Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița Sărbătoarea teilor la Luncavița, reprezinta un eveniment cultural de promovare a tradițiilor și obiceiulrilor locale, eveniment ce are la bază specificitățile comunității Luncavița, în zona FLAG. Sărbătoarea teilor cu denumire tradițională căci se organizează odata cu înflorirea teilor, la finalul lunii iunie, însumează în stil festiv întreaga activitate de peste an a luncăvițeanului.
Tipărește

Proiecte 2023

Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița

PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE

Sărbătoarea teilor la Luncavița, reprezinta un eveniment cultural de promovare a tradițiilor și obiceiulrilor locale, eveniment ce are la bază specificitățile comunității Luncavița, în zona FLAG.
Sărbătoarea teilor cu denumire tradițională căci se organizează odata cu înflorirea teilor, la finalul lunii iunie, însumează în stil festiv întreaga activitate de peste an a luncăvițeanului.

În cadrul aceste sărbători sunt organizate în mod curent, programe artistice de copii din diferite ansambluri populare ori cercuri de chitara cu copii din Luncavița și localitățile riverane, programe artistice si concerte ale unor artiști consacrați, au loc acordari de distincții pentru diferite activități culturale educaționale sau altele de însemnătate deosebită, concursuri cu prezentări culinare din produse de la producători locali precum pește, brânzeturi, cărnuri, miere de albine și alte produse apicole.

Prin proiect se dorește organizarea sărbătorii cu specific pescăresc de nivel mult mai mare cu manifestare artistică cu caracter festiv denumită eveniment cu specific pescăresc – SĂRBĂTOAREA TEILOR LA LUNCAVIȚA.

Programul festiv al evenimentului cu specific pescaresc – Sărbătoarea teilor Luncavița se va desfășura pe parcursul unei singure zi la finalul lunii iunie sau inceputul lunii iulie


Proiect: Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la LuncavițaPROIECT FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE
Beneficiar: COMUNA LUNCAVIȚA
Prioritatea Uniunii: Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura: Nr. III.3 - POPAM 2014 - 2020: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității - Promovarea bunastarii sociale, a inovarii si a patrimoniului cultural al zonei
Titlul proiectului: ”Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița”
Contract nr. 879/2023
Cod SMIS: 156048
Valoarea totală eligibilă a contractului 258.129,50 Lei
Intensitatea sprijinului financiar în procente 100

Proiectul se incadrează în direcțiile Strategiei Integrate de Dezvoltate Durabila a Comunei Luncavița la capitolul Dezvoltare economică și crearea unui cadru favorabil investitorilor, la dezvoltarea turismului și a activitatilor conexe, la Capitolul 8 - Analiza SWOT a Comunei Luncavita, ce prevede la analiza in turism, ca punct tare a comunei – Sarbatoarea teilor la Luncavita precum si la Axa strategica de dezvoltare 7. CULTURĂ, care prezinta ca masuri de dezvoltare: Realizarea unor festivaluri centrate pe tradiții și gastronomie locală care să promoveze diversitatea culturală de la nivelul comunei și destinația turistică Luncavița și în concordanță cu Calendarul activităților culturale.
De asemenea, proiectul contribuie direct la atingerea obiectivului general al strategiei Deltei Dunarii prin asigurarea accesului la o dezvoltarea durabila a comunitatilor din zona de pescuit si acvacultura din punct de vedere socio-economic. Proiectul se implementeaza in integralitate pe teritoriul eligibil FLAG Delta Dunarii si participa direct la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii prin integrarea in Obiectivului strategic 1: ”Pastrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de știința și prin consolidarea comunitaților locale in rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial unic”, pilonul II Imbunatatirea economiei, prioritatea „Dezvoltarea și promovarea DD ca destinație turistica integrata, cu un portofoliu bogat de produse şi de servicii durabile prin valorificarea patrimoniului natural şi cultural”, raspunzand direct unei recomandari formulate de SIDDD si anume „Se recomanda ca intervenția prioritara de dezvoltare a produsului DD și a portofoliului sau de atracții sa se concentreze pe dezvoltarea ofertelor în jurul varietații bogate de bunuri culturale imobile, precum siturile culturale, istorice și religioase, dar și în jurul patrimoniul cultural intangibil: arta și meșteșugul local (incluzând muzica, artele, suvenirurile etc.), activitațile economice tradiționale (stuful, acoperișurile din stuf etc.), bucataria locala (nu numai felurile de mâncare din restaurant, dar și prin demonstrații de gatit, cursuri de gatit etc.), tradiții și sarbatori etc.”.

Proiectul corespunde și Strategiei de dezvoltare a judetului Tulcea: „2.4. Dezvoltarea turismului si serviciilor adiacente; Valorificarea patrimoniului natural si cultural istoric al judetului in scopuri turistice”.

Necesitatea implementarii proiectului deriva din nevoia de organiza un eveniment cultural cu tradiție la o amploare mult mai mare, și asigurarea resurselor financiare necesare organizarii.
Promovarea activităților culturale, al patrimoniului material și imaterial dețiunt ar duce la dezvoltarea activităților curente ale cetățeanului de rând și implicit la obținerea de venituri suplimentare.

Identificându-se nevoia, se impune promovarea patrimoniului prin Organizarea evenimentului cu specific pescăresc – Sarbatoarea teilor la Luncavița.

Proiectul propus va avea efecte directe și indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari, identificati în funcție de gradul in care vor beneficia de proiectul ”Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița”.
Astfel, grupul tinta este format din:
- Cetățenii comunei Luncavița, membri implicati in organizarea si desfasurarea evenimentului cu specific pescaresc, ansambluri de folclor locale;
- Mediul economic piscicol;
- Meșteșugari locali;
- O persoana care va beneficia de infiintarea unui loc de munca in urma implementarii proiectului;
- Cetatenii comunitatilor din intreg teritoriul FLAG Delta Dunarii;
- Turistii care vor participa la sărbatoare;

Proiectul prezent are în vedere obiectivul general din cadrul Strategiei de Dezvoltare a zonei pescărești Delta Dunării - dezvoltarea durabila din punct de vedere socio-economic, de mediu si cultural al comunitatilor din zona de pescuit si acvacultura.

Prin atingerea obiectivului general al proiectului se va contribui la realizarea obiectivelor măsurii de finanțare în zona FLAG, în comuna Luncavița, prin crearea unui cadru cultural de promovare socială ca alternativă la activitățile curente, aparitia de locuri de muncă, și de promovare a patrimoniului istoric cultural (material și imaterial) al zonei.

Astfel, proiectul ”Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița” este în strictă concordanta cu obiectivul Masurii 3 „Promovarea bunastarii sociale, a inovarii si a patrimoniului cultural al zonei” si contribuie la atingerea rezultatelor masurii de finantare prin asigurarea cadrului necesar promovarii patrimoniului cultural din teritoriului FLAG si înființarea unui loc de munca, pentru o perioada de minim 12 luni consecutive din perioada de monitorizare a proiectului.

Scopul proiectului: stimularea și promovarea patrimoniului cultural în zona dependentă de pescuit și acvacultură Flag Delta Dunării, contribuind astfel la creșterea numărului de activități adiacente care să conducă la crearea unei mobilități a forței de muncă în domeniul turistic și astfel la creșterea veniturilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Organizarea evenimentului cu specific pescăresc - Sărbătoarea teilor la Luncavița.
2. Promovarea patrimoniului cultural moștenit prin diversificarea serviciilor oferite ce au la bază specificul tradițional deltaic.
3. Crearea unui loc de muncă.

Prin intermediul acestei investiții, UAT Comuna Luncavița va dezvolta segmentul turistic și va contribui la diversificare activităților pescarești prin punerea în valoare a turismului si a gastronomiei locale având la bază produsele din carne de pește precum și activități adicente acestui segment precum meșteșugurile populare tradiționale.

1. Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor Luncavița.
Sărbătoarea teilor la Luncavița, reprezinta un eveniment cultural de promovare a tradițiilor și obiceiulrilor locale, eveniment ce are la bază specificitățile comunității Luncavița, în zona FLAG.
Sărbătoarea teilor cu denumire tradițională căci se organizează odata cu înflorirea teilor, la finalul lunii iunie, însumează în stil festiv întreaga activitate de peste an a luncăvițeanului.

În cadrul aceste sărbători sunt organizate în mod curent, programe artistice de copii din diferite ansambluri populare ori cercuri de chitara cu copii din Luncavița și localitățile riverane, programe artistice si concerte ale unor artiști consacrați, au loc acordari de distincții pentru diferite activități culturale educaționale sau altele de însemnătate deosebită, concursuri cu prezentări culinare din produse de la producători locali precum pește, brânzeturi, cărnuri, miere de albine și alte produse apicole.

Prin proiect se dorește organizarea sărbătorii cu specific pescăresc de nivel mult mai mare cu manifestare artistică cu caracter festiv denumită eveniment cu specific pescăresc – SĂRBĂTOAREA TEILOR LA LUNCAVIȚA.

Programul festiv al evenimentului cu specific pescaresc – Sărbătoarea teilor Luncavița se va desfășura pe parcursul unei singure zi la finalul lunii iunie sau inceputul lunii iulie (se va alege cel mai apropiat weekend din aceasta perioada) si va cuprinde:
- Primire invitați.
- Prezentare pe scena a programului zilei (cuprinde detalierea activitatilor de zi cu prezentare program artistic si a concursului pescaresc, prezentare pavilioane si pozitionare cu specificul fiecarui pavilion, incheiere eveniment)
- Prezentare domeniul piscicol din comunitate cu zonele de pescuit și pescarii autorizati, in vederea mediatizarii si promovarii acestora din punct de vedere turistic si economic.
- Concurs al borsului pescaresc.
- Program artistic.
- Foc artificii.

Programul va incepe la ora 11 si se va termina la ora 24.
După finalizarea evenimentului, beneficiarul se va ocupa de ecologizarea spațiului de desfasurare a evenimentului organizat.

Cadrul specificului pescaresc din cadrul evenimentului va fi pus in evidenta și prin prezentarea:
- pescarilor din localitate, si a formelor acestora de organizare.
- zonelor de pescuit din comunitate și zona învecinată.
- susținerea antreprenoriatului în domeniul piscicol.
- sustinerea antreprenoriatului in domeniu turistic aferent segmentului piscicol.
- sustinerea activităților adiacente segmentului turistic de promovare a patrimoniului imaterial deținut pe plan local precum mestesugurile.

I. În cadrul acesti sărbători organizate cu o amploare mare, atenția cea mai mare o va avea SPECIFICUL PESCĂRESC prin:1. Pregătire borș pescăresc.
- Organizat pe echipe formate din pescari localnici și bătrâni ai satelor. Se va găti tradițional după rețete ale fiecarei echipe constituite și se vor oferi gratuit invitatilor participanți la sărbătoare (artisti invitati, copii ansambluri, mestesugari și expozanti, pescari, echipe concurente, reprezentanti autorități publice, invitati presa, reprezentanti, alti invitati participanti), aproximativ 350 portii.
- Se vor organiza 5 echipe de concurs al borsului pescaresc. Vor fi necesare 2 corturi tip pavilion pentru organizarea zonelor pentru prepararea borsurilor. Fiecare echipa va gati cate un ceaun. Echipele vor trebui sa aduca ingredientele ”secrete” necesare pentru preparare borș iar peștele va fi pus la dispozitie prin serviciile de organizare eveniment.

2. Competiție culinară pescarească. Se va constitui un juriu din câte un reprenentat al: beneficiarului, și dintre invitații de la instituțiile de nivel regional (CJ, Prefectură, Flag Detal Dunării), presă precum și un bătrân pescar al comunității. Echipele care au gătit borșurile de pește vor prezenta juriului mâncarea gătită. În urma jurizării se va întocmi un clasament și se vor acorda diplome echipelor participante prin grija beneficiarului.

3. Spații cu pavilioane de prezentare.
- Amenajare paviloane pentru expoziție cu prezentare produse pescărești culinare. Vor fi invitați producători autorizați din domeniul culinar ce prepară produse din pește (ex.: pește afumat, scrumbie afumată, zacuscă de pește, icre de pește, etc)
- Amenajare pavilioane pentru prezentare echipamente și produse piscicole. Vor fi invitați meșteșugari/producători de produse pescărești (ex.: plase pescărești, bărci, lopeți, costume tradiționale de pescari);
- Amenajare pavilioane pentru prezetare meșeșugari locali. Vor fi invitați meșteșugari din teritoriul FLAG pentru prezentare activități meșteșugărești precum împletituri papură stuf, împletituri și țesătorii manuale, artizanat popular, modelator ceramică-olărit, etc.
- Amenajare pavilioane pentru prezentare alte produse locale. Vor fi invitați producători locali din domeniul apicol, zootehnic, etc.
Pentru asigurarea utilităților se vor aduce: generatoare puternice pentru asigurarea cu energie electrică, toalete ecologice, saci menajeri.

II. Dezvoltarea şi marketingul serviciilor turistice legate de patrimoniul cultural


Prin aceasta activitate se urmărește să se realizeze o publicitate sustenabilă, folosind materialele promoţionale ce vor rezulta din această acţiune, în aşa fel încât Sărbătoarea teilor la Luncavița, eveniment cu specific pescăresc să aibe o notorietate mare și să se integreze repede în viaţa cotidiană pentru întreg teritoriul FLAG.

Promovarea patrimoniului local poate și constituie stimulentele dezvoltării locale în multe zone rurale. Ele permit dinamizarea activităților economice tradiționale și valorificarea particularităților culturale locale, oferind în același timp locuri de muncă și stopând exodul rural.

Promovarea patrimoniului local prin proiectul propus ”Organizare eveniment pescăresc – Sarbatoarea teilor la Luncavița” va avea în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor pe viitor la evenimente și serbări cu specific pescăresc, festivaluri culturale tradiţionale, folclorice, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin acţiuni de promovare şi informare.

Patrimoniul cultural luncavițean cuprinde masa bunurilor mobile și imobile investite cu o valoare istorică, artistic sau documentară, rezultate de regulă în urma acțiunii umane, și aflate cu precădere în spațiu geografic nord - Dobrogean.

Privit, și mai ales înțeles în acești termeni, patrimoniul cultural tradițional la Luncavița și zona pescărească din proiect, implică perspective ale trecutului, dar și a prezentului și a viitorului, a acțiunilor umane din spațiu geografic din zona Delta Dunării.

Se impune să se analizeze perspectivele prezentului și a viitorului, având în vedere că în actualitate asistăm la o reinventare a tradiției, la o redimensionare a culturii populare și a activităților tradiționsle printre care și cele cu specific pescăresc, în genere, a tuturor aspectelor de viață social - cultural - traditionala.

O ipostază a reîntăririi tradiției o constituie însăși tezaurizarea, conservarea și prezentarea patrimoniului ipostază ce trebuie să se regăsească în activitatea de dezvoltare a marketingului legat de serviciile turistice din localitățile deltaice.

Comuna Luncavița pentru activitatea de marketing se vor identifica elementele de unicitate ale zonei pe segmentul pescăresc, care folosite în combinație creațională vor fi postate pe toate materialele de identificare specifice promovării patrimoniului cultural.

Toate materialele elaborate vor avea ca scop dezvoltarea markentingului ce ține de promovarea patrimoniului cultural ce ţine de comuna Luncaviţa, acţiune ce vor avea ca obiectiv și diversificarea economiei locale, oferirea de noi servicii, apariţia unor noi locuri de muncă.
Activitatea propusa are in vedere astfel, promovarea prin realizare și publicare de materiale de informare care vor asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turistii prin toate mediile disponibile.

Aceste materiale structurate pe atractii și obiceiuri locale pescaresti vor intra in dotarea Bibliotecii comunale și a Centrului de informare turistică și prezentate ori de cate ori va fi cazul in activități de profil cu scopul promovarii și conservarii in forma de materiale scrise a patrimoniului cultural și imaterial deținut și de asemenea vor fi oferite participanților la sărbătoarea cu specific pescăresc organizată prin proiect.

Vor fi adunate informații prin grija Centrului de informare turistică din Luncavița și date spre elaborare următoarele materiale promoţionale:

1. Elaborare prezentare zona Luncaviţa şi zona de Nord a Dobrogei, atracţii culturale zonale, meşteşuguri.
- pliant prezentare comuna Luncaviţa.
Pliantul va cuprinde date de aşezare generală, trecere prin istorie, situaţia actuală a comunităţii.
- pliant prezentare meşteşuguri tradiţionale luncăviţene și zona FLAG Delta Dunării
Pliantul va cuprinde informaţii cu privire la meşteşugurile tradiţionale, cu prezentarea de obiecte realizate, specificul acestora potrivit zonei şi rolul lor în tradiţia locală.
- pliantul prezentare precum și gastronomie
Pliantul va cuprinde prezentare locală cu feluri și reţete de mâncăruri tradiţionale cu specific pescăresc și nu numai, de nivel regional și local, culese din gospodăriile pescarilor din zonă.
- pliant prezentare sărbători și obiective turistice luncăviţene
Pliantul va cuprinde sarbatorile și obiectivele naturale și culturale turistice din Luncaviţa, cu fotografii distincte.

2. Elaborare - Hartă atracții zona de nord a Dobrogei, aferentă teritoriului FLAG Delta Dunării
Harta va sublinia atractiile pescaresti, traseele turistice, cu puncte de campare, obiective turistice şi structuri de primire turistice.

3. Elaborare - Postere cu specificațiile din proiect și a atracțiilor locale pescărești
Posterele vor cuprinde date cu privire la Comuna Luncavița și cu privire la promovarea turismului în zona FLAG Delta Dunării.
- poster de prezentare Sărbătoaarea teilor – eveniment ci specific pescăresc.
- poster de prezentare atracții turistice pescărești din zonă.
- poster prezentare tradiții și obiceiuri locale.
- poster prezentare floră și faună.

Toate materialele: pliantele, harta, posterele de prezentare vor fi realizate la o calitate superioară în conditii grafice deosebite cuprinzând materiale documentare ca şi bibliografie de realizare prin studiu în localitate şi în zona FLAG și pe lângă cele printate, ele vor fi prezentate și pe site-ul beneficiarului www.comunaluncavita.ro

Manager proiect,
ILIE Marian

Descarcati proiectului:
PREZENTARE PROIECT


Descarcati brosurile aferente proiectului:
PLIANT PREZENTARE COMUNA LUNCAVITA
PLIANT PREZENTARE MESTESUGURI TRADITIONALE LUNCAVITENE
PLIANT PREZENTARE Gastronomie
PLIANT PREZENTARE Sarbatori si Obiective Turistice
PLIANT PREZENTARE Atractii Turistice Pescaresti
Harta Obiectivelor si Traseelor Turistice
Poster Traditii si obiceiuri locale
Poster Flora si fauna


Publicat la 23 Iunie 2023 | 98490 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR