Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTATÂREA NR. 72 Privind aprobarea încheierii unei asocieri în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 31.10.2008; Avănd în vedere: • Raportul Primarul comunei Luncavița, înregistrat sub nr.5567/28.10.2008 prin care se propune aprobarea unei asocieri în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL; • Precederile art. 251 – 256 Cod comercial; R
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTATÂREA NR. 72

31.10.2008


Privind aprobarea încheierii unei asocieri în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 31.10.2008;
Avănd în vedere:
• Raportul Primarul comunei Luncavița, înregistrat sub nr.5567/28.10.2008 prin care se propune aprobarea unei asocieri în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL;
• Precederile art. 251 – 256 Cod comercial;
• Precederile art. 36(2) lit. e și art. 37 (7) lit a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
• Avizul favorbil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 45(2) lit. f din Legea adiministrației publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de asociere în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL în vederea construirii unei stații de distribuție carburanți pe terenul în suprafața de 2574 mp. aflat în proprietatea privată al comunei Luncavița.
Art. 2 Aportul comunei Luncavița în cadrul asocierii cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL constă în dreptul de folosință asupra terenului în suprafață de 2574 mp. situat în intravilanul comunei Luncavița, județul Tulcea, nr. cadastral Tarla 87, Parcela A2473, cu următoarele vecinătăți: la Nord DE 87 (DN 22), la Sud - Teren intravilan Primăria Comunei Luncavița, la Est - Teren intravilan Primăria Comunei Luncavița și la Vest – DS 2472.
Art. 3 Beneficiile garantate de către SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Consiliului Local al Comunei Luncavița sunt cuantum de 3%, dar nu mai putin de 1.200 USD/an.
Art. 4 Desemnează pe domnul Primar Ilie Ștefan sa negocieze clauzele contractuale și să semneze contractul de asociere în participațiune.
Art. 5 Secretarul comunei Luncavița va comunica prezenta hotărăre persoanelor și instituțiilor interesate și o va afișa public.


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 .


Publicat la 01 Aprilie 2009 | 3624 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2021 ÷ Confidentialitate ÷
realizare site Curs DPO Promovare