Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenziAgenția Națională Antodrog

Planul Antidrog Local 2013-2016


Planul Antidrog Local 2013-2016
Planul Antidrog Local 2013-2016
PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEŢENE ANTIDROG TULCEA
2013-2016


PARTEA I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI
Obiectiv:Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială.SECŢIUNEA A1: Prevenirea în şcoală
Obiective specifice

Activităţi

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Termen de finalizare

Responsabili

1. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizarea populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

1.1. Implementarea unui proiect de formare în domeniul adicţiilor destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Minim 1 proiect de formare


 • Număr de cursuri de formare organizate

 • Număr de participanţi la formare

 • Aria de acoperire a proiectului

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea

- Casa Corpului Didactic Tulcea

1.2. Organizarea la nivel local a unor seminarii/conferinţe cu tema „Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar”.

Minim 1 seminar/conferinţă anuale


 • Număr de seminarii/conferinţe organizate

 • Număr de participanţi

 • Număr de materiale informative realizate

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea

- Casa Corpului Didactic Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

1.3. Implementarea la nivel local a unui proiect, de intervenţie timpurie în mediul preşcolar, prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influentei factorilor de risc.

Minim 1 proiect de intervenţie timpurie în mediul preşcolar


 • Aria de acoperiere a proiectului

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr beneficiari indirecţi

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- Servicii publice deconcentrate

1.4. Implementarea unui proiect local de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, proiecte adresat elevilor de gimnaziu.

Minim 1 proiect de educaţie nonformală adresate elevilor de gimnaziu


 • Aria de acoperiere a proiectului

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de parteneriate încheiate

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Număr de materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- Servicii publice deconcentrate

1.5. Dezvoltarea la nivel local a unui proiect de informare, educare, conştientizare cu privire la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar

Minim 1 proiect de informare, educare, conştientizare


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Număr de materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea

- Poliţia Locală Tulcea

1.6. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, bazate pe principiile educaţiei între egali în învăţământul preuniversitar.

Minim 1 proiect


 • Număr sesiuni formare organizate

 • Număr de elevi formaţi

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea

- Societatea civilă

1.7. Implementarea unui proiect orientat pe activităţi de petrecere a timpului liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, adresat elevilor din învăţământul preuniversitar

Minim 1 proiect


 • Număr de activităţi organizate

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

 • Număr materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea

- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea

- Direcţia de Sănătate Publică Tulcea

- societatea civilă

2. Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

2.1. Implementarea, în rândul populaţiei şcolare, a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive.

Minim o campanie de prevenire a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariţii TV/articole presă scrisă

Decembrie 2014

Decembrie 2014

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.2. Implementarea la nivel local, în rândul populaţiei şcolare, a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de canabis.

Minim o campanie de prevenire a consumului de canabis


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariţii TV/articole presă scrisă

Decembrie 2015

Decembrie 2015

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.3. Implementarea în rândul populaţiei şcolare a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) în funcţie de rezultatele studiului ESPAD din 2015.

O campanie naţională de prevenire în funcţie de rezultatele studiului ESPAD


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariţii TV/articole presă scrisă

Decembrie 2016

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.4. Implementarea unui proiect de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinţi dependenţi de tutun, alcool şi droguri, elevi din familii cu statut socio - economic scăzut, elevi cu risc de abandon şcolar, elevi cu comportament deviant etc).

Minim 1 proiect


 • Număr de activităţi organizate

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

 • Număr materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea

- Direcţia de Sănătate Publică Tulcea

- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea

- autorităţile administraţiei publice locale

- societatea civilă

2.5. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire selectivă, cu o componentă indicată a consumului de droguri adresat elevilor din învăţământul preuniversitar, aflaţi la debutul consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive

Minim 1 proiect de prevenire indicată a consumului de droguri


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcţi

 • Număr de beneficiari indirecţi

 • Număr de materiale informative distribuite

 • Număr de parteneriate

 • Număr sesiuni/întâlniri

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea

- Direcţia de Sănătate Publică Tulcea

- Autorităţile administraţiei publice locale

- societatea civilă

Publicat la 27 Noiembrie 2015 | 28651 citiri
............
Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de UAT Luncavita © 2007-2020
Termeni de utilizare, Protectia datelor, Confidentialitate, Politica Cookies
Modifică de aici preferințele tale pentru utilizarea Cookie-urilor
Web design | Curs DPO | Kit GDPR