Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ȘI LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Declarații de interese și avere 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Declarații de interese și avere 
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Declarații de interese și avere 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 

Harta Comunei 

Harta Site web 
Nesletter
Info Utileplateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Tracker
plateste online taxe impozite si amenziHotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 45

19.11.2007


Privind aprobarea participării Comunei Luncaviţa, ca membru Fondator la constituirea „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea”

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 07.09.2007;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Ştefan – Primarul Comunei Luncaviţa
Având în vedere raportele de avizare ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Luncaviţa
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
În conformitate cu prevederile art. 11 coroborate cu cele ale art. 36 alin.7, lit. c) din Lefea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Luncaviţa, în calitate de membru fondator, la constituirea „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea”, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea.
Art. 2 Se aprobă participarea Comunei Luncaviţa la constituirea patrimoniului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea, cu suma de 5.000 lei.
Art. 3 Se aprobă Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuterniceşte d-nul Ştefan Ilie – Primarul comunei Luncaviţa cu semnarea actelor necesare participării la asociaţie.
Art. 5 Se împuterniceşte d-nul Ştefan Ilie – primarul comunei Luncaviţa să reprezinte Comuna Luncaviţa în Adunarea Generală a Asociaţilor.
Art. 6 Compartimentul secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, membrilor asociaţiei şi tuturor celor interesaţi.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Consiliului Local al Comunei Luncaviţa din data de 19.11.2007 cu votul a 13 consilieri prezenţi la şedinţă din totalul de 13.
Publicat la 01 Aprilie 2009 | 2748 citiriCURS VALUTAR BNR
2018-06-20
EUR4.6660 Lei
USD4.0348 Lei
GBP5.3083 Lei
MDL0.2398 Lei
plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2018 ÷ Confidentialitate ÷
Web design Curs DPO RPI Promovare online