Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ȘI LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Declarații de interese și avere 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Declarații de interese și avere 
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Declarații de interese și avere 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 

Harta Comunei 

Harta Site web 
Nesletter
Info Utileplateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Tracker
plateste online taxe impozite si amenziHotărâri 2006-2007

HOTARAREA NR 15

Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia


În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările,

analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor,

luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea”,

având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) şi m), art.68 alin.(1) lit.b), precum şi pe cele ale art.128 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările,


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVITA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea”, pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:
a) Conducte din polietilena Dn 250, Pn-4500-MI ;
b) Conducte din polietilena Dn 300, Pn -4500 MI ;
c) Statie de Epurare-1 buc


Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art.3.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al COMUNEI LUNCAVITA, prevăzută în anexa.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LUNCAVITA, d-l Stefan Ilie, prevazut in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare,

Adoptata cu votul a 13 consilieri din totalul de 13

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Stanciu Costica

Contrasemnează:
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL LUNCAVITA
Maricel Niculita

Nr. 15 din 27.06.2006


Publicat la 19 Aprilie 2007 | 3558 citiri

Galerie Foto HOTARAREA NR 15

CURS VALUTAR BNR
2018-06-19
EUR4.6663 Lei
USD4.0420 Lei
GBP5.3256 Lei
MDL0.2387 Lei
plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2018 ÷ Confidentialitate ÷
Web design Curs DPO RPI Promovare online