Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ȘI LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Declarații de interese și avere 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Declarații de interese și avere 
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Declarații de interese și avere 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 

Harta Comunei 

Harta Site web 
Nesletter
Info Utileplateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Tracker
plateste online taxe impozite si amenziHotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 05


Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2008, legal constituită;

Văzând Nota de Fundamentare a domnului Prof. Ilie Ştefan in calitate de primar al comunei Luncaviţa , precum şi Raportul compartimentului de specialitate
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Luncaviţa

În conformitatea cu prevederile legii nr. 339/2007, art.7, alin. 2);
În conformitate cu prevederile art. 11 coroborate cu cele ale art. 91 alin. 6) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:


Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului si Actului Constitutiv al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea” conform Anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Ilie Ştefan, primar al Comunei, să semneze în numele Consiliului local al comunei Luncaviţa , Actul constitutiv modificat..
Art. 3. Se aproba finantarea anuală ”Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea” cu suma de 30 MII LEI pentru functionarea structurii de specialitate pentru proiecte cu finantare internationala in conformitate cu Legea 339/2007.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea, membrilor asociaţiei şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Publicat la 01 Aprilie 2009 | 3840 citiriCURS VALUTAR BNR
2018-06-19
EUR4.6663 Lei
USD4.0420 Lei
GBP5.3256 Lei
MDL0.2387 Lei
plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2018 ÷ Confidentialitate ÷
Web design Curs DPO RPI Promovare online