ce nu funcționează bine, ci este o obligație pentru noi să corectăm derapajele pe care le-au produs ultimii 20 de ani astfel încât țara, pe termen mediu și lung, să reziste și s-o poată duce mai bine.
Bună parte din această povară cade, din nefericire, și pe umerii administrației locale din perspectiva faptului că sunteți cel mai aproape de cetățeni, de problemele cu care se confruntă, de necazurile lor, de sănătate, de educație, de drumuri, de curent, de gunoaie, detoate aceste aspecte ale oamenilor, de probleme legate de salarii, de pensii, primul contact este cu dvs., administrația locală a cetățeanului, după aceea ajunge la consiliul județean, după aceea ajunge la ministru și la Guvern. Deci vă înțeleg și știu cât de greu este să aveți, în aceste momente mai dificile, o abordare cu cetățenii din perspectiva greutăților prin care trec. Dar sunt convins că, făcând ce trebuie și printr-un efort de solidaritate, depășim această perioadă. Și vă spun sincer că și aici ați abordat problemele extrem de pragmatic, fără conotații politice și cu miezul problemei care trebuie să fie rezolvat. Unele pot fi rezolvate pe termen scurt, altele pe termen mediu, altele trebuie analizate. Dar apreciez sincer modul pragmatic în care ați organizat, domnule președinte, intervențiile extrem de punctuale și de pertinente.
în al treilea rând vreau să știți, înainte de a încerca punctual, eu și după aceea colegii mei, să vă răspundem la unele întrebări pe care ni le-ați adresat, câteva din intențiile Guvernului. în primul rând, modernizarea țării prin ceea ce înseamnă fondurile europene. E o șansă majoră pentru această țară ca aceste fonduri europene, 31 de miliarde de euro până-n 2013, să modernizeze România. Avem probleme în administrarea lor și în 2009 și-n 2010, am corectat și le vom corecta în continuare din mers pe cele care apar ca probleme.
Vreau să știți că săptămâna trecută am adoptat un act normativ prin care venim și în sprijinul dvs., al comunelor, dar și al orașelor, și al muncipiilor și al consiliilor județene, pentru a putea utiliza mecanismul garanțiilor de stat, pentru a vă putea asigura partea de cofinanțare la proiectele europene. Deci primăriile care nu au banii necesari în bugetul local pentru a pune partea lor de cofinanțare la proiectele europene pot folosi instrumentul garanției de stat, cu care merg la bancă, se obține împrumutul, se primește fondul european și se derulează proiectul astfel încât să nu obținem blocaje pe aceste fonduri europene.
Domnul ministru Vlădescu va fi aici după ora 16 și vă va da și mai multe detalii cu privire la modul de funcționare al unui asemenea act normativ. Vine în întâmpinarea dvs. să vă sprijine.
Tot aici leg de o temă ridicată, cea cu privire la deducerea TVA-ului. Noi anul trecut, și domnul ministru Blaga își amintește, acum doamna ministru Udrea gestionează în continuare, am ridicat prefinanțarea de la 10 la 15, de la 15 la 30%, tocmai în încercarea de a vă da resurse financiare prin care să puteți acoperi inclusiv o parte din cheltuielile legate de TVA. Analizăm posibilitatea să mărim în continuare prefinanțarea astfel încât să aveți resursele financiare necesare derulării proiectelor. Vom analiza oportunitatea aceasta, în raport cu regulile europene și cu ceea ce România a negociat cu privire la TVA, pentru că e singura barieră pe care o avem. încercăm, cu alte cuvinte, prin mărirea părții acesteia de prefinanțare, acum 30%, adică în momentul când ați câștigat un proriect 30% îi aveți la dispoziție, pe contractul de lucrări, încercăm să analizăm dacă putem această prefinanțare s-o mărim și peste 30%.
Acum, pentru partea de cofinanțare avem această ordonanță de urgență deja adoptată și care va fi implementată imediat, cu privire la sprijinul prin garanțiile de stat, astfel încât să puteți avea proiectele europene îndeplinite. Sunt extrem de atent și de vigilent cu ceea ce mi-ați sesizat cu încercarea de a schimba regulile jocului în timpul jocului. Am un mesaj extrem de dur - și am atras atenția și la nivelul secretarilor de stat și a unităților de management, a responsabililor de proiecte - că nu vom accepta sub nicio formă orice încercare de a schimba regulile jocului în timpul jocului. Adică lucrurile clar stabilite trebuie să meargă mai departe și vor merge mai departe. De aceea, am sesizat și nuanța pe care dumneavoastră ați ridicat-o aici.
în privința programelor pe care Ministerul Dezvoltării Regionale le dezvoltă, d-na ministru Udrea vă va da toate detaliile. Eu doar o felicit pentru că merge mai departe cu ceea ce domnul Blaga a început - programul ANL - dându-i un nou dinamism. Locuințele ANL vor putea fi vândute celor care le au azi în chirie, iar cu banii adunați se construiesc alte locuințe. Este vorba de a putea vinde în perioada următoare în jur de 22.000 locuințe, cu banii care se adună, imediat, intră în practică cumpărarea materialelor și derularea procedurilor pentru alte noi locuințe.
Programul despre care vorbeam și pe care l-a inițiat - extrem de necesar României - ”Programul Case pentru specialiști în mediul rural” a fost aprobat astăzi prin Hotărâre de Guvern, în Guvernul României și va construi în jur de 25.000 de case în comunele din România pentru profesori, medici, polițiști, astfel încât să putem asigura o calitate sporită a actului educațional, medical, siguranță publică pentru oamenii din comune, pentru oamenii din mediul rural și, pe această cale, să apropiem condițiile de trai de la sat cu cele de la oraș.
Prin acesta, doamna ministru vă va solicita în continuare sprijinul pentru că acest parteneriat se bazează pe colaborarea directă cu dumneavoastră. Numărul de case, că va fi 10, că va fi 8, că va fi 15, va fi discutat cu fiecare comunitate în parte. Programul are marja acesta de flexibilitate în funcție de dvs. Dar avem nevoie de răspunsul prompt și rapid al dvs. cu privire la punerea la dispoziție a zonelor de teren pe care statul va construi, cu fonduri guvernamentale, aceste case pentru specialiștii din mediul rural. După care dvs. veți fi aceia care le veți administra, le veți da în chirie, veți decide dacă veți solicita chirie sau nu celor în cauză - dar oricum, dacă veți cere chirie, ea nu va putea depăși costul utilităților de întreținere a acelor locuințe - și, cu această ocazie, să le putem avea cât mai repede cu putință. Pentru că resurse financiare avem în acest moment, în cadrul programului de construcție de locuințe, și îl orientăm cu prioritate spre un asemenea domeniu de activitate cu mediul rural. Deci va depinde și de modul în care dvs. veți reacționa la această propunere a Guvernului și veți oferi partea dvs. de parteneriat cu privire la punerea la dispoziție a terenului. Vă asigur că există voința politică la nivelul Guvernului ca acest proiect să se deruleze cu maximă rapiditate și eficiență în mediul rural.
De asemenea, am decis în Guvern ca, anul acesta și în anul următor, să nu mai rămână niciun sat în România neelectrificat. E un program de parteneriat între Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, prin folosirea resurselor financiare pe care Ministerul Economiei le are la dispoziție, să încheiem partea aceasta de electrificare. Pentru că abecedarul civilizației despre care toți vorbesc - asfalt, bec, canalizare - trebuie să se încheie, iar partea de electificare, repet, date fiind fondurile insuficiente pe care le aveam la un moment dat la Ministerul Administrației, am convenit să facem un parteneriat cu Ministerul Economiei. Memorandumul este în pregătire, este analizat și la Ministerul Dezvoltării și, în următoarele ședințe de guvern, va fi pus în practică și se va dezvolta.
în privința unor probleme ridicate de dvs., domnul ministru Vlădescu vă va răspunde la această temă a Codului finanțelor publice locale, dacă este posibil din perspectiva ansamblului financiar. Știu că nu a fost o obiecție de la Ministerul Administrației, în perioada anterioară, de la domnul Blaga, rămâne de văzut dacă Ministerul Finanțelor ne poate ajuta cu un asemenea demers, ținând cont de cadrul legislativ național și european pe care îl avem. Personal, susțin măsura care vizează exproprierea pentru cauza de utilitate publică, ca ea să fie decisă de autoritățile care cunosc cel mai bine această problemă, deci Consiliul județean pentru probleme de interes județean, Consiliul local pentru probleme de interes local, Guvernul pentru probleme de interes național. Cred că această măsură trebuie evaluată cu maximă seriozitate la Ministerul Justiției și o voi prezenta în analiză, astfel încât ea să ofere un sprijin direct, pentru a evita birocrația și eventuale piedici care pot apărea uneori în dezvoltarea proiectelor pe care le doriți.
Costul avizelor: am ridicat și la nivelul Guvernului acest aspect, și el acum practic poate avea o soartă mai bună în sensul rezolvării și diminuării acestor costuri. De ce erau mari? Pentru că Inspectoratul de Stat în Construcții era interesat să spună taxe foarte mari pentru că ei gestionau toate fondurile și își puteau permite, după aceea, să își cumpere bărci Marry Fisher, automobile de lux, de teren și tot felul de astfel de lucruri pentru că doar ei gestionau toate acele fonduri, inclusiv în materie salarială.
Acum aceste venituri se fac la bugetul de stat, în consecință e firesc ce spuneți dvs.: nu e normal ca statul să dea cu o mână și să ia cu cealaltă mână. Pentru că, în ultimă instanță, banii tot în interiorul statului se învârt, prin diverse autorități publice. Și atunci vom avea o justă așezare a acestor costuri de avize, astfel încât ele să fie la standarde decente, pentru că ele nu mai constituie acum sinecuri pentru diverse structuri ale statului, care aveau putere de monopol. Nimeni altcineva nu putea da avizul, de aceea stabileau ce cuantum doreau ele. Acest lucru este valabil și pentru celelalte autorități publice care emit avize. Am cerut în Guvern o asemenea analiză pe costuri cu privire la fiecare situație. Vom analiza și situația cu Consiliul Economic și Social, domnule președinte, ridicată de dvs., în privința includerii în această structură a unor categorii reprezentantive, asociative.
O să luăm în analiză problemele pentru persoanele cu handicap, cât și centrele pentru asistență socială pe care le-ați ridicat pentru analiză. Sunt total de acord cu dumneavoastră în ceea ce spuneți, că 416 și legea 76, mutarea accentului de la pomană la muncă, asta este realitatea și mă bucur că dumneavoastră aveți, deși la prima vedere mulți mi-au spus că primarii nu vor fi de acord, pentru că aș avea interese politice și electorale. Mă bucur că susțineți un asemenea demers, vreau să vă felicit pentru acest mod de a gândi, pentru că așa se poate face cu adevărat un lucru sănătos în țară, punând accent pe muncă, nu pe partea de a întinde mâna indiferent de ce persoană este vorba. Salut această inițiativă a dumneavoastră și vă asigur că vom promova inițiativa. Asta înseamnă într-adevăr să dăm loc de muncă, să sprijinim cu bani acolo unde se muncește și nu pe o protecție socială care să nu vizeze persoane care au cu adevărat nevoie de protecție socială. Știți bine că avem situații cu oameni cu Mercedes care sunt pe legea 416 și legea vă permite și le permite în continuare să primească ajutoare, în timp ce oameni care și-ar dori să muncească nu pot să o facă. Deci, aici, salut această poziție a dumneavoastră și Guvernul va analiza un asemenea demers.
în privința problemelor legate de Compania Națională de Drumuri, cu ordonanța din 1997, vă promit că la Ministerul Transporturilor voi face această analiză, acum aflăm pentru prima dată, toți miniștrii ne-am uitat și am văzut că nu ne-a fost sesizată problema. Domnul Ilie Ștefan de la Tulcea ne-a sesizat situația. Domnul Ștefan Sângiorzan, de la Bistrița - și cu Parcul Național din Munții Rodnei vom vedea, și cu domnul ministru o să discutăm. Grupul de acțiune locală pe fonduri europene, avem aici parlamentari care pot medita, discuta despre ambele legi politice despre care am vorbit, iar în privința legii salarizării unitare, domnul ministru Vlădescu o să vină aici să mai ofere, împreună cu colegii mei, câteva detalii necesare în lămurirea unor aspecte care sunt de discutat. Domnul Daniel Țuchel de la Galați – fundamentarea bugetelor locale, este o temă de bază, unde este domiciliul angajatorului, dacă facem de acolo sau nu, va trebuie să studiem legislația comparată și din perspectiva legislației naționale și a surselor de finanțare, promit că voi avea o analiză, nu vă pot da răspunsul în acest moment. Domnul Ioan Vassu de la Mureș – pentru măsura 3.2.2. este la agricultură și nu la dezvoltare regională și o să trimitem pe cineva, a venit aici domnul președinte al APDR-ului, domnul Vădană, încât va fi aici pentru a răspunde întrebărilor și mulțumesc domnului Vădană pentru efortul făcut de a ajunge aici, pentru a da explicații la eventualele probleme legate de 3.2.2. Pot doar să vă asigur și o altă temă, că noi am conceput la nivelul Guvernului ca proiectele care nu vor fi finanțate să fie preluate în alte programe naționale ale Guvernului, cu susținere financiară, dată fiind importanța muncii pe care ați făcut-o. Spun asta pentru că știm cât s-a cheltuit, fonduri importante, pentru studii de fezabilitate, pentru avize, și le vom prelua în programele naționale în continuare, pentru finanțare, prin resursele pe care le vom aloca. /.../ la hotărâre de Guvern nr. 577, este aici doamna ministru și cred că vă poate da un răspuns mult mai pertinent decât mine, în analiza unui asemenea subiect. De la Teleorman, domnul Benone – era Ionuț Costea și nu Ionuț Popescu, acolo, domnul Popescu. Domnul Ionuț Popescu va avea 1.000 de euro, domnnul Ionut Costea are încă mai mult, apropo de salariu, la care s-a făcut referire, dar am reținut problema dumneavoastră cu privire la schimbarea regulilor jocului în timpul jocului, de aceea mulțumesc pentru sesizare. Domnul Banciu – la fel, cu poziționarea primarului, sunt de acord, inclusiv în cadrul proiectelor care vor avea loc, de modificare a legislației care vizează administrație publică locală, inclusiv statutul primarului să fie reevaluat pentru a putea da tot ceea ce trebuie, mă refer, aici, inclusiv, la dreptul de a conduce ședințele consiliului local, care cred că este un drept care trebuie să fie regândit. Eu am discutat cu colegii mei, inclusiv la nivelul Asociației Municipiilor, cred că ar trebuie reevaluată această perspectivă, a poziționării primarului în privința conducerii ședințelor Consiliului Local, dată fiind expertiza și modul în care trebuie să avem eficiență într-un asemenea domeniu.
Mi se pare de bun-simț propunerea domnului președinte referitoare la reprezentarea notarială la APIA. Nu văd de ce să nu fie a secretarului Consiliului. Aici o să cerem o explicație. Mi se pare corectă și de bun-simț observația dvs. în ce act normativ este cerută această reprezentare?
Președinte ACoR, Emil Drăghici: Este în ghid. în ghid avem anexă cu acest conținut.
Emil Boc: Deci trebuie modificat ghidul. Secretarul poate foarte bine să constate o împuternicire pentru o persoană din mediul rural. Cred că aici nu se supără notarii dacă vor avea o diminuare a veniturilor, nu le plângem de milă.
Sunt convins că, la fel ca și până acum, Ministerul Administrației și Internelor a fost și va rămâne o interfață extrem de sănătoasă pentru dvs., așa cum domnul ministru Blaga a reușit și a știut să facă acest lucru.
Doamnelor și domnilor, în partea finală vreau să vă asigur că veți avea în continuare în Guvernul României, în colegii miniștri care sunt aici și care sunt, în momentul de față, în Cabinet, să sprijinim tot ce se poate cu bună credință, astfel încât, pe de o parte să facem ceea ce trebuie, iar, pe de altă parte, să reușim să facem din această țară una cu care să ne mândrim fiecare, în comunitatea noastră, și cu toții în Uniunea Europeană. Prezența a 6 miniștri, a secretarilor de stat este, cred eu, și o dovadă a respectului nostru pentru dvs. și a faptului că reprezentați un lucru extrem de valoros și de important pentru Guvernul României. Vă mulțumesc!

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 23.02.2010

Vizualizati online Raspunsul Primului Ministru Emil Boc cu privire la memoriul Primarului Ștefan ILIE

Urmariti filmarea Raspunsului Primului Ministru Emil Boc cu privire la memoriul Primarului Ștefan ILIECotidianul Obiectiv Tulcea
Miercuri, 3 martie 2010
în numele Asociației Comunelor din România,

Primarul de Luncavița „bate” drumurile


Luna trecută, Ștefan Ilie, primarul comunei Luncavița, a adresat un memoriu Guvernului României, în atenția premierului Emil Boc. Edilul - șef solicită în favoarea primăriilor modificarea unui articol din O.G. privind regimul drumurilor. Ilie se pune de-a curmezișul Ilie apreciază că „este inadmisibil ca o unitate administrativ - teritorială să plătească un «tribut» lunar pentru terenul aflat în proprietatea sa publică, teren pe care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADR) îl are doar în administrare, teren pentru care doar unitatea administrativteritorială ar trebui să perceapă taxe!”.

în clar, ordonanța oferă posibilitatea consiliului de administrație al CNADR să stabilească tarife lunare pentru terenul aflat chiar și în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Iată ce se dispune în art. 47, alin (4), din OG nr. 43/1997 (repu blicată): „Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasa jelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcții, instalații sau panouri publicitare acceptate de administrația drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziția administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor publice.

Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecție unde aceștia nu sunt deținători.

Perceperea și folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecție proprietate privată se realizează de către deținătorul terenului respectiv”.

Ilie vine și cu soluția
Primarul de Luncavița mai reclamă că direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri, în subordinea CNADR, condiționează obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor de amplasare pentru lucrările de utilitate publică de încheierea unui contract prin care beneficiarul, în speță comuna, orașul sau municipiul, după caz, este de acord să plătească lunar aceste sume de bani.

Ștefan Ilie nu poate accepta ca „proiectele pentru a căror finanțare se muncește foarte mult să fie stopate de aceste tarifetribut, care nu sunt nici măcar impozite sau taxe, nu se negociază, ci sunt stabilite de un consiliu de administrație, în dispreț vădit față de interesele dezvoltării economico - sociale
locale!”.

în numele Asociației Comunelor din România, luncăvițeanul l-a rugat pe prim - ministru să dispună măsurile necesare pentru a modifica în regim de urgență conținutul articolului menționat, în sensul că: „... se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului pentru investițiile publice de interes local, zonal, județean sau regional, după caz”.

Boc: „Ministerul Transporturilor va analiza”
în cuprinsul unei declarații susținute în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, premierul Boc a dat următorul răspuns: „în privința problemelor legate de Compania Națională de Drumuri, cu ordonanța din 1997, vă promit că la Ministerul Transporturilor voi face această analiză, acum aflăm pentru prima dată, toți miniștrii ne-am uitat și am văzut că nu ne-a fost sesizată problema. Domnul Ilie Ștefan de la Tulcea ne-a sesizat situația”.

Fel de fel de bețe-n roate
După ce și-a manifestat durerea la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, Ștefan Ilie i s-a adresat premierului: „în 2008, am înaintat același memoriu premierului Tăriceanu, expunându-i gravitatea viitoare a acestei probleme. Astăzi vi-l înaintez dumneavoastră, alăturând citația prin care Drumurile Naționale m-au dat în judecată. Nu aș vrea ca peste trei ani să fac cerere de grațiere din pușcărie...”.

Laolaltă cu colegii, Ilie susține că tarifele stabilite și percepute de CNADR sunt injuste, iraționale și inoportune. în Luncavița a fost realizat proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă”, incluzând nouă subtraversări ale DE 87 (DN 22), iar - pe o lungime de 4,8 km - conducta de apă era de-a lungul aceluiași drum, în domeniul public al comunei.

„Pentru a obține autorizația de amplasare, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța m-a condiționat să semnez un «contract de utilizare a zonei drumului», prin care comuna Luncavița era obligată la plata anumitor tarife lunare: 0,54 de euro/ml/lună, pentru subtraversarea drumului național cu conducte de apă, respectiv 0,40 euro/ml/lună, pentru amplasarea subterană a conductei de apă în lungul drumului național pe zona de siguranță”. Ei, în urma aplicării acestor tarife, CNADR urma să încaseze de la comuna Luncavița suma de 23.506 euro/an, „o sumă impresionantă și imposibil de suportat de către comună, în condițiile în care valoarea totală a investiției era de 110.000 euro!”, adaugă primarul.

Deoarece suma se oglindea nemijlocit în buzunarul cetățeanului, prin majorarea costului pe m.c. al apei potabile, Ștefan Ilie a fost obligat să ceară modificarea proiectului, recte îndepărtarea conductelor de drumul european.Publicat la 03 Martie 2010 | 6083 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR