Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ȘI LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Declarații de interese și avere 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Declarații de interese și avere 
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Declarații de interese și avere 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 

Harta Comunei 

Harta Site web 
Nesletter
Info Utileplateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Tracker
plateste online taxe impozite si amenziHotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 80


Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară legal constituită în data de 09.12.2008;
Având în vedere OUG nr. 186/2008, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, se acordă suma de 47000 lei din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, capitolul 65.02-invatamant
Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea prin adresa nr. 15440/24.11.2008, acorda Comunei Luncavita pentru anul 2008 suma de 81000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
HCJ Tulcea nr.8215/05.12.2008 ca urmare a adresei nr. 15347/2008 a Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea a aprobat suma de 20000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Referatul Contabilului Primăriei Comunei Luncavita d-l Ion Paraschiv nr. 5723/09.12.2008, prin care veniturile proprii ale Comunei Luncavita cresc cu suma de 48000 lei
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 196.000 lei atât la venituri cât şi la cheltuieli conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă bugetul, institutii finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local cu suma de 8.000 lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă bugetul instituţii publice finanţate integral din venituri proprii cu 33.000 lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 09.12.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.
Publicat la 01 Aprilie 2009 | 2696 citiriCURS VALUTAR BNR
2018-06-19
EUR4.6663 Lei
USD4.0420 Lei
GBP5.3256 Lei
MDL0.2387 Lei
plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2018 ÷ Confidentialitate ÷
Web design Curs DPO RPI Promovare online