Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

ANUNȚ pentru ocuparea pozitiei de Director General in cadrul SC Utilitati Publice Luncavita SRL ANUNȚ Privind selecția pentru postul de DIRECTOR GENERAL al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. (1 poziție) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L., jud. Tulcea, organizează concurs de selecţie pentru postul de director general, cu mandat de maxim 4 ani. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de căt
Tipărește

Anunțuri publice

ANUNȚ pentru ocuparea pozitiei de Director General in cadrul SC Utilitati Publice Luncavita SRLANUNȚ
Privind selecția pentru postul de DIRECTOR GENERAL al
S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. (1 poziție)
conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L., jud. Tulcea, organizează concurs de selecţie pentru postul de director general, cu mandat de maxim 4 ani. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către SERVICII HR 3 START S.R.L., în calitate de expert independent.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:
- Etapa I – selecţia dosarelor candidaților
- Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I

Condiții obligatorii de calificare
1. Studii superioare finalizate cu diploma de licență sau echivalentă;
2. Experienţă de minim 1 an în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;
3. Experiență profesională de cel puțin 5 ani;
4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit.

Condiții care constituie avantaj
1. Experienta de guvernanța corporativă;
2. Experienţă în derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu;
3. Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională.

Criterii eliminatorii
1. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
2. Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau privat).


Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverință, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adeverință care să ateste o stare de sănătate corespunzătore, eliberată de medicul de familie al candidatului, cu valabilitate 30 zile de la data emiterii;
8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate comercială cu raspundere limitata, conf. prev. Lg.31/1990 privind societățile comerciale și a prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
9. Declararație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrare date cu caracter personal, pentru participare la selecție.

Criterii de evaluare/selecţie:
1. Competenţe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie:
OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, cu modificările și completările
ulterioare.

Depunere candidaturi:
Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune și pe adresa de e-mail serviciihr3s@gmail.com.

Informații suplimentare puteți obține la telefon 0745 483 961, persoana de contact Suciachi Maria și la telefon 0745 085 840, utilitatiluncavita@yahoo.com.


Descărcați Procesul de recrutare si selectie privind pozitia de Director General in cadrul SC Utilitati Publice Luncavita SRL.

Pentru a putea citi documentele atașate descărcați gratuit cititorul de PDF-uri Adobe Acrobat Reader apăsănd aici.
Pentru a putea citi documentele atașate descărcați gratuit cititorul de XLS apăsănd aici sau aici.
Pentru a putea deschide eventualele arhive puteți descărca gratuit arhivorul WinRar apăsănd aici.

Publicat la 28 Martie 2023 | 7972 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR